Thng bao li khi ban cai t Windows Vista: "Khng th hp thc khoa san phm cua ban. Xem lai khoa san phm cua ban va am bao rng ban a nhp ung khoa san phm"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 947190 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban bm vao Tip theo sau khi nhp khoa san phm trong qua trinh cai t Windows Vista, ban se nhn thng bao li sau y:
Khng th hp thc khoa san phm cua ban. Xem lai khoa san phm cua ban va am bao rng ban a nhp ung khoa san phm.

NGUYN NHN

Vn nay co th do mt trong cac nguyn nhn sau:
 • Ban a nhp khng ung khoa san phm.
 • Cac iu kin sau la ung:
  • Ban a cai t Windows Vista bng cach s dung goi phng tin Windows Vista khng bao gm Windows Vista SP1. Vi du, ban a cai t Windows Vista bng goi phng tin t phin ban a phat hanh cua Windows Vista Ban a s dung khoa san phm c cp sau khi phat hanh Windows Vista SP1.
  • Ban a cai t Windows Vista bng goi phng tin Windows Vista khng bao gm Windows Vista SP2. Vi du: ban a cai t Windows Vista bng goi phng tin bao gm Windows Vista SP1. Ban a s dung khoa san phm c cp sau khi phat hanh Windows Vista SP2.
 • Ban a s dung chng trinh cua bn th ba giai nen anh .iso cua Windows Vista vao mt vi tri trn cng. Sau o, ban cai t Windows Vista t vi tri trn ia cng.

  Chu y Mt s chng trinh nen nht inh cua bn th ba khng gi lai cac tn tp dai trong qua trinh giai nen.

GI?I PHP

khc phuc s c nay, s dung mt phng phap phu hp vi tinh hung cua ban trong cac phng phap sau y.

Phng phap 1: Go lai khoa san phm

S c c m ta trong phn "Hin tng" co th xay ra nu ban khng chu tm nhp khng ung khoa san phm. kim chng rng ban a nhp ung khoa san phm, go lai khoa san phm.

Phng phap 2: Cai t Windows Vista bng cach s dung ban sao Windows Vista bao gm goi dich vu Windows Vista

S c c m ta trong phn "Hin tng" co th xay ra nu ban s dung khoa san phm goi dich vu Windows Vista cung vi goi phng tin khng bao gm goi dich vu nay. giai quyt s c nay, hay cai t Windows Vista bng cach s dung ban sao Windows Vista bao gm goi dich vu . Ban co th yu cu ia DVD Windows Vista qua Web site Microsoft Marketplace. thc hin vic nay, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.windowsmarketplace.com/content.aspx?ctId=390
Ban cung co th cai t Windows Vista bng cach s dung phng phap cai t khng cn khoa. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Trong qua trinh cai t Windows Vista, hay bo trng Khoa San phm, ri bm Tip theo.
 2. Khi ban nhn c thng bao sau, bm Khng:
  Ban co mun nhp khoa san phm ngay by gi khng?
 3. Bm chon hp kim Ti a chon phin ban Windows ma ti a mua tng ng vi phin ban Windows Vista ma ban mun cai t, ri bm Tip theo.
 4. Lam theo cac bc con lai cai t Windows Vista.
 5. Sau khi cai t Windows Vista, hay cai t goi dich vu bng cach khi ng Windows Update.
 6. Sau khi goi dich vu c cai t, hay nhp khoa san phm khi ban c nhc kich hoat Windows Vista.

  Chu y Ban cung co th khi ng bng tay quy trinh Kich hoat Windows. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , bm chut phai vao May tinh ri bm Thuc tinh.
  2. Cun xung di cung hp thoai Thuc tinh kim chng trang thai kich hoat hoc kich hoat Windows Vista.
Chu y Windows Vista SP1 la iu kin tin quyt cai t SP2 trong Windows Vista. Ban se khng c cung cp tuy chon cai t SP2 cho ti khi ban cai t SP1 trc tin. Nu ban co khoa san phm Windows Vista SP2, ban phai cai t SP1 ri cai t SP2 s dung khoa san phm.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 947190 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
T? kha:
kbpending kbbug kblicensing kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947190

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com