ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในวิซาร์การวินิจฉัย Environmental เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server: "ไม่สามารถเพื่อตรวจสอบการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงานบริการรายงานของ sql server"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947060 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการวินิจฉัย Environmental คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถตรวจสอบการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงานบริการรายงานของ sql server กรุณาตรวจสอบว่า ได้ติดอย่างถูกต้องตั้งอยู่บนเครื่อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง::
 • คุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สามารถเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS)
 • คุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM สำหรับเซิร์ฟเวอร์บริการรายงานของ SQL บนอินสแตนซ์ที่มีชื่อของบริการรายงานของ SQL Server 2005
 • คุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server ในการติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005 ที่ใช้ในเว็บไซต์ nondefault

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: Install Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการรายงานของ SQL Server 2005

การติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server คุณต้องเรียกใช้การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการรายงานของ SQL Server 2005

วิธีที่ 2: แฟ้ม config.xml ติดตั้งการปรับเปลี่ยน

ใช้วิธีนี้การติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server บนอินสแตนซ์ที่มีชื่อ นอกจากนี้ ใช้วิธีนี้ถ้าการติดตั้งบริการรายงาน nondefault เว็บไซต์ที่ใช้

ปรับเปลี่ยนแฟ้ม config.xml ติดตั้ง จากนั้น ให้เรียกใช้คำสั่ง SetupSrsDataConnector โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. การคัดลอกแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ SrsDataConnector บนซีดีติดตั้งลงในโฟลเดอร์บนไดรฟ์ c ตัวอย่างเช่น สำเนาไฟล์ต่าง ๆ ไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\SrsDataConnector
  หมายเหตุ:โฟลเดอร์ SrsDataConnector จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนซีดีติดตั้ง:
  ไดรฟ์: \Server\i386
  กระบวนการไดรฟ์ตัวยึดหมายถึงไดรฟ์ซีดี
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณคัดลอกแฟ้มการติดตั้ง คลิกขวาconfig.xml ติดตั้งแฟ้ม แล้ว เปิดแฟ้มใน Notepad
 3. เพิ่มข้อมูลลงในแฟ้ม config.xml ติดตั้ง:
  • แท็ก reportserverurl
  • URL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการรายงานของ SQL Server 2005
  มีตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการรายงานมีอินสแตนซ์ที่มีชื่อของไททัน แท็ก reportserverurl ลักษณะตัวอย่างต่อไปนี้
  <reportserverurl>http://servername/Reportserver$Titan</reportserverurl>
  
 4. ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการรายงานของ SQL Server 2005 มีอินสแตนซ์ที่มีชื่อ ปรับเปลี่ยนแท็ก instancename

  มีตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการรายงานมีอินสแตนซ์ที่มีชื่อของไททัน แท็ก instancename ลักษณะตัวอย่างต่อไปนี้
  <instancename>Titan</instancename>
  
 5. หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนที่ 3 และ 4 คลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนู และจากนั้นปิด config.xml ติดตั้งไฟล์ แฟ้ม config.xml ติดตั้งควรมีลักษณะตัวอย่างต่อไปนี้
  <crmsetup>
   <srsdataconnector>
    <configdbserver></configdbserver>
    <autoupdateconfigdb>1</autoupdateconfigdb>
    <reportserverurl>http://servername/Reportserver$Titan</reportserverurl>
    <autogroupmanagementoff>0</autogroupmanagementoff>
    <instancename>Titan</instancename>
    <configsku>OnPremise</configsku>
    <!-- Set enabled = true for DB webstore integration. Set configdb="true" for config db webstore integration-->
    <webstore enabled="false" configdb="false" />
    <monitoring>
  <!-- Monitoring service account name and password. It can not be local system or network service account -->
     <serviceaccountname></serviceaccountname>
     <serviceaccountpassword></serviceaccountpassword>
    </monitoring>
   </srsdataconnector>
  </crmsetup>
  
 6. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง และจากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณคัดลอกแฟ้มการติดตั้งในขั้นตอนที่ 1
 7. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  C:\SrsDataConnector > SetupSrsDataConnector /CONFIGเส้นทางของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม config.xml ติดตั้ง\install-config.xml

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server ให้ดูที่หน้า 7 ผ่าน 58 ในคู่มือการติดตั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947060 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kberrmsg kbsetup kbinstallation kbmbsreports kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseinter kbmt KB947060 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947060

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com