เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เราที่ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์: "ได้เราเตอร์อีเมลบริการพารามิเตอร์การกำหนดค่า"EmailUser" is missing"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947094 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้เราที่ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

ปัญหา 1

เมื่อคุณใช้เราที่ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSCRMEmail
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 0
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: ไม่สามารถใช้ได้
คอมพิวเตอร์:Router_computer
คำอธิบาย::
#52311 เราเตอร์อีเมลบริการไม่สามารถสร้างอินสแตนซ์ของตัวให้บริการโดยใช้แอสเซมบลี: Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll และคลาส: Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.Pop3PollingMailboxProvider ได้ System.Configuration.ConfigurationErrorsException: การเราเตอร์อีเมลบริการพารามิเตอร์การกำหนดค่า "EmailUser" หายไป พารามิเตอร์นี้จำเป็น
เมื่อ Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ConfigNodeReader.GetCheckedStringValue (สตริงการ elementName, defaultValue สตริงการ throwIfMissing บูลีน ซ่อนบูลีน)
เมื่อ Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.Pop3PollingMailboxProvider.get_EmailUser()
เมื่อ Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.Pop3PollingMailboxProvider.get_IdentityHash()
เมื่อ Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ProviderBuilder.BuildProvider (providerConfiguration ProviderConfiguration, serviceLoggerToUse ServiceLogger, shutdownEvent ManualResetEvent, systemState SystemState, throwOnError บูลีน)

ปัญหา 2

เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการทำงานของการเข้าถึงการทดสอบตัวใน Microsoft Dynamics CRM อีเมลการกำหนดค่าจัดการใน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
สถานะขาเข้า: ล้มเหลว - การพารามิเตอร์การกำหนดค่าบริการของเราเตอร์อีเมล The “ Emailuser ” หายไป พารามิเตอร์นี้จำเป็น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Microsoft Dynamics CRM ไม่ได้กำหนดค่าให้ใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ เพื่อส่ง และรับข้อความอีเมล ดังนั้น เราที่ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์ไม่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อที่เรียกจดหมาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปิดใช้งาน Microsoft Dynamics CRM เพื่อส่ง และรับอีเมล์ในนามของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มต้นไคลเอ็นต์เว็บ CRM Dynamics ของ Microsoft
  2. คลิกเครื่องมือแล้ว คลิกตัวเลือก.
  3. ในการอีเมลแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้มีเราเตอร์อีเมลที่จะใช้ข้อมูลประจำตัวของฉันเพื่อส่ง และรับอีเมลในนามของฉันกล่องกาเครื่องหมาย
  4. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  5. คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947094 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
  • Microsoft Dynamics Live CRM Professional Edition
  • Microsoft Dynamics Live CRM Enterprise Edition
Keywords: 
kbfreshness2008 kbmbsemail kbmbscrmonline kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseinter kbmt KB947094 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947094

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com