เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista จากใช้งาน Windows Vista คอมพิวเตอร์อื่นที่เป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ป: "การเข้าสู่ระบบล้มเหลว: Windows ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคุณ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947232 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาด

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ที่เป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ป
 • จากเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ คุณพยายามเข้าถึงใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista อื่น
 • คอมพิวเตอร์ที่คุณพยายามเข้าเป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปหรือสมาชิกของโดเมน ตัวอย่างเช่น คุณพยายามเข้าถึงที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแล C $
 • เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของคุณ คุณใส่ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ:
windows ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกต้อง
ถ้าคุณพยายามที่จะแมปไดรฟ์เครือข่ายใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแล โดยใช้การใช้สุทธิคำสั่ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หลังจากที่คุณใส่ข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง:
ข้อผิดพลาดของระบบ 5
เกิดขึ้น ปฏิเสธการเข้าใช้งาน

สาเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น Windows Vista และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่าป้องกันบัญชีภายในการเข้าถึง administrative shares ผ่านเครือข่าย

การแก้ไข

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึง เราขอแนะนำให้ คุณสร้างที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista โดยใช้สิทธิ์ที่เหมาะสม หาก ด้วยเหตุผลบางประการ คุณไม่สามารถใช้การแก้ปัญหานี้ คุณอาจต้องลองการการแก้ปัญหา.

เมื่อต้องการใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ที่มีการใช้แฟ้มร่วมกันเปิดใช้งาน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว คลิกคอมพิวเตอร์.
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน
 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้อง การใช้ร่วมกัน แล้ว คลิกใช้ร่วมกัน.
 4. ถ้าคุณได้รับการป้องกันรหัสผ่านเปิดใช้งานร่วมกัน เลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและระดับของสิทธิ์ เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีการเข้าถึง เลือกEveryoneในรายชื่อผู้ใช้ โดยค่าเริ่มต้น ระดับสิทธิ์เป็น "ผู้อ่าน" ผู้ใช้มีระดับสิทธิ์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้ม หรือสร้างแฟ้มใหม่ในใช้ร่วมกัน To let a user change files, change folders, create new files, and create new folders, use the "Co-owner" permission level.

  If you have password protected sharing disabled, select theแขกaccount or theEveryoneบัญชี This is the same as simple sharing in Windows XP.
 5. คลิกใช้ร่วมกันแล้ว คลิกดำเนินการ.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

To allow administrative share access in a workgroup for Windows, use the following workaround. To have us perform this workaround for you, go to the"Fix it for me"ส่วน If you would rather do this yourself, go to the"อนุญาตให้ฉันสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

To perform this workaround automatically, click theแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง คลิกถัดไปเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มdialog box, and then follow the steps in this wizard.

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50005


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:If you are not using the computer that has the problem, you can save the automatic fix to a flash drive or to a CD, and then you can run it on the computer that has the problem.

Now go to the"Did this fix the problem?"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter

  หมายเหตุ:หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกdword (32 บิต) ค่า.
 4. ประเภท:LocalAccountTokenFilterPolicyto name the new entry, and then press ENTER.
 5. คลิกขวาLocalAccountTokenFilterPolicyแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
The LocalAccountTokenFilterPolicy entry in the registry can have a value of 0 or 1. These values set the behavior of the entry as follows:
 • 0 = build a filtered token
  นี่เป็นค่าเริ่มต้น The administrator credentials are removed. These credentials are required for remote administration of the print drivers.
 • 1 = build an elevated token
  This value enables the remote administration of the print drivers on a server within a workgroup.

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ If it is fixed, you are finished with this article. If it is not fixed, you can contact support.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

When the destination Windows Vista-based computer and the computer from which you want to access the administrative share are on the same domain, you can access the share by using domain administrator credentials.

You cannot access this administrative share if the destination Windows Vista-based computer is joined to a domain and you try to connect to it by using a computer that is joined to a workgroup. This is true even if you supply correct domain administrator credentials for the domain where the destination computer is located.

For more information about how to share folders or printers in Windows Vista, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727037.aspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947232 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB947232 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947232

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com