เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเปิดโฟลเดอร์ DFS ถูกแมปหลังจากที่คอมพิวเตอร์มาออกจากการสแตนด์บายใน Windows XP: " <drive letter="">: \ไม่สามารถเข้าถึง" </drive>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947460 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Service Pack 3 (SP3), คุณอาจพบอาการต่อไปนี้หลังจากที่คอมพิวเตอร์มาออกจากการสแตนด์บาย:
 • คุณพยายามเปิดโฟลเดอร์แจกจ่าย File System (DFS) ที่มีการแมป เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไดรฟ์ตัวอักษร: \ ไม่สามารถเข้าถึง
 • ถ้าคุณเปิดคุณสมบัติของไดรฟ์ DFS แมป คุณอาจเห็นสถานะของแบบออฟไลน์ซึ่งจะแสดงอยู่ในนั้นทั่วไปแท็บ เมื่อคุณคลิกตรวจสอบสถานะในการdfsแท็บ เป้าหมาย DFS ที่ใช้งานอยู่อาจแสดงไม่สามารถเข้าถึงในการสถานะ:คอลัมน์นี้อ้างอิงรายการ
 • กระบวนการสถานะของแฟ้มออฟไลน์อาจมีแสดงหน้าต่างเป็นเป็นแบบออฟไลน์ในการสถานะ:คอลัมน์ และไม่พร้อมสำหรับการเชื่อมต่ออีกครั้งในการข้อมูลคอลัมน์
 • หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง คุณรันคำสั่งต่อไปนี้:
  เริ่มการทำงาน \\DFS-Referral-server.domain-name.com\DFSroot
  จากนั้น คุณอาจเห็นหน้าต่างข้อผิดพลาดที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  \\DFS-Referral-server.domain-name.com\DFSroot
  ไม่พบเส้นทางของเครือข่าย
 • หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง คุณรันคำสั่งต่อไปนี้:
  มุมมองสุทธิ \\DFS-Referral-server.domain-name.com
  จากนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  The server is not configured for transactions.
  ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน โดยการพิมพ์ NET HELPMSG 2141

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Service Pack 3 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

รุ่น 3 ของ KB947460 hotfix แนะนำคีย์รีจิสทรีใหม่เพื่อเปิดใช้งาน และปิดการใช้งานการแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ รายการรีจิสทรีต่อไปนี้ถูกเพิ่มเข้าไปยังรีจิสทรี:

ตำแหน่ง::
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters

ชื่อ: CscDfsDriveCompat
ชนิด: DWORD
ค่า: 1

ถ้าค่าเป็น 1 การทำงานของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ (แฟ้มออฟไลน์ ด้วยความเข้ากัน Dfs ไดรฟ์แมปได้) ใหม่จะเปิดใช้งาน ถ้ามีค่าเป็น 0 หรือ ถ้ามีลบรายการนี้ การทำงานใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกปิดใช้งาน

หมายเหตุ
 • เฉพาะรุ่น 3 KB947460 ตั้งค่าค่า 1 (เปิดใช้งาน) เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่น 1 และ 2 ไม่ได้ใช้คีย์นี้
 • ค่าเริ่มต้นสำหรับ CscDfsDriveCompat คือ 1 (TRUE) หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณตั้งค่านี้ให้เป็น 0 (FALSE), การทำงานของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปลี่ยนแปลงถูกปิดใช้งาน
 • ถ้าคุณติดตั้งการไบนารี QFE ในภายหลังใด ๆ สำหรับ Mrxsmb.sys (ตัวอย่าง KB978251 เช่น " MS10 006: ช่องโหว่ในไคลเอนต์ SMB อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล") โดยไม่มีการติดตั้งอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ของ KB947460 คีย์รีจิสทรี CscDfsDriveCompat ไม่มีอยู่ได้ นี้ส่งผลในลักษณะเดียวกันเป็นการตั้งค่าการ CscDfsDriveCompat ศูนย์ (0)
 • ถ้าการถอนการติดคุณตั้ง KB947460, CscDfsDriveCompat ถูกลบ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

Windows XP Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Cscdll.dll5.1.2600.3497102,40020 2008 ธ.ค.21:26x86SP2
Mrxsmb.sys5.1.2600.3497456,70419 2008 ธ.ค.11:01x86SP2

windows XP Service Pack 3

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Cscdll.dll5.1.2600.5731102,40020 2008 ธ.ค.21:39x86SP3
Mrxsmb.sys5.1.2600.5731456,70419 2008 ธ.ค.14:15x86SP3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947460 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB947460 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947460

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com