คำอธิบายของสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณปรับใช้ Windows Server 2008 โหนดคลัสเตอร์ failover บนเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน routed

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947048 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณปรับใช้ Windows Server 2008 โหนดคลัสเตอร์ failover บนเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน routed ใช้เช่นอาจทำให้เกิดความล่าช้า re-connection เมื่อ failover ของบริการที่พร้อมใช้งานขอ หรือโปรแกรมประยุกต์ที่เกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสามารถในการค้นหาตำแหน่งของโหนดคลัสเตอร์บนเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน routed คุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ปรากฏของ Windows Server 2008 failover clusters อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังนั้น การกำหนดค่าจุดการเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAP) มีคลัสเตอร์ชื่อทรัพยากรของเครือข่ายที่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่อยู่ IP หลาย ตรรกะของคลัสเตอร์ที่ใช้ในการกำหนดค่านี้กำหนดว่า ชื่อทรัพยากรเครือข่ายมาออนไลน์ถ้าอย่างน้อยหนึ่งอยู่ IP ทรัพยากรซึ่งขึ้นอาจสำเร็จมาแบบออนไลน์

ลงเมื่อชื่อทรัพยากรเครือข่ายคลัสเตอร์ออนไลน์ มันทะเบียนกับเซิร์ฟเวอร์ DNS หากเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่สนับสนุนการลงทะเบียนแบบไดนามิก เร็กคอร์ A หรือ AAAA-ระเบียนที่มีการลงทะเบียนใด ๆ รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:
 • ข้อมูลที่อยู่ IP สำหรับทรัพยากรที่อยู่ IP ที่สำเร็จมาแบบออนไลน์
 • ค่าเริ่มต้นเวลาไปยัง Live (TTL) รายการ
โดยค่าเริ่มต้น ระเบียนถูกปรับปรุงอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ รอบระยะเวลา 24 ชั่วโมง TTL ที่ลงทะเบียนเริ่มต้นคือ 20 นาที

เริ่มต้นการตั้งค่าคุณสมบัติส่วนตัวสำหรับทรัพยากรชื่อเครือข่ายคลัสเตอร์อาจทำให้เกิดความล่าช้าเมื่อไคลเอ็นต์พยายาม re-connect ทรัพยากรคลัสเตอร์ไปหลังจากการเป็น failover ของโปรแกรมประยุกต์ที่พร้อมใช้งานขอหรือกลุ่มให้บริการ ชื่อทรัพยากรส่วนคุณสมบัติเครือข่ายที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการจำแนกชื่อได้ ปรับให้เหมาะสมเช่นทำให้ไคลเอนต์ re-connect หลัง failover เร็วขึ้น ต่อไปนี้คือ รายการของการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติส่วนตัวที่อาจช่วยในสถานการณ์นี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติการตั้งค่าเริ่มต้น
HostRecordTTLวินาที 1200 (0x4b0)
RegisterAllProvidersIP0
หมายเหตุ
 • HostRecordTTL:

  เวลาซึ่งไคลเอนต์แคช DNS ในการบันทึกข้อมูลนี้ได้ ค่าเริ่มต้นคือ 20 นาที
 • RegisterAllProvidersIP:

  การตั้งค่านี้กำหนดว่า มีการลงทะเบียน ip แอดเดรสทั้งหมดที่ขึ้นกับทรัพยากรชื่อเครือข่ายใน DNS หรือไม่ว่าการลงทะเบียนเท่านั้น ip แอดเดรส resource(s) ที่สำเร็จมาออนไลน์ใน DNS การตั้งค่าเริ่มต้นที่มีการ ลงทะเบียนเฉพาะเหล่านั้น ip แอดเดรสทรัพยากรที่มาแบบออนไลน์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้ใน clusters Microsoft Exchange Server 2007 มากดังกล่าวจะลดฟังก์ชันการทำงานของ MAPI
คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อช่วยให้กับไคลเอนต์ re-connections อย่างไรก็ตาม นั้นอาจจะทำการรับส่งข้อมูลเพิ่มไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าเหล่านี้ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ตั้งค่าคอนฟิก Heartbeat และการตั้งค่า DNS ในคลัสเตอร์ของ Failover Multi-Site
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd197562.aspx
ตัวแปรที่ไม่ได้ถูกควบคุมในบริบทของ failover clustering ถูกจำลองแบบของข้อมูลโซน DNS กล่าวอย่างไรก็ตาม คุณควรถึงสถานการณ์สมมติในที่จำลองแบบของข้อมูลโซน DNS ในไม่ควบคุมในบริบทของ failover clustering กับบุคคลเหล่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนการจำลองแบบโซน DNS ในองค์กร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DNS และการปรับปรุงแบบไดนามิก แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/e760737e-9e55-458d-b5ed-a1ae9e04819e1033.mspx?mfr=true
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816592วิธีการกำหนดค่าการปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS ใน Windows Server 2003
246804วิธีการเปิด หรือปิดใช้งานการปรับปรุง DNS ใน Windows 2000 และ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947048 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbclustering kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB947048 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947048

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com