บริการตัวแทนการป้องกัน DPM ไม่สามารถเริ่มการทำงานในระบบ 2007 ตัวจัดการการป้องกันข้อมูลของศูนย์กลาง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947682 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณปรับใช้ผู้ทำหน้าที่ป้องกัน DPM ใน Microsoft System Center Data Protection Manager 2007 บริการตัวแทนการป้องกัน DPM ไม่สามารถเริ่มทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกัน (เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นสมาชิกของกลุ่มป้องกัน)

นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกัน:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 7024
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย::
บริการ DPMRA สิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการ 10048 (0x2740)

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้::
 • ดำเนินการอื่นกำลังใช้พอร์ต TCP 5718 และพอร์ต TCP 5719 พอร์ตสองเหล่านี้จำเป็น โดยการบริการบริษัทตัวแทนการป้องกัน DPM
 • พอร์ต tcp 5718 และพอร์ต TCP 5719 จะไม่เปิด สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของไฟร์วอลล์ หรืออุปกรณ์ไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

ความละเอียด 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ค้นหากระบวนการที่จะใช้พอร์ต TCP ที่จำเป็น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดหน้าต่างพรอมต์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  netstat - ano > netstat.txt
  tasklist > tasklist.txt
  tasklist /svc > svclist.txt
  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ คำสั่ง outputs ของnetstatคำสั่ง และฟิลด์tasklistคำสั่งถูกเขียนไปยังแฟ้มข้อความเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้น เรียกใช้การtasklistคำสั่งร่วมกับ/svcสลับไปได้เนื่องจากอาจเรียกใช้กระบวนการที่จะใช้พอร์ตที่จำเป็นต้องเป็นการบริการ
 2. เปิดแฟ้มข้อความที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  notepad netstat.txt
  notepad tasklist.txt
  notepad svclist.txt
 3. ในแฟ้ม Netstat.txt ค้นหารายการที่ตรง กับพอร์ต TCP 5718 และพอร์ต TCP 5719 หมายเหตุรหัสกระบวนการ (PID) สำหรับแต่ละรายการ
 4. ในแฟ้ม Tasklist.txt ค้นหา PIDs ที่คุณพบในขั้นตอนที่ 3 เพื่อกำหนดกระบวนการที่กำลังใช้พอร์ตที่จำเป็น หากคุณไม่พบการ PIDs ในแฟ้ม Tasklist.txt พยายามหา PIDs ที่ในแฟ้ม Svclist.txt
 5. หลังจากที่คุณทราบว่ากระบวนกำลังใช้พอร์ตที่จำเป็น กำหนดค่าโปรแกรมที่ออกใช้พอร์ตที่พร้อมใช้งานอื่น ๆ ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนพอร์ตต่าง ๆ ของโปรแกรม หรือ ถ้าโปรแกรมใช้พอร์ตแบบไดนามิก คุณต้องหยุดโปรแกรม
หมายเหตุ:ถ้าโปรแกรมประยุกต์อื่นกำลังใช้พอร์ตหรือพอร์ต (5718 และ 5719), พอร์ตที่ไม่สามารถเปลี่ยน ในกรณีนี้ คุณสามารถ แทน ใช้เครื่องมือ SetAgentcfg.exe เครื่องมือนี้ให้พอร์ตที่ใช้เอเจนต์ DPM ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนพอร์ตที่ใช้ โดยบริษัทตัวแทนการ DPM ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ได้รับการป้องกันที่มีปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พอร์ตต่าง ๆ ที่คุณกำหนดใหม่จะไม่ได้ใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ
 1. ค้นหาแฟ้ม SetAgentcfg.exe จากเซิร์ฟเวอร์ DPM โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มจะอยู่ที่เส้นทางต่อไปนี้:
  %PROGRAMFILES%\Microsoft DPM\DPM\Setup\SetAgentCfg.exe
 2. คัดลอกแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันที่มีปัญหา คัดลอกแฟ้มไปยังไดเรกทอรี DPM\Bin ของบริษัทตัวแทน โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มจะอยู่ที่เส้นทางต่อไปนี้:
  %PROGRAMFILES%\Microsoft Manager\DPM\bin ป้องกันข้อมูล
 3. บนคอมพิวเตอร์ได้รับการป้องกันที่มีปัญหา เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผู้ดูแล
 4. ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง เปลี่ยนไดเรกทอรีที่มีการคัดลอกแฟ้ม SetAgentCfg.exe ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  %PROGRAMFILES%\Microsoft Manager\DPM\bin ป้องกันข้อมูล
 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนพอร์ตที่ใช้ โดยบริษัทตัวแทนการ DPM:
  dpmra อี SetAgentCfg<port number=""> <alternate port="" number=""></alternate></port>
 6. เริ่มต้นบริการ DPMRA
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์ของไฟร์วอลล์ได้ต้องการให้คุณตรวจสอบพอร์ตเหล่านี้หรือไม่ จากนั้น ด้วยตนเองเปิดพอร์ตต่าง ๆ

ความละเอียด 2

การจองพอร์ต TCP 5718 และ 5719 ทำตามขั้นตอนที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ต่อไปนี้:
812873วิธีการจองช่วงพอร์ตที่ ephemeral บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล Protection Manager 2007 และเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกันเปิดการเชื่อมต่อ ผ่านพอร์ต TCP 5718 และ ผ่านพอร์ต TCP 5719 เพื่อเปิดใช้งานการดำเนินการตัวจัดการการป้องกันข้อมูล เช่นการซิงโครไนซ์และการกู้คืน ปัญหาปัจจุบันที่อาจเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ได้รับการป้องกันที่กำลังเรียกใช้บริการ Attendant ระบบ Exchange ของ Microsoft บริการนี้ใช้พอร์ต TCP แบบไดนามิก บริการนี้อาจใช้เวลาหนึ่งหรือทั้งสองพอร์ตที่จำเป็น

ข้อมูล Protection Manager 2007 ใช้พอร์ตต่อไปนี้:
 • 135 tcp แบบไดนามิก
 • โพรโทคอเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) 53
 • udp 88
 • tcp 88
 • udp 137
 • udp 138
 • tcp 139
 • tcp 389
 • udp 389

Additional information:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947682 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB947682 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947682

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com