Identifikator ?lanka: 947519 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Podr?ka za operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 1 (SP1) obustavlja se 12. jula 2011. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Nakon ?to instalirate Windows Vista servisni paket, mo?da ?e se od vas tra?iti da aktivirate kopiju operativnog sistema Windows Vista. Mo?da ?e se od vas tra?iti da uradite ovo ?ak i ako je ra?unar prethodno odre?en kao ?originalan i aktiviran?. Pored toga, dijalog Svojstva sistema Vista mo?e da nazna?i da kopija operativnog sistema Windows Vista nije aktivirana.

UZROK

1. uzrok: Utvr?ene su promene hardvera ili upravlja?kih programa hardverskog ure?aja

Deo procesa Windows Genuine zahteva da ponovo aktivirate ra?unar ako je odre?eni hardver promenjen ili ako su odre?eni upravlja?ki programi hardverskog ure?aja promenjeni. Windows Vista servisni paketi ?e mo?da a?urirati neke instalirane upravlja?ke programe ure?aja. Zbog toga ?e se od vas mo?da tra?iti da ponovo aktivirate operativni sistem Windows Vista.

2. uzrok: Kopija operativnog sistema Windows Vista koja je instalirana na ra?unar nije aktivirana

Pre nego ?to ste instalirali servisni paket, zloupotreba pri aktivaciji je mo?da instalirana na ra?unar. Ova zloupotreba pri aktivaciji je mo?da kreirana da izbegne proces aktivacije operativnog sistema Windows Vista. Ova vrsta zloupotrebe mo?e da uzrokuje ekstremne promene va?nih komponenti sistema u operativnom sistemu Windows Vista i mo?e da uti?e na stabilnost sistema. Servisni paketi re?avaju zloupotrebe koje su kreirane da izbegnu proces aktivacije. Ovi servisni paketi obuhvataju i ispravke koje pronalaze i onemogu?avaju ove zloupotrebe.

Napomena Da biste dobili vi?e informacija o tome kako da utvrdite da li je neka kopija operativnog sistema Windows Vista originalna, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/genuine/validate/?displaylang=sr&sGuid=1f58c90b-8819-423e-a380-9080d4fc3ce8

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite jedan od slede?ih metoda.

Re?enje za 1. uzrok

Ponovo aktivirajte kopiju operativnog sistema Windows Vista. Da biste dobili vi?e informacija o aktivaciji operativnog sistema Windows Vista, kliknite na slede?i broj ?lanka kako bi se prikazao ?lanak u Microsoft bazi znanja:
940315 Aktivacija operativnog sistema Windows Vista

Re?enja za 2. uzrok

Nakon ?to instalirate servisni paket na ra?unaru koji koristi operativni sistem Vista, a na kome je pokrenuta ova vrsta zloupotrebe, proces aktivacije operativnog sistema Vista se ponovo aktivira. Mo?da ?e se od vas tra?iti da aktivirate operativni sistem Vista i da unesete trenutnu i va?e?u ?ifru za licencu za operativni sistem Windows Vista.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 947519 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947519

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com