Article ID: 947215 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר אתה נכנס למחשב מבוסס Windows 7 או Windows Vista באמצעות פרופיל זמני מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
שירות פרופילי משתמשים נכשל בעת הכניסה. לא ניתן לטעון את פרופיל המשתמש.

פתרון הבעיה

לעיתים, Windows עשוי שלא לקרוא כהלכה את פרופיל המשתמש שלך, למשל, אם תוכנת האנטי-וירוס סורקת את המחשב כאשר אתה מנסה להיכנס. לפני ביצוע השיטות המתוארות כאן, נסה להפעיל מחדש את המחשב ולהיכנס שוב עם חשבון המשתמש שלך כדי לפתור בעיה זו. אם הפעלת מחדש את המחשב והבעיה לא נפתרה, השתמש בשיטות הבאות כדי לפתור בעיה זו.

הערה עליך להיות מסוגל להיכנס לחשבון מנהל כדי לתקן את פרופיל המשתמש שלך או להעתיק את הנתונים שלך לחשבון חדש. לפני שתתחיל בפתרון הבעיה, היכנס ל- Windows באמצעות חשבון אחר בעל הרשאות ניהול או הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח והיכנס באמצעות חשבון המנהל המובנה. לקבלת מידע נוסף על ההפעלה במצב בטוח, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
הפעלת המחשב במצב בטוח

שיטה 1: תקן את פרופיל חשבון המשתמש

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לתקן את פרופיל חשבון המשתמש, בצע את הפעולות הבאות:

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows כדי לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 1. לחץ על התחל, הקלד regedit בתיבה חיפוש והקש ENTER.
 2. בעורך הרישום, אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולאחר מכן לחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. בחלונית הניווט, אתר את התיקיה ששמה מתחיל ב- S-1-5 (מפתח SID) ולאחריהם מספר ארוך.
 4. לחץ על כל תיקיית S-1-5, אתר את הערך ProfileImagePath בחלונית הפרטי ולאחר מכן לחץ פעמיים כדי לוודא שזהו פרופיל חשבון המשתמש שבו יש שגיאה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2805060

  • אם נמצאו שתי תיקיות המתחילות ב- S-1-5 ולאחר מכן מספרים ארוכים ואחד מהם עם הסיומת .bak, עליך לשנות את השם של התיקיה ?.bak. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
   1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה ללא ?.bak ולאחר מכן לחץ על שנה שם. הקלד ?.ba והקש על ENTER.
    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    2805061
   2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה ששמה ?.bak ולאחר מכן לחץ על שנה שם. הסר את ?.bak בסוף שם התיקיה והקש על ENTER.
    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    2805062
   3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה ששמה ?.ba ולאחר מכן לחץ על שנה שם. שנה את ?.ba ל- ?.bak בסוף שם התיקייה והקש על ENTER.
    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    2805063
  • אם נמצאה רק תיקיה אחת המתחילה ב- S-1-5 שלאחריה מספר ארוך והיא מסתיימת בסיומת ?.bak. לחץ על התיקיה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על שנה שם. הסר את ?.bak בסוף שם התיקיה והקש על ENTER.
  • אם נמצאו שתי תיקיות המתחילות ב- S-1-5 ולאחר מכן מספרים ארוכים ואחד מהם עם הסיומת .bak, עליך לשנות את השם של התיקיה ?.bak. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
   1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה ללא ?.bak ולאחר מכן לחץ על שנה שם. הקלד ?.ba והקש על ENTER.
    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    2805064
   2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה ששמה ?.bak ולאחר מכן לחץ על שנה שם. הסר את ?.bak בסוף שם התיקיה והקש על ENTER.
    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    2805065
   3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה ששמה ?.ba ולאחר מכן לחץ על שנה שם. שנה את ?.ba ל- ?.bak בסוף שם התיקייה והקש על ENTER.
    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    2805066
  • אם נמצאה רק תיקיה אחת המתחילה ב- S-1-5 שלאחריה מספר ארוך והיא מסתיימת בסיומת ?.bak. לחץ על התיקיה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על שנה שם. הסר את ?.bak בסוף שם התיקיה והקש על ENTER.
 5. לחץ פעמיים על התיקייה ללא הסיומת ?.bak, בחלונית הפרטים, לחץ לחיצה כפולה על RefCount, הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2805067
 6. לחץ על התיקייה ללא הסיומת ?.bak, בחלונית הפרטים, לחץ לחיצה כפולה על מצב, הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2805068
 7. סגור את עורך הרישום.
 8. הפעל מחדש את המחשב.
 9. היכנס שוב באמצעות החשבון שלך.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: היכנס ל-Windows והעתק את הנתונים שלך לחשבון חדש

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
צור חשבון חדש והעתק את הנתונים מהחשבון הישן אל החשבון החדש. לקבלת מידע נוסף על אופן הביצוע, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

Windows 7
תקן פרופיל משתמש פגום (Windows 7)
?Windows Vista
תקן פרופיל משתמש פגום (Windows Vista)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 3: מחק את ה- SID עם השגיאה וצור פרופיל חדש

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי למחוק את ה- SID עם השגיאה וליצור פרופיל חדש, בצע פעולות אלה:
 1. מחק את SID עם השגיאה.
  כדי שאנו נתקן בעיה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

  תקנו עבורי

  כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
  תקן בעיה זו
  Microsoft Fix it 50446

  הערות
  • ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, אך התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
  • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

  אני מעדיף לתקן בעצמי

  חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
  כדי לפתור בעיה זו בעצמך, בצע פעולות אלה:
  1. מחק את הפרופיל באמצעות תיבת הדו-שיח 'מאפייני מחשב'. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
   1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
   2. לחץ על Change settings (שנה הגדרות).

    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    2805069
   3. בתיבת הדו-שיח מאפייני מערכת, לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    2805070
   4. באזור פרופילי משתמשים, לחץ על הגדרות.
   5. בתיבת הדו-שיח פרופילי משתמש, בחר את הפרופיל שברצונך למחוק, לחץ על מחק, ואז לחץ על אישור.
  2. לחץ על התחל, הקלד regedit בתיבה חיפוש והקש ENTER.
  3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ה-SID שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על מחק.
 2. היכנס למחשב וצור פרופיל חדש.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע מתקדם

שגיאה זו עלולה להתרחש אם מוגדרת מדיניות הקבוצה "אל תאפשר כניסת משתמשים עם פרופילים זמניים".

שגיאה זו עלולה להתרחש גם אם תיקיית פרופיל המשתמש נמחקה באופן ידני. תיקיית פרופיל שנמחקה ידנית אינה מסיר את מזהה האבטחה (SID) מרשימת הפרופילים ברישום.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2705068
WARNING:
מומלץ מאוד לא להופך דרך זו לדרך סטנדרטית להסרת פרופילי משתמשים ממחשבים. הגישה המתועדת והנתמכת היא שימוש ב'הגדרות מערכת מתקדמות' במאפייני המערכת, הגדרות 'פרופיל משתמש'. עבור תוכניות, שירות זה זמין באמצעות ה- API? "DeleteProfile".

אם יש SID, אז Windows ינסה לטעון את הפרופיל באמצעות ProfileImagePath המצביע לנתיב שאינו קיים. לכן, לא ניתן לטעון את הפרופיל.
מידע על יומן אירועים
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
האירועים שלהלן נרשמים ביומן היישומים:

 • שם היומן: יישום
  מקור: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  תאריך: תאריך
  מזהה אירוע: 1515
  קטגוריית משימה: ללא
  רמה: אזהרה
  מילות מפתח: קלאסי
  משתמש: משתמש
  מחשב:? מחשב
  תיאור: Windows ביצע גיבוי של פרופיל זה. Windows ינסה אוטומטית להשתמש בפרופיל הגיבוי בפעם הבאה שמשתמש זה מתחבר.

 • שם היומן: יישום
  מקור: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  תאריך: תאריך
  מזהה אירוע: 1511
  קטגוריית משימה: ללא
  רמה: אזהרה
  מילות מפתח: קלאסי
  משתמש: משתמש
  מחשב:? מחשב
  תיאור: אין באפשרות Windows למצוא את הפרופיל המקומי ולכן מתבצעת כניסה עם פרופיל זמני. שינויים שתבצע לפרופיל זה יאבדו כאשר תתנתק.

 • שם היומן: יישום
  מקור: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  תאריך: תאריך
  מזהה אירוע: 1500
  קטגוריית משימה: ללא
  רמה: שגיאה
  מילות מפתח: קלאסי
  משתמש: משתמש
  מחשב:? מחשב
  תיאור: ??מערכת ?Windows אינה יכולה לחבר אותך מכיוון שאי-אפשר לטעון את הפרופיל שלך. ודא שאתה מחובר אל הרשת ושהיא פועלת באופן תקין.
  DETAIL - Unknown

 • שם היומן: יישום
  מקור: Microsoft-Windows-Winlogon
  תאריך: תאריך
  מזהה אירוע: 6004
  קטגוריית משימה: ללא
  רמה: אזהרה
  מילות מפתח: קלאסי
  משתמש: לא ישים
  מחשב:? מחשב
  תיאור: אירע כשל הודעה קריטי ב-Winlogon notification subscriber Profiles.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מאפיינים

Article ID: 947215 - Last Review: יום שלישי 29 ינואר 2013 - Revision: 9.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
מילות מפתח 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB947215

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com