כיצד לעדכן את יציאת אתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 4.0

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 947423 - View products that this article applies to.
תוכן Microsoft Dynamics מוגבל מסופק באתר האינטרנט הציבורי של Microsoft Knowledge Base. להצגת התוכן המלא ומשאבים נוספים אודות Microsoft Dynamics, בקר באתרים הבאים:

Dynamics Customers
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Dynamics Partners
Microsoft Dynamics PartnerSource

* מחייב שללקוחות תהיה תוכנית שירות של Microsoft Dynamics כגון Business Ready Enhancement Plan, אוSoftware Assurance.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לעדכן את יציאת אתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 4.0.

הערה לאחר עדכון יציאת אתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM, עליך לעדכן את לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook, את מנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM, ואת Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router כך שישתמשו בפרטי יציאת אתר האינטרנט החדשים. למידע נוסף, עיין בסעיף "עדכן את הרכיבים המושפעים מכתובת אתר האינטרנט החדשה של Microsoft Dynamics CRM".

מידע נוסף

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

כדי לעדכן את יציאת אתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM, בצע את הפעולות הבאות.

הערות
 • מאמר זה מניח כי כל תפקידי שרת Microsoft Dynamics CRM מותקנים על אותו המחשב. למידע נוסף אודות תפקידי שרת, עיין במדריך המימוש של Microsoft Dynamics CRM. להורדת מדריך המימוש, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104413
 • מאמר זה מניח שאתה מעדכן את כתובת אתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM מ-http://<crmserver>:5555 ל-http://<crmserver>:81. הדבר גם מעדכן את כתובת Internet-Facing Deployment (IFD)? מ-http://<crm>.<domain>.com:5555 ל-http://<crm>.<domain>.com:81.
 1. עדכן את יציאת אתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM ב-Microsoft Internet Information Service (IIS)?. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד inetmgr ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. הרחב את שרת, ואז הרחב את אתרי אינטרנט.
  3. לחץ לחיצה ימנית על אתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM, ואז לחץ על מאפיינים.
  4. בכרטיסייה אתר אינטרנט, הזן 81 עבור מספר יציאת TCP, ואז לחץ על אישור.
 2. עדכן את מפתחות המשנה ברישום של שרת Microsoft Dynamics CRM. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. אתר את מפתח המשנה הבא:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ערך הרישום ServerUrl ולאחר מכן לחץ על שנה.
  4. בשדה נתוני ערך, הזן 81.

   הערה הערך המעודכן יהיה דומה לערך הבא:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. לחץ על אישור
  6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ערך הרישום LocalSdkPort ולאחר מכן לחץ על שנה.
  7. בסעיף בסיס, לחץ על עשרוני. לאחר מכן, הזן 81 בשדה נתוני ערך.
  8. לחץ על אישור
 3. הורד את כלי הגדרת תצורת הפריסה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  949079 כיצד להשתמש בכלי הגדרת תצורת הפריסה של Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0
  1. פרוס את כלי הגדרת תצורת הפריסה, ואז שמור אותו במיקום המתאים בשרת CRM.
  2. גבה את מסדי הנתונים MSCRM_Config ו-OrgName_MSCRM.
  3. בשורת הפקודה, הקלד את הנתיב לספרייה המכילה את הקובץ Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe, ואז הרץ את הפקודות הבאות לתיקון הגדרה זו:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NewConnection>
   הערה שומר המקום<NewConnection> מייצג את כתובת האינטרנט ללא הקידומת "http://". ההצהרה דומה להצהרה הבאה:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   הערה אם אתה מגדיר גם כתובת IFD, עליך לשנות שתי עמודות נוספות בטבלה DeploymentProperties. לשם כך, הרץ את ההצהרות הבאות:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domain>.com:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domain>.com:81
 4. הפעל מחדש את שירותי העיבוד האסינכרוניים של Microsoft Dynamics CRM. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. לחץ לחיצה ימנית על שירות עיבוד אסינכרוני של Microsoft CRM, ואז לחץ על הפעל מחדש.
 5. כנס ליישום האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM באמצעות הכתובת החדשה.

רכיבי עדכון המושפעים מכתובת אתר האינטרנט החדשה של Microsoft Dynamics CRM

עליך לעדכן את לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, מנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM ואת Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router כך שישתמשו בכתובת אתר האינטרנט החדשה של Microsoft Dynamics CRM.

לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook

כדי לעדכן את לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook לשימוש בכתובת החדשה, העזר באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: גרום לכל לקוח להריץ את אשף הגדרת התצורה
 1. לחץ על התחל, לחץ על תוכניות, לחץ על Microsoft Dynamics CRM 4.0, ואז לחץ על אשף הגדרת התצורה.
 2. בצע את השלבים שבאשף הגדרת התצורה, ואז הזן את הכתובת החדשה של שרת Microsoft Dynamics CRM.

  הערה אם אתה מגדיר את כתובת IFD, עליך למחוק את הסימון מתיבת הסימון השתמש באותה כתובת אינטרנט. כאשר אתה עושה זאת, תוכל להשתמש בכתובת ה-IFD החדשה בעת כניסה לאתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM דרך האינטרנט.
שיטה 2: עדכן את מפתחות המשנה של הרישום בכל מחשב לקוח
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. לחץ לחיצה ימנית על ערכי הרישום הבאים, לחץ על שנה, ואז עדכן את הערך על-ידי הזנת מספר היציאה המעודכן:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  הערה אם אתה מגדיר את כתובת IFD עליך לעדכן את ערכי הרשום הבאים על-ידי הזנת מספר יציאה מעודכן:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router

כדי לעדכן את Microsoft Dynamics CRM E-mail Router לשימוש בכתובת החדשה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על תוכניות, לחץ על Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, ואז לחץ על מנהל הגדרת התצורה של Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
 2. בכרטיסייה פריסות, עדכן את כל הפריסות המוגדרות להשתמש בשרת Microsoft Dynamics CRM המשתמש בכתובת החדשה.
 3. לחץ על פרסם כדי לשמור את השינויים.

מנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM

כדי לעדכן את מנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM לשימוש בכתובת החדשה, העזר באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: הסר את ההתקנה ואז התקן מחדש את מנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM

שיטה 2: עדכן את מפתחות המשנה של הרישום בכל מחשב שבו מותקן מנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. לחץ לחיצה ימנית על ערכי הרישום הבאים, לחץ על שנה, ואז עדכן את הערכים על-ידי הזנת מספר היציאה המעודכן:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  הערות
  • אם אתה מפעיל את האפשרות החברה שלי במנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM, הכתובת היא כתובת האינטרא-נט. כתובת זו דומה לכתובת הבאה:
   http://<crmserver>:81
  • אם ברשותך פריסת IFD ואם תפעיל את האפשרות ספק שירות מקוון במנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM, הכתובת היא כתובת IFD. כתובת זו דומה לכתובת הבאה:
   http://<crm>.<domain>.com:81
הערות
 • אם ברצונך לעדכן את כותרת המארח באתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM, בצע את כל השלבים בסעיף "מידע נוסף" לעדכון מפתחות המשנה של הרישום ועמודות מסד הנתונים של SQL Server.
 • אין צורך לעדכן את ה-Microsoft Dynamics CRM Connector עבור SQL Server Reporting Services מכיוון שלא נשמרים פרטי כתובת שרת כלשהם ברישום.

מאפיינים

Article ID: 947423 - Last Review: יום שני 12 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
מילות מפתח 
kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947423

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com