คุณได้รับพร้อมท์ เพื่อเปิด หรือบันทึกแฟ้มที่ชื่อ "Launch.rtc" เมื่อคุณพยายามจะเข้าร่วมการประชุมใน Live 2007 การประชุม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947613 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าร่วมการประชุมใน Microsoft Office Live Meeting 2007 ได้รับพร้อมท์ เพื่อเปิด หรือบันทึกแฟ้มที่ชื่อ "Launch.rtc"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ปิดใช้งานตัวเลือก"ไม่บันทึก Encrypted เพลงในดิสก์" ใน Internet Explorer

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่มีเจตนาร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส ขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานตามที่ออกแบบมา หรือเพื่อใช้ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนนี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

หมายเหตุ:ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ใน Internet Explorer ติดต่อ Helpdesk IT ของคุณ
 1. เปิด Internet Explorer คลิกเครื่องมือแล้ว คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. ในการขั้นสูงแท็บ ค้นหานี้การรักษาความปลอดภัยส่วน
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอย่าบันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงดิสก์กล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด และพยายามเข้าร่วมการประชุมใน Live 2007 การประชุม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด
 2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Live 2007 การประชุม:
  https://www.livemeeting.com/cc/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
 3. ถ้ามีการให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเข้าร่วมประชุมนี้ทดสอบ ปัญหาถูกแก้ไข มิฉะนั้น ต่อไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 2: เปลี่ยนเส้นทางอื่นสำหรับ Live คอนโซลการประชุม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการให้เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ โดยการเปลี่ยนเส้นทางอื่น ไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน หากคุณอาจจะแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน


แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50397

หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การถอนการติดตั้งการประชุมคอนโซล 2007 สด Microsoft Office โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

  ใน Windows Vista
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ประเภท:โปรแกรมและคุณลักษณะต่าง ๆในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
  2. ในรายการของโปรแกรม คลิกMicrosoft Office 2007 ในการประชุมสดแล้ว คลิกถอนการติดตั้ง.
  3. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาโปรแกรม คลิกใช่.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
  ใน Windows XP:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
  3. เลือกMicrosoft Office 2007 ในการประชุมสดจากนั้นติดตั้งในปัจจุบันรายการที่โปรแกรม
  4. คลิกเอาออกจากนั้น ทำตามคำแนะนำไว้
 2. ติดตั้งคอนโซลการประชุมสด โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101733831033.aspx
 3. สร้างแฟ้มแบตช์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางอื่นสำหรับ Live คอนโซลการประชุม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows XP และ Windows Vista รุ่น 32 บิต:
  • คัดลอก (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้เป็นแผ่นจดบันทึกแฟ้ม แล้ว บันทึกดังกล่าวเป็น Alt_Path.bat
   @echo off 
   
   echo Setting alternate path for Live Meeting Console 32 bit edition 
   
   reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f 
   
   echo First Change Completed Successfully 
   
   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f 
   
   echo Second Change Completed Successfully 
   
   pause 
   
  สำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows XP และ Windows Vista รุ่น 64 บิต:
  • คัดลอก (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้เป็นแผ่นจดบันทึกแฟ้ม แล้ว บันทึกดังกล่าวเป็น Alt_Path.bat
   @echo off 
   
   echo Setting alternate path for Live Meeting Console 64 bit edition 
   
   reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f 
   
   echo First Change Completed Successfully 
   
   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f 
   
   echo Second Change Completed Successfully 
   
   reg add " HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform " /t REG_SZ /f 
   
   echo Third Change Completed Successfully 
   
   pause 
   
 4. การเรียกใช้แฟ้มนี้ชุดงาน คลิกสองครั้งAlt_Path.batไอคอนของแฟ้ม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ใน Windows Vista ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
 5. เมื่อแฟ้มชุดแสดงข้อความต่อไปนี้ กด ENTER เพื่อออกจากแฟ้มชุด:
  การดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า วิธีนี้มีแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด
 2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Live 2007 การประชุม:
  https://www.livemeeting.com/cc/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
ถ้ามีการให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเข้าร่วมประชุมนี้ทดสอบ ปัญหาถูกแก้ไข มิฉะนั้น เยี่ยมชมไซต์เว็บฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค Live Meeting สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/livemeeting_oas

วิธีที่ 3: การขยาย.rtc เชื่อมโยงกับแฟ้มที่เหมาะสม

สำหรับ Windows Vista:
 1. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ บันทึกแฟ้ม Launch.rtc ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในของคุณด้วยตนเอง
 2. คลิกการเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเสริมแล้ว เปิด Windows Explorer
 3. ในอยู่แถบของ Windows Explorer วาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  ตัวควบคุม Panel\Programs\Default โปรแกรม
 4. คลิกการเชื่อมโยงชนิดของแฟ้มหรือโพรโทคอลกับโปรแกรม.
 5. ค้นหาส่วนขยาย.rtc และจากนั้น เลือก
 6. คลิกการการเปลี่ยนโปรแกรมปุ่ม
 7. คลิกการเรียกดูปุ่ม และย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  shared\LiveMeeting Files\microsoft Files\Common C:\Program ใช้ร่วมกัน
 8. ถ้ารายการที่มุมขวาล่างของแบบเปิดด้วยกล่องข้อความว่าโปรแกรม (*.exe; *.pif; * .com,)การเปลี่ยนแปลงไปแฟ้มทั้งหมด (* *).
 9. คลิกสองครั้งRtcrouter.dllแล้ว คลิกตกลง.
 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 9 และแทน.rtc มีส่วนขยาย.rtc ms
 11. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดกล่องความสัมพันธ์ของแฟ้ม
สำหรับ Windows XP:
 1. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ บันทึกแฟ้ม Launch.rtc ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในของคุณด้วยตนเอง
 2. คลิกขวาLaunch.rtcแฟ้ม คลิกเปิดด้วยแล้ว คลิกเลือกโปรแกรมเมื่อต้องการเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการ
 3. คลิกการเรียกดูปุ่ม และย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  shared\LiveMeeting Files\microsoft Files\Common C:\Program ใช้ร่วมกัน
 4. ที่ด้านล่างของแบบเปิดด้วยกล่อง คลิกรายการ และจากนั้น ตรวจสอบที่แฟ้มทั้งหมดมีเลือกในการชนิดแฟ้มรายการ
 5. คลิกสองครั้งRtcrouter.dll.
 6. คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้โปรแกรมที่เลือกเพื่อเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้
 7. คลิกตกลง.
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 7 และแทน.rtc มีส่วนขยาย.rtc ms
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า วิธีนี้มีแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด
 2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Live 2007 การประชุม:
  https://www.livemeeting.com/cc/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
 3. ถ้ามีการให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเข้าร่วมประชุมนี้ทดสอบ ปัญหาถูกแก้ไข มิฉะนั้น ต่อไปที่วิธีที่ 4

วิธีที่ 4: ลบคีย์ย่อยของรีจิสทรี HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ถอนการติดตั้งคอนโซล Live 2007 การประชุม
 2. ลบคีย์ย่อยของ HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน หากคุณอาจจะแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน


  แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

  เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
  แก้ไขปัญหานี้
  Microsoft Fix it 50398

  หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

  ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในการOPENกล่อง และกด enter:
   regedit
  3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc
  4. คลิกลบ.
  5. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้ยืนยันการลบ แล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า วิธีนี้มีแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด
  2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Live 2007 การประชุม:
   https://www.livemeeting.com/cc/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
  3. ถ้ามีการให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเข้าร่วมประชุมนี้ทดสอบ ปัญหาถูกแก้ไข มิฉะนั้น ต่อไปที่วิธีที่ 5

วิธีที่ 5: ติดตั้งการประชุมสด

หมายเหตุ:ติดต่อ Helpdesk IT ของคุณก่อนที่คุณดำเนินการต่อไป
 1. การถอนการติดตั้งการประชุมคอนโซล 2007 สด Microsoft Office โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

  ใน Windows Vista
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ประเภท:โปรแกรมและคุณลักษณะต่าง ๆในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
  2. ในรายการของโปรแกรม คลิกMicrosoft Office 2007 ในการประชุมสดแล้ว คลิกถอนการติดตั้ง.
  3. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาโปรแกรม คลิกใช่.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
  ใน Windows XP:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
  3. เลือกMicrosoft Office 2007 ในการประชุมสดจากนั้นติดตั้งในปัจจุบันรายการที่โปรแกรม
  4. คลิกเอาออกจากนั้น ทำตามคำแนะนำไว้
 2. ติดตั้งคอนโซลการประชุมสด โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101733831033.aspx
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด และพยายามเข้าร่วมการประชุมใน Live 2007 การประชุม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด
 2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Live 2007 การประชุม:
  https://www.livemeeting.com/cc/test2007/join?id=LiveMeeting2007Test
 3. ถ้ามีการให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเข้าร่วมประชุมนี้ทดสอบ ปัญหาถูกแก้ไข มิฉะนั้น ต่อวิธีที่ 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947613 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB947613 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947613

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com