U wordt gevraagd te openen of opslaan van een bestand met de naam 'Launch.rtc' wanneer u voor een vergadering in Live Meeting 2007

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 947613 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u voor een vergadering in Microsoft Office Live Meeting 2007 gevraagd openen of opslaan van een bestand met de naam 'Launch.rtc'.

Oplossing

Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem oplossen.

Methode 1: De optie 'Do niet opslaan op gecodeerde pagina's op schijf' in Internet Explorer uitschakelen

BelangrijkDeze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen ook mogelijk maken de computer of netwerk kwetsbaarder voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software zoals virussen. Microsoft adviseert het proces beschreven voor het inschakelen van programma's werken zoals ze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aangeraden het evalueren van de risico's die gekoppeld zijn aan dit proces in uw omgeving implementeren. Als u besluit dit proces te implementeren, nemen alle mogelijke extra maatregelen om het systeem te beveiligen. Het is raadzaam om gebruik te maken van dit proces alleen als dat echt noodzakelijk is.

OpmerkingVoordat u beveiligingsinstellingen in Internet Explorer wijzigt, contact op met uw IT-Helpdesk.
 1. Open Internet Explorer, klikt u opExtra, en klik vervolgens opInternet-opties.
 2. Op deGeavanceerdetabblad, zoek deBeveiligingsectie.
 3. Schakel deGecodeerde pagina's niet op schijf opslaanselectievakje.
 4. Klik opToepassen, en klik vervolgens opOK.
Controleren of het probleem is opgelost, sluit alle browservensters en probeer voor een vergadering in Live Meeting 2007. U doet dit als volgt:
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Bezoek de volgende website van Live Meeting 2007:
  https://www.livemeeting.com/CC/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
 3. Als succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Ga anders verder met methode 3.

Methode 2: Alternatief pad voor Live Meeting-Console wijzigen

BelangrijkDeze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Zorg ervoor dat u deze zorgvuldig stappen. Reservekopie van het register voordat u het wijzigen voor extra bescherming. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over back-up en terugzetten van het register:
322756Back-up en terugzetten van het register in Windows
Hebben we dit probleem voor u oplossen door een alternatief pad wijzigen, Ga naar de "Voor mij oplossen'sectie. Als u het zelf oplossen zou, gaat u naar de "Probleem zelf oplossen'sectie.


Voor mij oplossen

U lost dit probleem automatisch op deDit probleem oplossenkoppeling. Klik vervolgens opUitvoerenin deBestand downloadendialoogvenster in en volg de stappen in deze wizard.
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50397

OpmerkingDeze wizard mogelijk in het Engels automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

OpmerkingAls u niet op de computer waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een CD en u kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem.

Probleem zelf oplossen

Dit probleem zelf oplossen, als volgt:
 1. Microsoft Office Live Meeting 2007 Console verwijderen. U doet dit als volgt:

  In Windows Vista
  1. Klik opStart
   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   de knop Start
   , typprogramma's en functiesin deStart zoekenhet vak en druk op ENTER.
  2. Klik in de lijst met programma 'sMicrosoft Office Live Meeting 2007, en klik vervolgens opVerwijderen.
  3. Als u wordt gevraagd te bevestigen dat u het programma wilt verwijderen, klikt u opJa.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   Machtiging Gebruikersaccountbeheer
   Als u een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u opToestaan.
  In Windows XP
  1. Klik opStart, en klik vervolgens opConfiguratiescherm.
  2. Klik opSoftware.
  3. SelecteerMicrosoft Office Live Meeting 2007uit deGeïnstalleerdelijst van programma's.
  4. Klik opVerwijderen, en volg de instructies.
 2. Live Meeting-Console installeren. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/Help/HA101733831033.aspx
 3. Maak een batchbestand alternatief pad voor Live Meeting-Console wijzigen. Hiertoe de volgende stappen uit.

  Voor 32-bits versies van Windows XP en 32-bits versies van Windows Vista:
  • Kopieer de volgende tekst in een Kladblokbestand met en opslaan als Alt_Path.bat (of typ).
   @echo off 
   
   echo Setting alternate path for Live Meeting Console 32 bit edition 
   
   reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f 
   
   echo First Change Completed Successfully 
   
   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f 
   
   echo Second Change Completed Successfully 
   
   pause 
   
  Voor 64-bits versies van Windows XP en de 64-bits versies van Windows Vista:
  • Kopieer de volgende tekst in een Kladblokbestand met en opslaan als Alt_Path.bat (of typ).
   @echo off 
   
   echo Setting alternate path for Live Meeting Console 64 bit edition 
   
   reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f 
   
   echo First Change Completed Successfully 
   
   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f 
   
   echo Second Change Completed Successfully 
   
   reg add " HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform " /t REG_SZ /f 
   
   echo Third Change Completed Successfully 
   
   pause 
   
 4. Dit batchbestand uitvoeren, dubbelklikt u op deAlt_Path.batpictogram van het bestand.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Machtiging Gebruikersaccountbeheer
  In Windows Vista als u een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u opToestaan.
 5. Wanneer het batchbestand het volgende bericht weergegeven, drukt u op ENTER om af te sluiten van het batchbestand:
  Bewerking voltooid
Verifiëren dat dit probleem is opgelost door deze methode als volgt:
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Bezoek de volgende website van Live Meeting 2007:
  https://www.livemeeting.com/CC/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
Als succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Anders de volgende website Live Meeting technische ondersteuning voor extra ondersteuning:
http://support.Microsoft.com/gp/livemeeting_oas

Methode 3: De .rtc-extensie koppelen aan het juiste bestand

Voor Windows Vista
 1. Wanneer u wordt gevraagd handmatig opslaan van het bestand Launch.rtc op uw lokale vaste schijf.
 2. Klik op deStart, klik opAlle programma 's, klik opAccessoires, en open Windows Verkenner.
 3. In het adres van Windows Verkenner, plak (of typ) ENTER de volgende tekst en vervolgens op:
  Programma's voor Panel\Programs\Default
 4. Klik opEen bestandstype of protocol aan een programma koppelen.
 5. Zoek de extensie .rtc en selecteer deze.
 6. Klik op deProgramma wijzigenknop.
 7. Klik op deBladerenknop en Ga naar de volgende map:
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\LiveMeeting Shared
 8. Als de lijst in de rechterbenedenhoek van deOpenen metvak zegtProgramma's (*.exe; *.pif; * .com), wijzigenAlle bestanden (*. *).
 9. Dubbelklik opRtcrouter.dll, en klik vervolgens opOK.
 10. Herhaal stap 5-9 en .rtc met de extensie .rtc ms vervangen.
 11. Klik opSluitenSluit het vak koppeling.
Voor Windows XP
 1. Wanneer u wordt gevraagd handmatig opslaan van het bestand Launch.rtc op uw lokale vaste schijf.
 2. Met de rechtermuisknop op deLaunch.RTCbestand, klik opOpenen met, en klik vervolgens opProgramma kiezenhet programma dat u wilt selecteren.
 3. Klik op deBladerenknop en Ga naar de volgende map:
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\LiveMeeting Shared
 4. Onderaan hetOpenen metop de lijst, en zorg ervoor datAlle bestandenis geselecteerd in hetBestandstypelijst.
 5. Dubbelklik opRtcrouter.dll.
 6. Selecteer deProgramma altijd gebruiken om dit type bestand te openenselectievakje in als u nog niet is geselecteerd.
 7. Klik opOK.
 8. Herhaal stap 2 tot en met 7 en .rtc met de extensie .rtc ms vervangen.
Verifiëren dat dit probleem is opgelost door deze methode als volgt:
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Bezoek de volgende website van Live Meeting 2007:
  https://www.livemeeting.com/CC/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
 3. Als succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Ga anders verder met methode 4.

Methode 4: Verwijder de registersubsleutel HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc

BelangrijkDeze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Zorg ervoor dat u deze zorgvuldig stappen. Reservekopie van het register voordat u het wijzigen voor extra bescherming. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over back-up en terugzetten van het register:
322756Back-up en terugzetten van het register in Windows
 1. De console van Live Meeting 2007 verwijderen.
 2. De subsleutel HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc verwijderen. Hebben we dit probleem oplossen voor u, Ga naar de "Voor mij oplossen'sectie. Als u het zelf oplossen zou, gaat u naar de "Probleem zelf oplossen'sectie.


  Voor mij oplossen

  U lost dit probleem automatisch op deDit probleem oplossenkoppeling. Klik vervolgens opUitvoerenin deBestand downloadendialoogvenster in en volg de stappen in deze wizard.
  Dit probleem oplossen
  Microsoft Fix it 50398

  OpmerkingDeze wizard mogelijk in het Engels automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

  OpmerkingAls u niet op de computer waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een CD en u kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem.

  Probleem zelf oplossen

  Dit probleem zelf oplossen, als volgt:
  1. Klik opStart, en klik vervolgens opUitvoeren.
  2. Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht in deOpenhet vak en druk op ENTER:
   Regedit
  3. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_CLASSES_ROOT\.RTC
  4. Klik opVerwijderen.
  5. Klik opJaWanneer u wordt gevraagd te bevestigen en sluit Register-Editor.
 3. Verifiëren dat dit probleem is opgelost door deze methode als volgt:
  1. Sluit alle browservensters.
  2. Bezoek de volgende website van Live Meeting 2007:
   https://www.livemeeting.com/CC/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
  3. Als succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Ga anders verder met methode 5.

Methode 5: Opnieuw Live Meeting

OpmerkingNeem contact op met uw IT-Helpdesk voordat u doorgaat.
 1. Microsoft Office Live Meeting 2007 Console verwijderen. U doet dit als volgt:

  In Windows Vista
  1. Klik opStart
   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   de knop Start
   , typprogramma's en functiesin deStart zoekenhet vak en druk op ENTER.
  2. Klik in de lijst met programma 'sMicrosoft Office Live Meeting 2007, en klik vervolgens opVerwijderen.
  3. Als u wordt gevraagd te bevestigen dat u het programma wilt verwijderen, klikt u opJa.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   Machtiging Gebruikersaccountbeheer
   Als u een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u opToestaan.
  In Windows XP
  1. Klik opStart, en klik vervolgens opConfiguratiescherm.
  2. Klik opSoftware.
  3. SelecteerMicrosoft Office Live Meeting 2007uit deGeïnstalleerdelijst van programma's.
  4. Klik opVerwijderen, en volg de instructies.
 2. Live Meeting-Console installeren. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/Help/HA101733831033.aspx
Controleren of het probleem is opgelost, sluit alle browservensters en probeer voor een vergadering in Live Meeting 2007. U doet dit als volgt:
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Bezoek de volgende website van Live Meeting 2007:
  https://www.livemeeting.com/CC/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
 3. Als succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Ga anders verder met methode 2.

Eigenschappen

Artikel ID: 947613 - Laatste beoordeling: zaterdag 19 maart 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Live Meeting 2007
Trefwoorden: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB947613 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:947613

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com