รายการรีจิสทรีที่มีประโยชน์ในเครือข่ายอยู่แปล traversal (NAT T) ความปลอดภัยสมาคมใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947234 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงรายการรีจิสทรีที่มีประโยชน์ในเครือข่ายอยู่แปล traversal (NAT T) ความปลอดภัยสมาคมใน Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการรีจิสทรี AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule

รายการรีจิสทรี AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule สามารถถูกประยุกต์ใช้ กับระบบปฏิบัติการ Windows Vista และระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้ ใน Windows Vista รายการจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent
ในระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้ รายการจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPsec
ถ้าคุณปรับปรุงระบบปฏิบัติการจาก Windows XP Service Pack 2 (SP2) เป็น Windows Vista ค่าของรายการรีจิสทรีนี้และลักษณะการทำงานเริ่มต้นไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น คุณไม่มีการตั้งค่าการกำหนดค่ารีจิสทรีเพื่อสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ โดยอุปกรณ์การแปล (NAT) ที่อยู่เครือข่าย

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
การปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรี AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows Vista เป็นผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter

  หมายเหตุ:หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPsec
 4. คลิกขวาAssumeUDPEncapsulationContextOnSendRuleแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 5. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิดหนึ่งในค่าต่อไปนี้:
  • 0

   ค่าเป็น 0 (ศูนย์) สามารถกำหนดค่า Windows เพื่อที่จะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของการรักษาความปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ NAT นี่เป็นค่าเริ่มต้น
  • 1

   ค่าของ 1 สามารถกำหนดค่า Windows เพื่อให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของการรักษาความปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ NAT
  • 2

   ค่าของ 2 สามารถกำหนดค่า Windows เพื่อให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของการรักษาความปลอดภัยเมื่อเซิร์ฟเวอร์และใช้งาน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ใช้ VPN คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ใช้งานผ่าอุปกรณ์ NAT
 6. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

รายการรีจิสทรี IPsecThroughNAT

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
การปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรีนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows Vista เป็นผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter

  หมายเหตุ:หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy
 4. คลิกขวาIPsecThroughNATแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 5. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิดหนึ่งในค่าต่อไปนี้:
  • 0

   ค่าเป็น 0 (ศูนย์) สามารถกำหนดค่า Windows เพื่อที่จะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของการรักษาความปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ NAT นี่เป็นค่าเริ่มต้น
  • 1

   ค่าของ 1 สามารถกำหนดค่า Windows เพื่อให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของการรักษาความปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ NAT
  • 2

   คุณสามารถกำหนดค่า 2 ค่า Windows เพื่อให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของการรักษาความปลอดภัยเมื่อทั้งเซิร์ฟเวอร์และการใช้งาน Windows Vista หรือ Windows VPN 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ใช้งานผ่าอุปกรณ์ NAT
 6. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
นอกจากนี้ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งเพื่อปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรีนี้:
 • เมื่อต้องการตั้งค่าเป็น 0 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  การตั้งค่า netsh advfirewall nerver ipsecthroughnat ipsec สากล
 • เมื่อต้องการตั้งค่าเป็น 1 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  การตั้งค่า netsh advfirewall serverbehindnat ipsecthroughnat ipsec สากล
 • เมื่อต้องการตั้งค่าเป็น 2 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  การตั้งค่า netsh advfirewall serverandclientbehindnat ipsecthroughnat ipsec สากล

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
818043l2tp/IPsec NAT-T การปรับปรุงสำหรับ Windows XP และ Windows 2000
885348NAT-T ของ ipsec ไม่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ของ Windows Server 2003 ที่มีอยู่หลังตัวแปลที่อยู่เครือข่าย
926179วิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การ L2TP/IPsec หลังอุปกรณ์ NAT T ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947234 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB947234 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947234

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com