การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ไม่พร้อมใช้งานในรายการการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947721 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเข้าถึง "ออบเจ็กต์ระบบ: เจ้าของเริ่มต้นสำหรับออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ" นโยบายกลุ่มเซ็ตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือใหม่กว่า การตั้งค่านี้ไม่มีอยู่ในรายชื่อการตั้งค่านโยบายความปลอดภัย

เมื่อการตั้งค่าที่มีอยู่ในกลุ่มนโยบายการรักษาความปลอดภัยของคุณ มันจะถูกละเว้น โดย Windows Vista และสมาชิกของโดเมนใหม่

สาเหตุ

windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 ไม่สนับสนุนตั้งค่านี้ที่อีกต่อไป เมื่อเปิดใช้งาน การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) จะตรวจสอบบัญชีผู้ใช้กำลังถูกใช้เป็นเจ้าของสำหรับออบเจ็กต์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นภายใน สำหรับการเข้าถึงระยะไกล จะใช้กลุ่มผู้ดูแลมีโทเค็นที่ไม่มีการจำกัดสำหรับเซสชันของเครือข่าย

เนื่องจากมีการสนับสนุนสำหรับการตั้งค่าที่ถูกเอาออก นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบ "ออบเจ็กต์ระบบ: เจ้าของเริ่มต้นสำหรับออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ" การตั้งค่าไม่พร้อมใช้งานในส่วนติดต่อผู้ใช้แม่แบบการรักษาความปลอดภัยอีกต่อไป

การแก้ไข

คุณสามารถเพิ่ม "ออบเจ็กต์ระบบ: เจ้าของเริ่มต้นสำหรับออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ" การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของต้นแบบการรักษาความปลอดภัยได้

คำแนะนำ: ทำขั้นตอนนี้จะไม่ให้ Windows Vista และ honor ที่ใหม่กว่าการตั้งค่าเป็น Windows XP และ Windows Server 2003 ทำ

เพื่อให้สามารถสร้างการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'นี้สำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่รัน Windows XP หรือ Windows Server 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008:
 1. ล็อกออนเข้าเป็นผู้ดูแลระบบภายในเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'
 2. ทำสำเนาสำรองของc:\windows\inf\Sceregvl.infแฟ้ม:
 3. เจ้าของแฟ้มนี้ และให้สิทธิ์ของผู้ใช้เข้าผู้ดูแลเต็มรูปแบบของกลุ่ม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

  หมายเหตุ:แฟ้มนี้จะเป็นเจ้าของTrustedInstallerกลุ่ม ดังนั้น ผู้ดูแลที่มีสิทธิ์ของผู้ใช้เข้าถึงเฉพาะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
  1. คลิกขวาแฟ้ม c:\windows\inf\Sceregvl.infแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
  3. คลิกขั้นสูง.
  4. คลิกการOwner:แท็บ
  5. คลิกแก้ไข.
  6. ภายใต้เปลี่ยนเจ้าของให้คลิกการผู้ดูแล:จัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกตกลง.
  7. คลิกตกลงสามครั้ง
 4. การนำเข้าผู้ดูแลเต็มรูปแบบของกลุ่มสิทธิ์ของผู้ใช้ไปยังแฟ้ม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณให้เข้าผู้ดูแลเต็มรูปแบบของกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ คุณสามารถแก้ไข และบันทึกการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม
  1. คลิกขวาc:\windows\inf\Sceregvl.infแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
  3. คลิกแก้ไข.
  4. ภายใต้ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้คลิกการผู้ดูแล:กลุ่ม
  5. ภายใต้สิทธิ์สำหรับผู้ดูแลคลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมายสำหรับควบคุมทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
  6. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติ Sceregvl.infกล่องโต้ตอบ
 5. เปิด และแก้ไขนี้c:\windows\inf\Sceregvl.infแฟ้ม โดยใช้แผ่นจดบันทึก
 6. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ซึ่งควรทั้งหมดอยู่ในบรรทัดหนึ่งบรรทัด:
  MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\nodefaultadminowner, 3, "ออบเจ็กต์ระบบ: เจ้าของเริ่มต้นสำหรับออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ", 3 กลุ่ม 0|Administrators ผู้สร้าง 1|Object
 7. วางข้อความเท่านั้นหลังจากบรรทัดต่อไปนี้ในแฟ้ม:
  (MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\SCENoApplyLegacyAuditPolicy,4,%SCENoAp plyLegacyAuditPolicy % 0)
 8. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม และจากนั้น ออกจาก Notepad
 9. การตั้งค่าใหม่เป็นเจ้าของแฟ้มและการอนุญาตสำหรับการc:\windows\inf\Sceregvl.infแฟ้มกลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาc:\windows\inf\Sceregvl.infแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
  3. คลิกขั้นสูง.
  4. คลิกการOwner:แท็บ
  5. คลิกแก้ไข.
  6. คลิกผู้ใช้หรือกลุ่มอื่น.
  7. คลิกตำแหน่งที่ตั้ง.
  8. ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้งคลิกชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง.
  9. ในการเลือกผู้ใช้หรือกลุ่มหน้าต่าง ชนิดSERVICE\TrustedInstaller NTภายใต้ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือกแล้ว คลิกตกลง.
  10. ในการการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ Sceregvl.infหน้าต่าง คลิกการTrustedInstallerบัญชีภายใต้เปลี่ยนเจ้าของให้แล้ว คลิกตกลง.
  11. คลิกตกลงสามครั้ง
 10. สิทธิ์การเข้าถึงกลุ่มผู้ดูแลสำหรับการตั้งค่าใหม่c:\windows\inf\Sceregvl.infแฟ้มกลับไปเท่านั้นอ่าน และดำเนินการและRead. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาc:\windows\inf\Sceregvl.infแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
  3. คลิกแก้ไข.
  4. ภายใต้ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้คลิกการผู้ดูแล:กลุ่ม
  5. ภายใต้สิทธิ์สำหรับผู้ดูแลคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นอ่าน และดำเนินการกล่องกาเครื่องหมายและReadกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  6. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติ Sceregvl.infกล่องโต้ตอบ
 11. ลงทะเบียนส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์สำหรับแฟ้ม Scecli.dll นโยบายกลุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดพร้อมท์คำสั่งการยกระดับ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  REGSVR32 scecli.dll
  คลิกตกลง.
 12. เมื่อต้องการใช้ "วัตถุของระบบ: เจ้าของเริ่มต้นสำหรับออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ" การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ในการท้องถิ่นนโยบายความปลอดภัยการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  หมายเหตุ:ถ้าคอมพิวเตอร์มีตัวควบคุมโดเมน ใช้สแนปอิน "ตัวควบคุมโดเมนปลอดภัยนโยบาย"
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกนโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น.
  2. ย้ายไปตัวเลือก Policies\Security Settings\Local การรักษาความปลอดภัยตำแหน่ง:
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของหน้าต่าง คลิกขวา "ออบเจ็กต์ระบบ: เจ้าของเริ่มต้นสำหรับออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ" การตั้งค่า Group Policy แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  4. ในกล่องแบบหล่นลง คลิกผู้สร้างออบเจ็กต์แล้ว คลิกตกลง.
  5. คุณอาจได้รับข้อความแสดงคำเตือนในตัวความปลอดภัยของ windowsกล่องข้อความ อ่านคำเตือน และจากนั้น คลิกใช่.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947721 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB947721 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947721

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com