Коригирайте грешките при повреда на Windows с помощта на DISM или инструмента за готовност на системата за актуализиране

Преводи на статии Преводи на статии

Грешките поради повреда в Windows възпрепятстват инсталирането на актуализациите на Windows и сервизните пакети. Например, дадена актуализация може да не се инсталира, ако някой системен файл е повреден. Ако грешката, която виждате, попада в списъка по-долу, опитайте решението в тази статия.

0x80070002 | 0x8007000D | 0x800F081F | 0x80073712 | 0x800736CC | 0x800705B9 | 0x80070246 | 0x8007370D | 0x8007370B | 0x8007370A | 0x80070057 | 0x800B0100 | 0x80092003 | 0x800B0101 | 0x8007371B | 0x80070490

Ако вашата грешка не е в списъка или ако използвате Windows XP, опитайте Решения за често срещани грешки на Windows Update.

Разрешение

Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012

За да разрешите този проблем, използвайте инструмента за обслужване и управление на системни образи (DISM). След което инсталирайте актуализацията или сервизния пакет за Windows отново.
 1. Отворете команден прозорец с администраторски права. За да направите това, плъзнете от десния край на екрана, след което натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене. Въведете Command Prompt в полето Търсене, щракнете с десния бутон на мишката върху Command Prompt, след което щракнете върху Изпълнявай като администратор. Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Позволи.
 2. Въведете следната команда и натиснете Enter.
  Може да изминат няколко минути, преди да се изпълни командата.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Важно Когато изпълнявате тази команда, DISM използва Windows Update, за да предостави необходимите файлове за поправка на повредите. Ако обаче клиентът ви на Windows Update вече е повреден, използвайте активна инсталация на Windows като източник за поправката или използвайте паралелна папка на Windows от споделена мрежа или сменяем носител (като например Windows DVD) като източник на файловете. За целта вместо това изпълнете следната команда:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Забележка Заместете контейнера C:\RepairSource\Windows с местоположението на източника ви на поправка. За повече информация относно използването на инструмента на DISM за поправка на Windows се обърнете към Поправка на образ на Windows.
 3. Затворете командния прозорец и стартирайте отново Windows Update.
DISM създава регистрационен файл (%windir%/Logs/CBS/CBS.log), който записва откритите или поправените от инструмента проблеми. %windir% е папката, в която е инсталиран Windows. Например, папката %windir% е C:\Windows.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2008

За да разрешите този проблем, използвайте инструмента за проверка на готовността на системата за актуализиране. След което инсталирайте актуализацията или сервизния пакет за Windows отново.
 1. Изтегляне на инструмента "Проверка за готовност на системата за актуализиране".
  Щракнете върху връзката за изтегляне в следнатa таблица, която съответства на версията на Windows, изпълнявана на компютъра.
  Разберете дали вашият компютър изпълнява 32-битова или 64-битова версия на Windows

  Този инструмент се актуализира редовно, препоръчваме винаги да изтегляте най-новата версия.

  Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
  Операционна системаВръзка за изтегляне
  Базирани на x86 (32-битови) версии на Windows 7 SP1 и Windows 7
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x64 (64-битови) версии на Windows 7 SP1 и Windows 7
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x64 (64-битови) версии на Windows Server 2008 R2 SP1
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на Itanium версии на Windows Server 2008 R2 SP1
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x86 (32-битови) версии на Windows Vista SP2 и Windows Vista SP1
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x64 (64-битови) версии на Windows Vista SP2 и Windows Vista SP1
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x86 (32-битови) версии на Windows Server 2008 SP2
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x64 (64-битови) версии на Windows Server 2008 SP2
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на Itanium версии на Windows Server 2008 SP2
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
 2. Инсталиране и стартиране на инструмента.
  1. Щракнете върху Изтегляне на уеб страницата Център за изтегляния, след което направете едно от следните неща:
   • За да инсталирате инструмента незабавно, щракнете върху Отвори или Изпълни, след което следвайте инструкциите на екрана.
   • За да инсталирате инструмента по-късно, щракнете върху Запиши, след което изтеглете на компютъра инсталационния файл. Когато имате готовност да инсталирате инструмента, щракнете двукратно върху файла.
  2. В диалоговия прозорец Самостоятелна програма за инсталиране на Windows Update щракнете върху Yes.

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  3. Инструментът се изпълнява автоматично, когато се инсталира. Въпреки че обикновено изпълнението отнема по-малко от 15 минути, при някои компютри може да е повече. Дори ако лентата на напредъка изглежда спряла, сканирането все още се изпълнява, така че не щраквайте върху Отказ.

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  4. Когато видите надписът Инсталирането завърши, щракнете върху Затвори.

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  5. Преинсталирайте актуализацията или сервизния пакет, който предходно сте опитвали да инсталирате.
За да поправите ръчно грешките, които инструментът открие без възможност за корекции, вижте Как се поправят грешки, които се намират във файла CheckSUR.log.

Това реши ли проблема?

Ако актуализацията на Windows или сервизният пакет са инсталирани успешно, значи сте готови. Ако проблемът не е поправен, свържете се с нас за допълнителна помощ.

За повече информация

Описание на грешките поради повреда

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Код Грешка Описание
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Системата не може да открие посочения файл.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Данните са невалидни.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Не може да бъде намерен източникът за пакета или файла.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Хранилището на компонента е в несъгласувано състояние.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Файл на компонента не отговаря на информацията за проверка, налична в манифеста на компонента.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Не може да направи анализ на исканите XML данни.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Открит е невалиден знак.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Има увреден низ на самоличност.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Името на атрибут в самоличност не е в рамките на валидния обхват.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Стойността на атрибут в самоличност не е в рамките на валидния обхват.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Параметърът е неправилен.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE В субекта липсва подпис.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Възникна грешка по време на четене или писане във файл от Windows Update.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Необходим сертификат не е в рамките на своя период на валидност, когато се проверява спрямо текущия системен часовник или клеймо с дата и час.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Отсъстват един или повече необходими члена на транзакцията.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows не можа да извърши търсене на нови актуализации.

Какво прави инструментът "Проверка за готовност на системата за актуализиране"

Проверете целостта на ресурсите

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Инструментът "Проверка за готовност на системата за актуализиране" проверява целостта на следните ресурси:
 • Файлове, които се намират в следните директории:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Данни в системния регистър, които се намират под следните подключове на системния регистър:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Този списък може да бъде актуализиран по всяко време.

Когато инструментът "Проверка за готовност на системата за актуализиране" засече неправилни манифести, кабинетни файлове или данни от системния регистър, той може да замени неправилните данни с тяхна поправена версия.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

Регистриране

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Инструментът "Проверка за готовност на системата за актуализиране" създава регистрационен файл, записващ проблемите, които инструментът е открил или поправил. Регистрационният файл се намира тук:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

Как се поправят грешки, които се намират в CheckSUR.log

За да поправите ръчно грешки при повреда, които инструментът за готовност на системата за актуализиране открива, но не може да поправи, следвайте тези стъпки:
 1. Отворете %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log. %SYSTEMROOT% е папката, в която е инсталиран Windows. Например, папката %SYSTEMROOT% е C:\Windows.
 2. Идентифицирайте пакетите, които инструментът не може да поправи. Може например да намерите следното в регистрационния файл:
  Резюме:
  Секунди за изпълнението: 264
  Открити са 3 грешки
  Общ брой на липсващите CBS MUM: 3
  Недостъпни файлове за поправка:
  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
  ...
  В този случай повреденият пакет е KB958690.
 3. Изтеглете пакетa от Центъра за изтегляния на Microsoft или Каталога на Microsoft Update .
 4. Копирайте пакетa (.msu) в директорията %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Тази директория не съществува по подразбиране и е небходимо да създадете директорията.
 5. Изпълнете повторно инструмента "Готовност на системата за актуализиране". Вижте Инсталиране и изпълняване на инструмента за готовност на системата за актуализиране.

За тази статия

ID на статията: 947821
Последен преглед: 15 юли 2014 г.
Важи за:: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Service Pack 2 (Сервизен пакет 2) за Windows Vista, Windows Server 2008 Service Pack 2
Желаете ли да предоставите обратна информация за тази статия?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.