วิธีการใช้โหมดอัตโนมัติแบบติดตั้ง และเอาบริการโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947034 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายไวยากรณ์ที่คุณใช้ในการสร้างแฟ้มคำตอบเพื่อดำเนินการติดตั้งบริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แฟ้มคำตอบได้เมื่อต้องการเอาออก DS โฆษณาในโหมดอัตโนมัติแบบ

คำแนะนำ

ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีโดเมนบริการ Installation Wizard (Dcpromo.exe) ทำงานต่อไปนี้:
 • การติดตั้งบริการการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 เวิร์กกรุ๊ปและเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิก
 • เอา AD DS จากตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008
คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างนี้ร่วมกับแฟ้มคำตอบได้เมื่อต้องทำงานเหล่านี้ในโหมดอัตโนมัติแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มคำตอบเป็นแฟ้มข้อความ ASCII ที่มีการป้อนข้อมูลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละหน้าของไดเรกทอรีการติดตั้งบริการโดเมนช่วยสร้างที่ใช้งานอยู่

เมื่อต้องการเรียกใช้ไดเรกทอรีการติดตั้งบริการโดเมนช่วยสร้างที่ใช้งานอยู่ในโหมดอัตโนมัติแบบ ใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
dcpromo / อัตโนมัติ:<path of="" the="" answer="" file=""></path>
หมายเหตุ <path of="" the="" answer="" file="">การ ตัวยึดตำแหน่งแทนเส้นทางของแฟ้มคำตอบที่จะใช้เมื่อต้องการติดตั้ง หรือเอา AD DS คุณต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบภายในสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้คำสั่งนี้ </path>

ค่าของเขตข้อมูล

เขตข้อมูลในส่วน "[DCInstall]" ของแฟ้มคำตอบระบุรายละเอียดของการดำเนินการติดตั้งหรือเอาออก รายการต่อไปนี้แสดงเขตข้อมูลทั่วไปที่จะใช้สำหรับแต่ละการดำเนินงาน ใช้ค่าเริ่มต้นถ้าไม่มีระบุตัว ค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์เหล่านี้ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อกำหนดของเขตข้อมูล"
 • สำหรับการติดตั้งใหม่ฟอเรสต์ ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้:
  [DCINSTALL]
  InstallDNS = yes
  NewDomain =ป่า
  NewDomainDNSName =<The fully="" qualified="" domain="" name="" system="" (dns)="" name="">
  DomainNetBiosName =<By default,="" the="" first="" label="" of="" the="" fully="" qualified="" dns="" name="">
  SiteName =<Default-First-Site-Name>
  ReplicaOrNewDomain =โดเมน
  ForestLevel =<The forest="" functional="" level="" number="">
  DomainLevel =<The domain="" functional="" level="" number="">
  DatabasePath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  LogPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  RebootOnCompletion = yes
  SYSVOLPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  SafeModeAdminPassword =<The password="" for="" an="" offline="" administrator="" account=""></The></The></The></The></The></The></Default-First-Site-Name></By></The>
 • สำหรับการติดตั้งโดเมนลูก ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้:
  [DCINSTALL]
  ParentDomainDNSName =<Fully qualified="" dns="" name="" of="" parent="" domain="">
  ชื่อผู้ใช้ =<The administrative="" account="" in="" the="" parent="" domain="">
  UserDomain =<The name="" of="" the="" domain="" of="" the="" user="" account="">
  รหัสผ่าน =<The password="" for="" the="" user="" account="">ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง
  NewDomain =ลูก
  ChildName =<The single-label="" dns="" name="" of="" the="" new="" domain="">
  SiteName =<The name="" of="" the="" ad="" ds="" site="" in="" which="" this="" domain="" controller="" will="" reside="">ต้องสร้างไซต์นี้ล่วงหน้าในสแนปอิน Dssites.msc
  DomainNetBiosName =<The first="" label="" of="" the="" fully="" qualified="" dns="" name="">
  ReplicaOrNewDomain =โดเมน
  DomainLevel =<The domain="" functional="" level="" number="">ค่านี้ไม่น้อยกว่าค่าปัจจุบันของฟฟอเรสต์ได้
  DatabasePath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  LogPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  SYSVOLPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  InstallDNS = yes
  CreateDNSDelegation = yes
  DNSDelegationUserName =<The account="" that="" has="" permissions="" to="" create="" a="" dns="" delegation="">บัญชีที่ใช้ในการติดตั้ง AD DS อาจแตกต่างจากบัญชีในโดเมนหลักที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นต้องสร้างการมอบหมาย DNS ที่ ได้ ในกรณีนี้ ระบุบัญชีที่สามารถสร้างการมอบหมาย DNS สำหรับพารามิเตอร์นี้ ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง
  DNSDelegationPassword =<The password="" for="" the="" account="" that="" is="" specified="" for="" dnsdelegationusername="">ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านผู้ใช้ระหว่างการติดตั้ง
  SafeModeAdminPassword =<The password="" for="" an="" offline="" administrator="" account="">
  RebootOnCompletion = yes </The></The></The></The></The></The></The></The></The></The></The></The></The></Fully>
 • สำหรับแผนภูมิแบบใหม่ในการติดตั้งของฟอเรสต์ที่มีอยู่ ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้:
  [DCINSTALL]
  ชื่อผู้ใช้ =<An administrative="" account="" in="" the="" parent="" domain="">
  UserDomain =<The name="" of="" the="" domain="" of="" the="" user="" account="">
  รหัสผ่าน =<The password="" for="" the="" adminstrative="" account="">ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง
  NewDomain =ต้นไม้
  NewDomainDNSName =<The fully="" qualified="" dns="" name="" of="" the="" new="" domain="">
  SiteName =<The name="" of="" the="" ad="" ds="" site="" in="" which="" this="" domain="" controller="" will="" reside="">ต้องสร้างไซต์นี้ล่วงหน้าในสแนปอิน Dssites.msc
  DomainNetBiosName =<The first="" label="" of="" the="" fully="" qualified="" dns="" name="">
  ReplicaOrNewDomain =โดเมน
  DomainLevel =<The domain="" functional="" level="" number="">
  DatabasePath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  LogPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  SYSVOLPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  InstallDNS = yes
  CreateDNSDelegation = yes
  DNSDelegationUserName =<The account="" that="" has="" permissions="" to="" create="" a="" dns="" delegation="">บัญชีที่ใช้ในการติดตั้ง AD DS อาจแตกต่างจากบัญชีในโดเมนหลักที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นต้องสร้างการมอบหมาย DNS ที่ ได้ ในกรณีนี้ ระบุบัญชีที่สามารถสร้างการมอบหมาย DNS สำหรับพารามิเตอร์นี้ ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง
  DNSDelegationPassword =<The password="" for="" the="" account="" that="" is="" specified="" for="" dnsdelegationusername="">ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านผู้ใช้ระหว่างการติดตั้ง
  SafeModeAdminPassword =<The password="" for="" an="" offline="" administrator="" account="">
  RebootOnCompletion = yes</The></The></The></The></The></The></The></The></The></The></The></The></An>
 • สำหรับการติดตั้งตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติม ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้:
  [DCINSTALL]
  ชื่อผู้ใช้ =<The administrative="" account="" in="" the="" domain="" of="" the="" new="" domain="" controller="">
  UserDomain =<The name="" of="" the="" domain="" of="" the="" new="" domain="" controller="">
  รหัสผ่าน =<The password="" for="" the="" username="" account="">
  SiteName =<The name="" of="" the="" ad="" ds="" site="" in="" which="" this="" domain="" controller="" will="" reside="">ต้องสร้างไซต์นี้ล่วงหน้าในสแนปอิน Dssites.msc
  ReplicaOrNewDomain =การจำลอง
  ReplicaDomainDNSName =<The fully="" qualified="" domain="" name="" (fqdn)="" of="" the="" domain="" in="" which="" you="" want="" to="" add="" an="" additional="" domain="" controller="">
  DatabasePath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  LogPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  SYSVOLPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  InstallDNS = yes
  ConfirmGC = yes
  SafeModeAdminPassword =<The password="" for="" an="" offline="" administrator="" account="">
  RebootOnCompletion = yes </The></The></The></The></The></The></The></The></The>
 • สำหรับติดตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติมที่ใช้วิธีการติดตั้งจากสื่อ (IFM) ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้:
  [DCINSTALL]
  ชื่อผู้ใช้ =<The administrative="" account="" in="" the="" domain="" of="" the="" new="" domain="" controller="">
  รหัสผ่าน =<The password="" for="" the="" username="" account="">
  UserDomain =<The name="" of="" the="" domain="" of="" the="" username="" account="">
  DatabasePath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  LogPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  SYSVOLPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  SafeModeAdminPassword =<The password="" of="" an="" offline="" administrator="" account="">
  CriticalReplicationOnly =ไม่ใช่
  SiteName =<The name="" of="" the="" ad="" ds="" site="" in="" which="" this="" domain="" controller="" will="" reside="">
  ไซต์นี้ต้องสร้างขึ้นล่วงหน้าในสแนปอิน Dssites.msc
  ReplicaOrNewDomain =การจำลอง
  ReplicaDomainDNSName =<The fully="" qualified="" domain="" name="" (fqdn)="" of="" the="" domain="" in="" which="" you="" want="" to="" add="" an="" additional="" domain="" controller="">
  ReplicationSourceDC =<An existing="" domain="" controller="" in="" the="" domain="">
  ReplicationSourcePath =<The local="" drive="" and="" the="" path="" of="" the="" backup="">
  RebootOnCompletion = yes</The></An></The></The></The></The></The></The></The></The></The>
 • สำหรับการติดตั้ง (ใช้) ของตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้:
  [DCINSTALL]
  ชื่อผู้ใช้ =<The administrative="" account="" in="" the="" domain="" of="" the="" new="" domain="" controller="">
  UserDomain =<The name="" of="" the="" domain="" of="" the="" user="" account="">
  PasswordReplicationDenied =<The names="" of="" the="" user,="" group,="" and="" computer="" accounts="" whose="" passwords="" are="" not="" to="" be="" replicated="" to="" this="" rodc="">
  PasswordReplicationAllowed =<The names="" of="" the="" user,="" group,="" and="" computer="" accounts="" whose="" passwords="" can="" be="" replicated="" to="" this="" rodc="">
  DelegatedAdmin =<The user="" or="" group="" account="" name="" that="" will="" install="" and="" administer="" the="" rodc="">
  SiteName =ค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก
  CreateDNSDelegation =ไม่ใช่
  CriticalReplicationOnly = yes
  รหัสผ่าน =<The password="" for="" the="" username="" account="">
  ReplicaOrNewDomain = ReadOnlyReplica
  ReplicaDomainDNSName =<The fqdn="" of="" the="" domain="" in="" which="" you="" want="" to="" add="" an="" additional="" domain="" controller="">
  DatabasePath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  LogPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  SYSVOLPath = "<The path="" of="" a="" folder="" on="" a="" local="" volume="">"
  InstallDNS = yes
  ConfirmGC = yes
  SafeModeAdminPassword =<The password="" for="" an="" offline="" administrator="" account="">
  RebootOnCompletion = yes </The></The></The></The></The></The></The></The></The></The></The>
 • สำหรับการเอาออกของการโฆษณา DS ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้:
  [DCINSTALL]
  ชื่อผู้ใช้ =<An administrative="" account="" in="" the="" domain="">
  UserDomain =<The domain="" name="" of="" the="" administrative="" account="">
  รหัสผ่าน =<The password="" for="" the="" username="" account="">
  AdministratorPassword =<The local="" administrator="" password="" for="" the="" server="">
  RemoveApplicationPartitions = yes
  RemoveDNSDelegation = yes
  DNSDelegationUserName =<The dns="" server="" administrative="" account="" for="" the="" dns="" zone="" that="" contains="" the="" dns="" delegation="">
  DNSDelegationPassword =<The password="" for="" the="" dnsdelegationusername="" account="">
  RebootOnCompletion = yes</The></The></The></The></The></An>
 • สำหรับการเอาออกของ DS โฆษณาจากตัวควบคุมโดเมนล่าสุดในโดเมน ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้:
  [DCINSTALL]
  ชื่อผู้ใช้ =<An administrative="" account="" in="" the="" parent="" domain="">
  UserDomain =<The domain="" name="" of="" the="" username="" account="">
  รหัสผ่าน =<The password="" for="" the="" username="" account="">ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง
  IsLastDCInDomain = yes
  AdministratorPassword =<The local="" administrator="" password="" for="" the="" server="">
  RemoveApplicationPartitions =ถ้าคุณต้องการลบพาร์ติชัน ระบุ "ใช่" (เครื่องหมายใบเสนอราคาไม่มี) สำหรับรายการนี้ ถ้าคุณต้องการเก็บไว้ในพาร์ติชัน รายการนี้จะไม่จำเป็น
  RemoveDNSDelegation = yes
  DNSDelegationUserName =<The dns="" server="" administrative="" account="" for="" the="" dns="" zone="" that="" contains="" the="" dns="" delegation="">
  DNSDelegationPassword =<The password="" for="" the="" dns="" server="" administrative="" account="">
  RebootOnCompletion = yes </The></The></The></The></The></An>
 • สำหรับการเอาออกของตัวควบคุมโดเมนล่าสุดในฟอเรสต์ ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้:
  [DCINSTALL]
  ชื่อผู้ใช้ =<An administrative="" account="" in="" the="" parent="" domain="">
  UserDomain =<The domain="" name="" of="" the="" username="" account="">
  รหัสผ่าน =<The password="" for="" the="" username="" account="">ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง
  IsLastDCInDomain = yes
  AdministratorPassword =<The local="" administrator="" password="" for="" the="" server="">
  RemoveApplicationPartitions =ถ้าคุณต้องการลบพาร์ติชัน ระบุ "ใช่" (เครื่องหมายใบเสนอราคาไม่มี) สำหรับรายการนี้ ถ้าคุณต้องการเก็บไว้ในพาร์ติชัน รายการนี้จะไม่จำเป็น
  RemoveDNSDelegation = yes
  DNSDelegationUserName =<The dns="" server="" administrative="" account="" for="" the="" dns="" zone="" that="" contains="" the="" dns="" delegation="">
  DNSDelegationPassword =<The password="" for="" the="" dns="" server="" administrative="" account="">
  RebootOnCompletion = yes</The></The></The></The></The></An>

ข้อกำหนดของเขตข้อมูล

ส่วนนี้อธิบายเขตข้อมูลและรายการที่คุณสามารถใช้ในแฟ้มคำตอบ ค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการปรากฏเป็นตัวหนา ข้อความ

พารามิเตอร์การดำเนินการติดตั้ง

AllowDomainReinstall
 • ใช่ | No
 • รายการนี้ระบุว่า มีโดเมนที่มีอยู่แล้วสร้างขึ้นใหม่

AllowDomainControllerReinstall
 • ใช่ | No
 • รายการนี้ระบุว่า จะดำเนินการติดตั้งตัวควบคุมโดเมนนี้แม้ว่าจะมีการตรวจพบบัญชีตัวควบคุมโดเมนที่ใช้งานอยู่ที่ใช้ชื่อเดียวกันหรือไม่ ระบุ "ใช่" (เครื่องหมายใบเสนอราคาไม่มี) ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่า ไม่มีการใช้บัญชีนั้น
ApplicationPartitionsToReplicate
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุพาร์ติชันของแอพลิเคชันที่จำเป็นต้องถูกจำลองแบบในรูปแบบ "การ"partition1""การ partition2"" ถ้า * มีระบุ พาร์ติชันของแอพลิเคชันทั้งหมดจะถูกจำลองแบบ ใช้ชื่อคั่น ด้วยช่องว่าง หรือเครื่องหมายจุลภาค และ คั่นช่องว่างที่แตกต่างกัน ใส่สายอักขระทั้งหมดในเครื่องหมายอัญประกาศ
ChildName
 • มีค่าเริ่มต้น
 • นี่คือชื่อของโดเมนย่อยที่จะถูกผนวกเข้ากับรายการ ParentDomainDNSName ถ้าโดเมนหลักคือ "A.COM" และโดเมนย่อยอยู่ "B" ป้อน "B.A.COM และ B" (เครื่องหมายใบเสนอราคาไม่มี) สำหรับ ChildName
ConfirmGc
 • Yes | ไม่ใช่
 • รายการนี้ระบุว่า แบบจำลองเป็นแค็ตตาล็อกส่วนกลาง "ใช่" ทำแบบจำลองแค็ตตาล็อกส่วนกลางถ้าการสำรองข้อมูลถูกแค็ตตาล็อกส่วนกลาง "ไม่" ไม่ต้องทำแบบจำลองแค็ตตาล็อกส่วนกลาง (รายการเหล่านี้ไม่ต้องมีเครื่องหมายใบเสนอราคา)
CreateDNSDelegation
 • ใช่ | ไม่ใช่
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้บ่งชี้ว่า จะสร้างเป็นการมอบหมาย DNS ที่เซิร์ฟเวอร์ DNS นี้ใหม่ที่อ้างอิง รายการนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการ DS–integrated โฆษณา DNS เท่านั้น
CriticalReplicationOnly
 • ใช่ | No
 • รายการนี้ระบุว่า การดำเนินการติดตั้งดำเนินการเฉพาะสำคัญจำลองแบบก่อนที่จะเริ่มการทำงาน และข้ามส่วนไม่ร้ายแรง และกินของการจำลองแบบแล้ว การจำลองแบบที่ไม่ร้ายแรงเกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งบทบาทเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคอมพิวเตอร์รีสตาร์ท
DatabasePath
 • %systemroot%\NTDS
 • รายการนี้เป็นเส้นทางของไดเรกทอรีแบบที่ไม่ใช่ - ตั้งชื่อแผนสากล UNC ครบถ้วน บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ไดเรกทอรีนี้จะโฮสต์ฐานข้อมูล DS โฆษณา (NTDSDIT) ถ้าไดเรกทอรีที่มีอยู่ ต้องเป็นค่าว่าง จะถูกสร้างขึ้นถ้าไม่ได้สิ่งที่มีอยู่ เนื้อที่ว่างบนดิสก์บนไดรฟ์แบบลอจิคัลที่เลือกต้องเป็นเมกะไบต์ (MB) ที่ 200 เพื่อรองรับข้อผิดพลาดการปัดเศษหรือวัตถุทั้งหมดในโดเมน เนื้อที่ว่างบนดิสก์อาจจำเป็นต้องมีขนาดแฟ้มใหญ่ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ค้นหาไดเรกทอรีบนฮาร์ดดิสก์ที่จัดสรรไว้
DelegatedAdmin
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มของผู้ที่จะติดตั้ง และจัดการใช้ ถ้ามีระบุไม่มีค่า เฉพาะสมาชิกของกลุ่ม Domain Admins หรือกลุ่ม Enterprise Admins สามารถติดตั้ง และจัดการใช้
DNSDelegationPassword
 • <Password>| *</Password>
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการสร้าง หรือลบการมอบหมาย DNS ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลประจำตัว
DNSDelegationUserName
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุชื่อผู้ใช้ที่จะใช้เมื่อมีสร้าง หรือลบการมอบหมาย DNS ถ้าคุณไม่ได้ระบุค่า จะใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีที่คุณระบุสำหรับการติดตั้งหรือเอา AD DS สำหรับการมอบหมาย DNS
DNSOnNetwork
 • ใช่| ไม่ใช่
 • รายการนี้ระบุว่า บริการ DNS จะพร้อมใช้งานบนเครือข่าย รายการนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการกำหนดค่าอะแดปเตอร์เครือข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะใช้ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับการจำแนกชื่อเท่านั้น ระบุ "No" (ไม่มีอัญประกาศ) เพื่อบ่งชี้ว่า DNS จะถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สำหรับการแก้ปัญหาชื่อ มิฉะนั้น อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ต้องถูกกำหนดค่าให้ใช้ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ DNS แรก
DomainLevel
 • 0 | 2 | 3
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุระดับการทำงานของโดเมน รายการนี้จะขึ้นอยู่กับระดับที่มีอยู่ในฟอเรสต์เมื่อมีสร้างโดเมนใหม่ในฟอเรสต์ที่มีอยู่แล้ว คำอธิบายของค่าเป็นดังนี้:
  • 0 ="บ้านเกิด"ของ Windows 2000 Server โหมด
  • 2 = Windows Server 2003
  • 3 = Windows Server 2008
DomainNetbiosName
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้เป็นชื่อ NetBIOS ที่ใช้ โดยไคลเอนต์ DS pre-AD ในการเข้าถึงโดเมน ต้องยกเลิกการ DomainNetbiosName ไม่ซ้ำกันบนเครือข่าย
ForestLevel
 • 0 | 2 | 3
 • รายการนี้ระบุระดับการทำงานของฟอเรสต์โดเมนใหม่เมื่อสร้างในฟอเรสต์ใหม่เป็นดังนี้:
  • 0 = Windows 2000 Server
  • 2 = Windows Server 2003
  • 3 = Windows Server 2008
  นอกจากนี้คุณไม่ต้องใช้รายการนี้เมื่อคุณติดตั้งตัวควบคุมโดเมนใหม่ในฟอเรสต์ที่มีอยู่ รายการ ForestLevel แทนรายการ SetForestVersion ที่มีอยู่ใน Windows Server 2003
InstallDNS
 • ใช่ | ไม่ใช่
 • เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยขึ้นอยู่กับการดำเนินงาน สำหรับฟอเรสต์ใหม่ บทบาทเซิร์ฟเวอร์ DNS ถูกติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นไว้ สำหรับแผนภูมิใหม่ซึ่ง โดเมนลูกใหม่ หรือแบบจำลอง เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานของ DNS ที่มีอยู่มีการตรวจพบไดเรกทอรีการติดตั้งบริการโดเมนตัวช่วยที่ใช้งานอยู่ ถ้าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานของ DNS ที่มีอยู่ถูกตรวจพบ โดยตัวช่วยสร้าง เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่ได้ติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุว่า DNS ถูกกำหนดค่าสำหรับโดเมนใหม่หากไดเรกทอรีการติดตั้งบริการโดเมนช่วยสร้างที่ใช้งานอยู่ให้ตรวจสอบว่า โพรโทคอลที่การปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS ไม่พร้อมใช้งาน รายการนี้ยังนำมาใช้ถ้าตัวช่วยสร้างตรวจพบว่ามีจำนวนเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับโดเมนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
LogPath
 • %systemroot%\NTDS
 • นี่คือเส้นทางของไดเรกทอรีที่ไม่ใช่ UNC ครบถ้วน บนฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่จะโฮสต์ AD DS ล็อกไฟล์ ถ้ามีอยู่ในไดเรกทอรี ต้องเป็นค่าว่าง จะถูกสร้างขึ้นถ้าไม่ได้สิ่งที่มีอยู่
NewDomain
 • แผนภูมิ | ลูก | ฟอเรสต์
 • "แผนภูมิ" หมายถึง โดเมนใหม่เป็นรากของต้นไม้ใหม่ในฟอเรสต์ที่มีอยู่แล้ว "ลูก" หมายถึง โดเมนใหม่จะเป็นลูกของโดเมนที่มีอยู่แล้ว "ป่า" หมายความว่า โดเมนใหม่คือ โดเมนแรกในฟอเรสต์ของโดเมนใหม่
NewDomainDNSName
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ถูกใช้ใน "แผนภูมิใหม่ในที่มีอยู่ forest" หรือ "สร้างป่า" การติดตั้ง ค่าเป็นชื่อโดเมน DNS ที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ใช้
ParentDomainDNSName
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุชื่อของโดเมน DNS หลักที่มีอยู่สำหรับการติดตั้งโดเมนลูก
รหัสผ่าน
 • <Password>| *</Password>
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุรหัสผ่านที่สอดคล้องกับแอคเคาท์ผู้ใช้ที่ใช้ในการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมน ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลประจำตัว สำหรับการป้องกัน รหัสผ่านจะถูกเอาออกจากแฟ้มคำตอบต่อการติดตั้ง โครงแบบอีกรหัสผ่านต้องเป็นครั้งทุกครั้งที่มีใช้แฟ้มคำตอบ
PasswordReplicationAllowed
 • <Security_Principal>| ไม่มี</Security_Principal>
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุชื่อของบัญชีคอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านสามารถถูกจำลองแบบเมื่อต้องการใช้นี้ ระบุ "ไม่มี" (หมายไม่มีอัญประกาศ) ถ้าคุณต้องการเก็บค่าว่าง โดยค่าเริ่มต้น จะแคไม่มีข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ใช้ เมื่อต้องระบุมากกว่า หนึ่งการรักษาความปลอดภัย เพิ่มรายการหลายครั้ง
PasswordReplicationDenied
 • <Security_Principal>| ไม่มี</Security_Principal>
 • รายการนี้ระบุชื่อของบัญชีผู้ใช้ กลุ่ม และคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่านจะไม่ถูกจำลองแบบเมื่อต้องการใช้ ระบุ "ไม่มี" (หมายไม่มีอัญประกาศ) ถ้าคุณไม่ต้องการปฏิเสธการจำลองแบบของข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ เมื่อต้องระบุมากกว่า หนึ่งการรักษาความปลอดภัย เพิ่มรายการหลายครั้ง
RebootOnCompletion
 • ใช่| ไม่ใช่
 • รายการนี้ระบุว่า จะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง หรือเอาออก DS โฆษณาโดยไม่คำนึงถึงว่าการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
RebootOnSuccess
 • ใช่| ไม่ | NoAndNoPromptEither
 • รายการนี้ระบุว่า ต้องเริ่มคอมพิวเตอร์หลังจากที่โฆษณา DS ถูกติดตั้ง หรือเอาออกเรียบร้อยแล้ว การเริ่มต้นใหม่เสมอจำเป็นต้องใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของการโฆษณา DS
ReplicaDomainDNSName
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุ FQDN ของโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติม
ReplicaOrNewDomain
 • แบบจำลอง| ReadOnlyReplica | โดเมน
 • รายการนี้ถูกใช้สำหรับการติดตั้งใหม่เท่านั้น "โดเมน" (เครื่องหมายใบเสนอราคาไม่มี) แปลงเซิร์ฟเวอร์ลงในตัวควบคุมโดเมนแรกของโดเมนใหม่ "ReadOnlyReplica" (เครื่องหมายใบเสนอราคาไม่มี) แปลงเซิร์ฟเวอร์ลงในการใช้ "จำลอง" (เครื่องหมายใบเสนอราคาไม่มี) แปลงเซิร์ฟเวอร์ลงในตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติม
ReplicationSourceDC
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุ FQDN ของตัวควบคุมโดเมนคู่ค้าที่โฆษณา DS ข้อมูลถูกจำลองแบบเมื่อต้องสร้างตัวควบคุมโดเมนใหม่
ReplicationSourcePath
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มการติดตั้งที่ใช้ในการสร้างตัวควบคุมโดเมนใหม่
SafeModeAdminPassword
 • <Password>| ไม่มี</Password>
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ถูกใช้เมื่อต้องใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลแบบออฟไลน์ที่ใช้ในโหมดการคืนค่าบริการไดเรกทอรี คุณไม่สามารถระบุรหัสผ่านว่างเปล่า
SiteName
 • เริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก
 • รายการนี้ระบุชื่อไซต์เมื่อคุณติดตั้งใหม่ฟอเรสต์ สำหรับฟอเรสต์ใหม่ เริ่มต้นเป็นค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อ แรก สำหรับทุกสถานการณ์อื่น ๆ อีก ไซต์จะถูกเลือก โดยการใช้ไซต์ปัจจุบันและการตั้งค่าคอนฟิกซับเน็ตของฟอเรสต์
SkipAutoConfigDNS
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้สำหรับผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการข้ามการกำหนดค่าอัตโนมัติของการตั้งค่าไคลเอนต์ ตัวส่งต่อ และคำแนะนำราก ได้ รายการเป็นในลักษณะพิเศษเท่านั้นถ้าคุณได้ติดตั้งบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS บนเซิร์ฟเวอร์แล้ว ในกรณีนี้ คุณจะได้รับข้อความที่ให้ข้อมูลที่ยืนยันว่า การกำหนดค่าอัตโนมัติของ DNS ถูกข้ามไป มิฉะนั้น รายการนี้จะถูกละเว้น ถ้าคุณระบุสวิตช์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า โซนมีสร้าง และตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องก่อนที่คุณติดตั้ง AD DS หรือตัวควบคุมโดเมนจะทำงานไม่ถูกต้อง รายการนี้สามารถข้ามการสร้างการมอบหมาย DNS ในโซน DNS หลักโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องควบคุมการสร้างการมอบหมาย DNS ใช้รายการ DNSDelegation
Syskey
 • <system_key>| NONE</system_key>
 • รายการนี้ระบุคีย์ของระบบนี้สำหรับสื่อคุณทำซ้ำข้อมูล
SYSVOLPath
 • %systemroot%\SYSVOL
 • รายการนี้ระบุไดเรกทอรีที่ไม่ใช่ UNC ครบถ้วน บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ไดเรกทอรีนี้จะโฮสต์ AD DS ล็อกไฟล์ หากไดเรกทอรีมีอยู่แล้ว ต้องเป็นค่าว่าง จะถูกสร้างขึ้นถ้าไม่มีอยู่แล้ว ต้องอยู่ในไดเรกทอรีบนพาร์ติชันที่ถูกจัดรูปแบบ โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS 5.0 ค้นหาไดเรกทอรีบนดิสก์ทางกายภาพฮาร์ดดิสก์แตกต่างกันมากกว่าระบบปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
TransferIMRoleIfNeeded
 • ใช่ | No
 • รายการนี้ระบุว่า การถ่ายโอนบทบาทหลักของโครงสร้างพื้นฐานการตัวควบคุมโดเมนนี้หรือไม่ รายการนี้จะมีประโยชน์ถ้าตัวควบคุมโดเมนถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางในขณะนี้ และคุณไม่ได้วางแผนเพื่อทำให้ตัวควบคุมโดเมนเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง ระบุ "ใช่" (ไม่มีอักขระ) เพื่อถ่ายโอนบทบาทหลักของโครงสร้างพื้นฐานการตัวควบคุมโดเมนนี้ ถ้าคุณระบุ "ใช่" ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ระบุ ConfirmGC ที่ =ไม่มีรายการ
UserDomain
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุชื่อโดเมนสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง AD DS บนเซิร์ฟเวอร์
ชื่อผู้ใช้
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง AD DS บนเซิร์ฟเวอร์ เราขอแนะนำว่า คุณได้ระบุข้อมูลประจำตัวในบัญชี<domain>\<user_name>รูปแบบ</user_name></domain>

พารามิเตอร์การดำเนินการเอาออก

AdministratorPassword
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ถูกใช้เพื่อระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบภายในเครื่องเมื่อคุณเอา DS โฆษณาจากตัวควบคุมโดเมน
DemoteFSMO
 • ใช่ | No
 • รายการนี้บ่งชี้ว่า การเอาออกที่บังคับใช้เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีบทบาทหลักของการดำเนินงานถูกเก็บ โดยตัวควบคุมโดเมน
DNSDelegationPassword
 • <Password>| *</Password>
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุรหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ผู้ใช้ที่ใช้ใน การสร้าง หรือลบการมอบหมาย DNS ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลประจำตัว
DNSDelegationUserName
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุชื่อผู้ใช้ที่จะใช้เมื่อมีสร้าง หรือลบการมอบหมาย DNS ถ้าคุณไม่ได้ระบุค่า จะใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีที่คุณระบุ สำหรับการติดตั้ง AD DS หรือ สำหรับการลบโฆษณา DS สำหรับการมอบหมาย DNS
IgnoreIsLastDcInDomainMismatch
 • ใช่ | No
 • รายการนี้ระบุว่า จะดำเนินต่อการเอาออกของ DS โฆษณาจากตัวควบคุมโดเมนเมื่อใด IsLastDCInDomain = Yes มีระบุรายการ หรือไดเรกทอรีการติดตั้งบริการโดเมนช่วยสร้างที่ใช้งานอยู่ตรวจพบว่า ไม่มีตัวควบคุมโดเมนที่ใช้งานอยู่จริงอื่นในโดเมน รายการนี้ยังนำมาใช้กับสถานการณ์สมมติที่ IsLastDCInDomain =ไม่มีระบุรายการ และตัวช่วยสร้างไม่สามารถติดต่อโดเมนคอนโทรลเลอร์อื่นในโดเมน
IgnoreIsLastDNSServerForZone
 • ใช่ | No
 • รายการนี้ระบุว่า จะดำเนินการต่อไปเอา DS โฆษณาแม้ว่าตัวควบคุมโดเมนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่สุดท้ายสำหรับหนึ่ง หรือ zones DNS การแบบรวม DS โฆษณาเพิ่มเติมที่โฮสต์ตัวควบคุมโดเมน
IsLastDCInDomain
 • ใช่ | No
 • รายการนี้ระบุว่า ตัวควบคุมโดเมนที่คุณเอาออก DS โฆษณา ตัวควบคุมโดเมนล่าสุดในโดเมน
รหัสผ่าน
 • <Password>| *</Password>
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุรหัสผ่านที่สอดคล้องกับแอคเคาท์ผู้ใช้ที่ใช้ในการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมน ระบุ * เพื่อแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลประจำตัว สำหรับการป้องกัน รหัสผ่านจะถูกเอาออกจากแฟ้มคำตอบหลังจากที่คุณติดตั้ง AD DS โครงแบบอีกรหัสผ่านต้องเป็นครั้งทุกครั้งที่มีใช้แฟ้มคำตอบ
RebootOnCompletion
 • ใช่| ไม่ใช่
 • รายการนี้ระบุว่า จะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง หรือเอาออก DS โฆษณาโดยไม่คำนึงถึงว่าการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
RebootOnSuccess
 • ใช่| ไม่ | NoAndNoPromptEither
 • กำหนดว่า ต้องเริ่มคอมพิวเตอร์หลังจากที่โฆษณา DS ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้ง หรือเอาออก การเริ่มต้นใหม่เสมอจำเป็นต้องใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของการโฆษณา DS
RemoveApplicationPartitions
 • ใช่ | No
 • รายการนี้ระบุว่า จะลบพาร์ติชันของแอพลิเคชันเมื่อคุณเอา DS โฆษณาจากตัวควบคุมโดเมน "ใช่" (เครื่องหมายใบเสนอราคาไม่มี) ลบพาร์ติชันของแอพลิเคชันบนตัวควบคุมโดเมน "ไม่มี" (ไม่มีอัญประกาศ) ไม่เอาพาร์ติชันของแอพลิเคชันบนตัวควบคุมโดเมน ถ้าตัวควบคุมโดเมนที่เป็นโฮสต์แบบจำลองล่าสุดของพาร์ทิชันไดเรกทอรีแอพลิเคชันใด ๆ คุณต้องด้วยตนเองยืนยันว่า คุณต้องลบพาร์ติชันเหล่านี้
RemoveDNSDelegation
 • ใช่| ไม่ใช่
 • รายการนี้ระบุว่า จะเอาการมอบหมายโดย DNS ที่ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS นี้มาจากเว็บไซต์ในโซน DNS หลัก
RetainDCMetadata
 • ใช่ | No
 • รายการนี้ระบุว่า ข้อมูลเมตาของตัวควบคุมโดเมนจะถูกเก็บไว้ในโดเมนหลังจากเอา DS โฆษณาเพื่อให้เป็นผู้ดูแลมอบหมายสามารถเอา DS โฆษณาจากการใช้
UserDomain
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุชื่อโดเมนสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการติดตั้ง AD DS
ชื่อผู้ใช้
 • มีค่าเริ่มต้น
 • รายการนี้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการติดตั้ง AD DS บนเซิร์ฟเวอร์ เราขอแนะนำว่า คุณได้ระบุข้อมูลประจำตัวในบัญชี<domain>\<user_name>รูปแบบ</user_name></domain>

รหัสการส่งคืนการติดตั้งแบบอัตโนมัติ

ไดเรกทอรีการติดตั้งบริการโดเมนช่วยสร้างที่ใช้งานอยู่ส่งกลับรหัสความสำเร็จหรือรหัสความล้มเหลวหลังจากที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นการติดตั้งแบบอัตโนมัติของตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งไม่ต้องใส่ข้อมูลรหัสการส่งคืน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754937 (WS.10) .aspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
223757โปรโมชันที่ทำงานอัตโนมัติและลดตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 และ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947034 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB947034 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947034

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com