Straipsnio ID: 947366
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?iame straipsnyje aptariama, kaip spr?sti problemas, kylan?ias diegiant ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008? skirtus pakeitim? paketus.

Bandant ?diegti pakeitim? paket? gali b?ti parodytas vienas i? toki? klaidos prane?im?:
?diegti nepavyko
Diegiant pakeitim? paket? ?vyko vidin? klaida
Be to, klaid? prane?ime gali b?ti nurodytas vienas i? ?i? klaidos kod?:
  • 0x80070002
  • 0x8007000D
  • 0x80073712
  • 0x800B0100
  • 0x8024200D
Pastaba ?iame straipsnyje n?ra pateikiami visi galimi kodai arba prane?imai, kurie gali b?ti parodyti. ?iame straipsnyje pateikiame diegimo problem? sprendimus, nesvarbu, kokie klaid? kodai ar prane?imai bus parodyti.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti esant vienai ?i? s?lyg?:
  • J?s? kompiuteryje veikianti programa neleido tinkamai ?diegti pakeitim? paketo.
  • Yra nesutapim? su ?Windows Servicing Store?. ?Windows Servicing Store? yra komponentas, reikalingas norint s?kmingai ?diegti pakeitim? paketus.

?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? pakeitim? paketo diegimo trik?i? diagnostika

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, nurodyta tvarka i?bandykite visus sprendimus, pateikiamus skyriuose ?Bendroji trik?i? diagnostika? ir ?I?pl?stin? trik?i? diagnostika?. I?band? vien? i? sprendim? v?l pabandykite ?diegti pakeitim? paket?. Jei pakeitim? paketo vis tiek negalite ?diegti, pereikite prie kito sprendimo.

Bendrasis trik?i? ?alinimas

1 sprendimas: ?diekite atskir? pakeitim? paketo paket? ir diegdami pakeitim? paket? nenaudokite ?Windows? naujinimo

Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

2 sprendimas: paleiskite sistemos parengimo naujinti ?rank?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

3 sprendimas: u?darykite arba i?junkite visas veikian?ias programas, paleiskite kompiuter? i? naujo, tada pabandykite diegti pakeitim? paket?

Spauskite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

I?pl?stin? trik?i? diagnostika

Jei problemos vis tiek nepavyko i?spr?sti, patys galite pabandyti atlikti i?pl?stin?s trik?i? diagnostikos veiksmus arba kreiptis ? ?Microsoft? palaikymo tarnyb?.

4 sprendimas: i?diekite visas saugos programas, paleiskite kompiuter? i? naujo, tada ?diekite pakeitim? paket?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Pana?ios problemos ir sprendimai

Daugiau informacijos apie tai rasite spustel?j? toliau pateikiam? straipsnio numer? ? taip pateksite ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
971204 ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? pakeitim? paketo nepavyksta ?diegti ir parodoma klaida 0x80004005
939399 Kompiuteryje su ?Windows Vista? bandant atlikti atsargin? kopijavim? parodomas klaidos prane?imas: ?0x80071A91?
931712 Sistemos ?Windows Vista? dialogo langas ?Windows? funkcijos yra tu??ias arba bandant pasinaudoti ?Windows? naujinimu parodomas klaidos prane?imas su tokiu kodu: ?0x80073712?
Jei problemos nepavyksta i?spr?sti, deja, ?is turinys jums nebegali pad?ti. Tod?l kit? sprendim? galite pabandyti ie?koti ?Microsoft? ?ini? baz?je. Nor?dami ie?koti ?Microsoft? ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

Savyb?s

Straipsnio ID: 947366 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 3.0
Rakta?od?iai: 
kbproductlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbPubTypeKC kberrmsg kbprb kbcip KB947366

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com