ผู้ใช้ของกล่องจดหมาย exchange Server 2007 ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ของกล่องจดหมาย Exchange Server 2003 ใน Exchange Server องค์กรขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มผู้ดูแลมากกว่า 100

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947346 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

Microsoft Exchange Server องค์กรขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มผู้ดูแลมากกว่า 100 คุณได้ องค์กร Exchange Server รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2003 ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ใช้ของกล่องจดหมาย Exchange Server 2007 ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ของกล่องจดหมาย Exchange Server 2003 นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

รหัสเหตุการณ์ 4003

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ความพร้อมใช้งาน MSExchange
ประเภทเหตุการณ์: บริการการมีพร้อมใช้งาน
รหัสเหตุการณ์: 4003
คำอธิบาย::
กระบวนการ xxxx[w3wp.exe:/LM/W3SVC/1/ROOT/xxxx]:
Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.PublicFolderRequest ล้มเหลว ส่งกลับข้อยกเว้นมี Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.PublicFolderRequestProcessingException: การร้องขอถูกยกเลิก: การร้องขอถูกยกเลิก ข้อมูลที่ร้องขอถูก <xxxxxxxx> บริการการมีพร้อมใช้งานไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียก schedule +ว่าง/ไม่ว่างข้อมูลสำหรับกล่องหนึ่ง หรือหลายดั้งเดิม Exchange จดหมายได้ การค้นหาสาเหตุหลักของข้อผิดพลาดนี้ เพิ่มระดับการบันทึกการวินิจฉัยของบริการมีอยู่ของ MSExchange </xxxxxxxx>

รหัสเหตุการณ์ 4004

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ความพร้อมใช้งาน MSExchange
ประเภทเหตุการณ์: บริการการมีพร้อมใช้งาน
รหัสเหตุการณ์: 4004
คำอธิบาย::
กระบวนการ xxxx[w3wp.exe:/LM/W3SVC/1/ROOT/xxxx]:
ไม่พบเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะสำหรับ xxxx หน่วยองค์กร (OU) บริการจะพยายามค้นหาแบบสุ่มเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าการบริการร้องขอ

สาเหตุ

บริการความพร้อมใช้งาน Exchange Server 2007 ไม่สามารถค้นหาผ่านร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดถ้าองค์กรที่มีการเก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่มากกว่า 100 ดังนั้น ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจะไม่เรียกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. การติดตั้ง Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Exchange หรือยกเลิกการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:
 2. ค้นหาแฟ้ม Web.config ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\Owa
 3. เปิดแฟ้ม Web.config ใน Notepad แล้ว ค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ระหว่างการ <appsettings>เซ็กเมนต์และ</appsettings> เซ็กเมนต์:
  <add key="MaximumDatabasesInQuery" value="250"></add>

  หมายเหตุ:ถ้าบรรทัดนี้ไม่มีอยู่ระหว่างการ <appsettings>เซ็กเมนต์และ</appsettings> เซ็กเมนต์ แทรกบรรทัด

  หมายเหตุ:ค่าของคีย์ MaximumDatabasesInQuery บ่งชี้ว่า หมายเลขของโฟลเดอร์สาธารณะที่ต้องพร้อมใช้งานสำหรับองค์กรของคุณ ค่าเริ่มต้นเป็น 100
 4. บันทึกแฟ้ม Web.config
 5. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเดียวกันกับแฟ้ม Web.config ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\EWS
หมายเหตุ:การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้แฟ้ม Web.config ในโฟลเดอร์ Owa ทำให้แน่ใจว่า คุณเห็นข้อมูลว่าง/ไม่ว่างใน Microsoft Office Outlook Web Access การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้แฟ้ม Web.config ในโฟลเดอร์ EWS ทำให้แน่ใจว่า คุณเห็นข้อมูลว่าง/ไม่ว่างใน Microsoft Office Outlook 2007

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947346 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB947346 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947346

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com