При инсталиране на Windows Vista се появява следното съобщение за грешка: "Your product key cannot be validated. Review your product key and make sure that you have entered it correctly"

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 947190 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

Когато натиснете Next ("Напред") след въвеждане на продуктов ключ по време на инсталацията на Windows Vista, се появява следното съобщение за грешка:
Your product key cannot be validated. Review your product key and make sure that you have entered it correctly. ("Удостоверяването на вашия продуктов ключ премина неуспешно. Проверете ключа и се уверете, че сте го въвели правилно.")

ПРИЧИНА

Този проблем се дължи на една от следните причини:
 • Въвели сте грешен продуктов ключ.
 • Налице са следните условия:
  • Инсталирали сте Windows Vista с помощта на комплект носители на Windows Vista, който не включва Windows Vista SP1. Например сте инсталирали Windows Vista чрез пакет носители на търговска версия на Windows Vista.
  • Използвали сте продуктов ключ, издаден след пускането на Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
 • Използвали сте програма на друга компания, за да разархивирате съдържанието на образа .iso на Windows Vista в папка, намираща се на дял на твърдия диск. След това сте инсталирали Windows Vista от тази папка на твърдия диск.

  Бележка Някои програми за компресиране, създадени от други производители, не запазват дългите имена на файлове при разархивирането.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, използвайте най-подходящия за вашата ситуация от описаните по-долу методи.

Метод 1: Въведете повторно продуктовия ключ

Описаният в раздела "Симптоми" проблем може да се появи, ако случайно въведете грешен продуктов ключ. За да се уверите, че сте въвели правилен продуктов ключ, въведете го повторно.

Метод 2: Инсталирайте Windows Vista, като използвате копие на Windows Vista, включващо Windows Vista SP1

Описаният в раздела "Симптоми" проблем може да възникне, ако използвате продуктов ключ на Windows Vista SP1 заедно с пакет носители от търговската версия на Windows Vista. За да разрешите този проблем, инсталирайте Windows Vista от копие на Windows Vista, включващо Windows Vista SP1. Можете да поръчате DVD с Windows Vista от уеб сайта Microsoft Marketplace. За тази цел посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://www.windowsmarketplace.com/content.aspx?ctId=390
Можете да инсталирате Windows Vista и чрез метода за инсталиране без използване на ключ. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. По време на инсталацията на Windows Vista оставете полето Product Key ("Продуктов ключ") празно и натиснете Next ("Напред").
 2. Когато се появи следното съобщение, натиснете No ("Не"):
  Do you want to enter your product key now? ("Искате ли да въведете вашия продуктов ключ сега?")
 3. Поставете отметка в квадратчето I have selected the edition of Windows that I purchased ("Избрал(а) съм закупената от мен версия на Windows"), отговарящо на версията на Windows Vista, която искате да инсталирате, и натиснете Next ("Напред").
 4. Изпълнете останалите стъпки, за да инсталирате Windows Vista.
 5. След като инсталирате Windows Vista, инсталирайте Windows Vista SP1 като стартирате Windows Update.
 6. След инсталирането на Windows Vista SP1 при появяване на подкана да активирате Windows Vista въведете продуктовия ключ.

  Бележка Процесът на активиране на Windows може да бъде стартиран и ръчно. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Start ("Старт")
   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   бутон на старт-менюто
   , с десния бутон на мишката щракнете върху Computer ("Компютър) и изберете опцията Properties ("Свойства").
  2. Придвижете се в дъното на диалоговия прозорец Properties ("Свойства"), за да проверите статуса на активацията, или за да активирате Windows Vista.

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Важи за".

Свойства

ID на статията: 947190 - Последна рецензия: 18 юли 2011 г. - Редакция: 2.5
ВАЖИ ЗА:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Ключови думи: 
kbpending kbbug kblicensing kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947190

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com