วิธีการปรับปรุงพอร์ตไซต์ของเว็บ CRM Dynamics Microsoft หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947423 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
  
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงพอร์ตไซต์ของเว็บ CRM Dynamics Microsoft หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0

หมายเหตุ:หลังจากที่คุณปรับปรุงพอร์ตไซต์ของเว็บ CRM Dynamics Microsoft คุณต้องปรับปรุงไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลการโยกย้าย Manager และเรา เตอร์อีเมล CRM Exchange Dynamics Microsoft จะใช้พอร์ตข้อมูลใหม่ของเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "การปรับปรุงคอมโพเนนต์ที่ได้รับผลจาก URL ของเว็บไซต์ของ Microsoft Dynamics CRM ใหม่"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

การปรับปรุงพอร์ตไซต์ของเว็บ CRM Dynamics Microsoft ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ
 • บทความนี้อนุมานว่า มีการติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทเซิร์ฟเวอร์ ให้ดูที่คู่มือการใช้งาน Microsoft Dynamics CRM เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการแนะนำการใช้งาน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104413
 • บทความนี้อนุมานว่า คุณกำลังปรับปรุงที่ Microsoft Dynamics CRM ไซต์ URL เว็บจาก http://<crmserver>:5555 ไป http:// <crmserver>: 81 นี้ปรับปรุง URL ปรับใช้ที่เข้ากับอินเทอร์เน็ต (IFD) จาก http:// <crm>ยัง <domain>com:5555 ไป http:// <crm> <domain>com:81.</domain></crm></domain></crm></crmserver></crmserver>
 1. ปรับปรุงเว็บ CRM Dynamics Microsoft ไซต์พอร์ตใน Microsoft Internet ข้อมูล Service (IIS) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:inetmgrแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายเซิร์ฟเวอร์:แล้ว ขยายเว็บไซต์.
  3. คลิกขวาที่ Dynamics CRM เว็บไซต์ของ Microsoft และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  4. ในการเว็บไซต์แท็บ ป้อน81TCP พอร์ตหมายเลข และจากนั้น คลิกตกลง.
 2. ปรับปรุงคีย์ย่อยรีจิสทรีของ Microsoft Dynamics CRM Server โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. คลิกขวาServerUrlรายการรีจิสทรี แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
  4. ในการข้อมูลค่า:ฟิลด์ ป้อน81.

   หมายเหตุ:ค่าการปรับปรุงมีลักษณะดังต่อไปนี้:
   http:// <crmserver>: 81/MSCRMServices </crmserver>
  5. คลิกตกลง.
  6. คลิกขวาLocalSdkPortรายการรีจิสทรี แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
  7. ในการฐาน:ส่วน คลิกฐานสิบ. ป้อนแล้ว81ในการข้อมูลค่า:เขตข้อมูล:
  8. คลิกตกลง.
 3. ดาวน์โหลดเครื่องมือการปรับใช้การตั้งค่าคอนฟิก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  949079วิธีการใช้เครื่องมือของ Microsoft Dynamics CRM Configuration ปรับใช้สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0
  1. ขยายการกำหนดค่าการปรับใช้เครื่องมือ และเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ CRM
  2. กำลังสำรองฐานข้อมูล MSCRM_Config และ OrgName_MSCRM
  3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์พาธไปยังไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้ม Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขการตั้งค่านี้:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NewConnection>
   หมายเหตุ:แทน<newconnection></newconnection>แสดง URL โดยไม่ต้องการ "http://" ในตอนต้นของ URL คำสั่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   หมายเหตุ:ถ้าคุณยังตั้ง IFD URL คุณต้องแก้ไขเพิ่มเติมสองคอลัมน์ในตาราง DeploymentProperties เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domain>.com:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domain>.com:81
 4. เริ่มต้นบริการการประมวลผลแบบอะซิงโครนัสของ Microsoft Dynamics CRM โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาMicrosoft CRM การบริการประมวลผลแบบอะซิงโครนัสแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
 5. เข้าสู่ระบบแอพลิเคชันเว็บ CRM Dynamics Microsoft โดยใช้ URL ใหม่

การปรับปรุงคอมโพเนนต์ที่ได้รับผลกระทบ โดยไซต์ URL ของเว็บ CRM Dynamics Microsoft ใหม่

คุณต้องปรับปรุงไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook, Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลการโยกย้าย Manager และเรา เตอร์อีเมล CRM Exchange Dynamics Microsoft จะใช้ url นี้ใหม่ Microsoft Dynamics CRM ไซต์รายการเว็บ

ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook

การปรับปรุงไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook จะใช้ URL ใหม่ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: มีไคลเอนต์แต่ละการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมคลิกMicrosoft Dynamics CRM 4.0แล้ว คลิกตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก.
 2. ทำตามขั้นตอนในยูทิลิตี้การตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น ป้อน URL ใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM

  หมายเหตุ:ถ้าคุณเซ็ตอัพ IFD URL คุณจำเป็นต้องการยกเลิกเลือกนั้นใช้อยู่เว็บเดียวกันกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ URL IFD ใหม่เมื่อคุณล็อกอินเข้า Dynamics CRM เว็บไซต์ของ Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
วิธีที่ 2: คีย์ย่อยของรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แต่ละการปรับปรุง
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. คลิกขวาที่รายการรีจิสทรีต่อไปนี้ คลิกปรับเปลี่ยนและอัพเดตค่า โดยการป้อนหมายเลขพอร์ตที่ปรับปรุงแล้ว:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  หมายเหตุ:ถ้าคุณเซ็ตอัพ IFD URL คุณจำเป็นต้องปรับปรุงรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ โดยการป้อนหมายเลขพอร์ตที่ปรับปรุงแล้ว:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

เราเตอร์อีเมล CRM Exchange ของ Microsoft Dynamics

การปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์จะใช้ URL ใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมคลิกเราเตอร์อีเมล CRM ของ Microsoft Dynamicsแล้ว คลิกตัวจัดการการกำหนดค่าอีเมล์ของ CRM Microsoft Dynamics เราเตอร์.
 2. ในการปรับใช้แท็บ ปรับปรุงการปรับใช้ที่มีตั้งค่าเพื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM ที่ใช้ URL ใหม่
 3. คลิกเผยแพร่เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตัวจัดการการโยกย้ายข้อมูล CRM Microsoft Dynamics

การปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลการโยกย้าย Manager เพื่อใช้ URL ใหม่ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: ถอนการติดตั้ง และการติดตั้งใหม่ Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลการโยกย้าย Manager

วิธีที่ 2: การปรับปรุงคีย์ย่อยของรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่มีการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลการโยกย้าย Manager
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  ตัวช่วยสร้างการโยกย้าย HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data
 3. คลิกขวาที่รายการรีจิสทรีต่อไปนี้ คลิกปรับเปลี่ยน, and then update the values by entering the updated port number:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  หมายเหตุ
  • ถ้าคุณเปิดใช้งานนั้นMy Companyoption in Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager, the URL is the intranet URL. This URL resembles the following:
   http://<crmserver>:81</crmserver>
  • ถ้าคุณมีการปรับใช้ IFD และ ถ้าคุณเปิดใช้งานนั้นผู้ให้บริการการบริการแบบออนไลน์ตัวเลือกใน Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลการโยกย้าย Manager, URL มี IFD URL URL นี้มีลักษณะดังต่อไปนี้:
   http:// <crm> <domain>com:81 </domain> </crm>
หมายเหตุ
 • ถ้าคุณต้องการปรับปรุง hostheader ใน Dynamics CRM เว็บไซต์ของ Microsoft ทำตามขั้นตอนทั้งหมดในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อปรับปรุงคีย์ย่อยของรีจิสทรีและคอลัมน์ของฐานข้อมูล SQL Server
 • ไม่มีการเชื่อมต่อ CRM Dynamics Microsoft สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากไม่มีข้อมูล URL ของเซิร์ฟเวอร์ถูกเก็บไว้ในรีจิสทรี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947423 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB947423 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947423

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com