Грешките поради повреда в Windows Update възпрепятстват инсталирането на актуализациите на Windows и сервизните пакети. Например, дадена актуализация може да не се инсталира, ако някой системен файл е повреден. Ако грешката, която виждате, попада в списъка по-долу, опитайте решението в тази статия.

0x80070002 | 0x8007000D | 0x800F081F | 0x80073712 | 0x800736CC | 0x800705B9 | 0x80070246 | 0x8007370D | 0x8007370B | 0x8007370A | 0x80070057 | 0x800B0100 | 0x80092003 | 0x800B0101 | 0x8007371B | 0x80070490

Ако вашата грешка не е в списъка или ако използвате Windows XP, опитайте Инструмента за отстраняване на неизправности в Windows Update.

Разрешение

Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012

За да разрешите този проблем, използвайте инструмента за обслужване и управление на системни образи (DISM). След което инсталирайте актуализацията или сервизния пакет за Windows отново.
 1. Отворете команден прозорец с администраторски права. За да направите това, плъзнете от десния край на екрана, след което натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене. Въведете Command Prompt в полето Търсене, щракнете с десния бутон на мишката върху Command Prompt, след което щракнете върху Изпълнявай като администратор. Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Позволи.
 2. Въведете следните команди. Натискайте Enter след всяка команда.
  Забележка Изпълняването на всяка команда може да отнеме няколко минути.
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. Затворете командния прозорец и стартирайте отново Windows Update.
DISM създава регистрационен файл (%windir%/Logs/CBS/CBS.log), който записва откритите или поправените от инструмента проблеми. %windir% е папката, в която е инсталиран Windows. Например, папката %windir% е C:\Windows.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2008

За да разрешите този проблем, използвайте инструмента за проверка на готовността на системата за актуализиране. След което инсталирайте актуализацията или сервизния пакет за Windows отново.
 1. Изтегляне на инструмента "Проверка за готовност на системата за актуализиране".
  Щракнете върху връзката за изтегляне в следнатa таблица, която съответства на версията на Windows, изпълнявана на компютъра.
  Разберете дали вашият компютър изпълнява 32-битова или 64-битова версия на Windows

  Този инструмент се актуализира редовно, препоръчваме винаги да изтегляте най-новата версия.

  Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
  Операционна системаВръзка за изтегляне
  Базирани на x86 (32-битови) версии на Windows 7 SP1
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x64 (64-битови) версии на Windows 7 SP1
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x64 (64-битови) версии на Windows Server 2008 R2 SP1
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на Itanium версии на Windows Server 2008 R2 SP1
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x86 (32-битови) версии на Windows Vista SP2
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x64 (64-битови) версии на Windows Vista SP2
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x86 (32-битови) версии на Windows Server 2008 SP2
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на x64 (64-битови) версии на Windows Server 2008 SP2
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
  Базирани на Itanium версии на Windows Server 2008 SP2
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне
  Изтегляне
 2. Инсталиране и стартиране на инструмента.
  1. Щракнете върху Изтегляне на уеб страницата Център за изтегляния, след което направете едно от следните неща:
   • За да инсталирате инструмента незабавно, щракнете върху Отвори или Изпълни, след което следвайте инструкциите на екрана.
   • За да инсталирате инструмента по-късно, щракнете върху Запиши, след което изтеглете на компютъра инсталационния файл. Когато имате готовност да инсталирате инструмента, щракнете двукратно върху файла.
  2. В диалоговия прозорец Самостоятелна програма за инсталиране на Windows Update щракнете върху Yes.

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   потвърждение
  3. Инструментът се изпълнява автоматично, когато се инсталира. Въпреки че обикновено изпълнението отнема по-малко от 15 минути, при някои компютри може да е повече. Дори ако лентата на напредъка изглежда спряла, сканирането все още се изпълнява, така че не щраквайте върху Отказ.

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   инсталиране
  4. Когато видите надписът Инсталирането завърши, щракнете върху Затвори.

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   затваряне
  5. Преинсталирайте актуализацията или сервизния пакет, който предходно сте опитвали да инсталирате.

Това реши ли проблема?

Ако актуализацията на Windows или сервизният пакет са инсталирани успешно, значи сте готови. Ако проблемът не е поправен, свържете се с нас за допълнителна помощ.

За повече информация

Описание на грешките поради повреда

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Код Грешка Описание
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Системата не може да открие посочения файл.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Данните са невалидни.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Не може да бъде намерен източникът за пакета или файла.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Хранилището на компонента е в несъгласувано състояние.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Файл на компонента не отговаря на информацията за проверка, налична в манифеста на компонента.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Не може да направи анализ на исканите XML данни.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Открит е невалиден знак.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Има увреден низ на самоличност.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Името на атрибут в самоличност не е в рамките на валидния обхват.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Стойността на атрибут в самоличност не е в рамките на валидния обхват.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Параметърът е неправилен.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE В субекта липсва подпис.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Възникна грешка по време на четене или писане във файл от Windows Update.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Необходим сертификат не е в рамките на своя период на валидност, когато се проверява спрямо текущия системен часовник или клеймо с дата и час.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Отсъстват един или повече необходими члена на транзакцията.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows не можа да извърши търсене на нови актуализации.

Какво прави инструментът "Проверка за готовност на системата за актуализиране"

Проверка на целостта на ресурсите

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Инструментът "Проверка за готовност на системата за актуализиране" проверява целостта на следните ресурси:
 • Файлове, които се намират в следните директории:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Данни в системния регистър, които се намират под следните подключове на системния регистър:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Този списък може да бъде актуализиран по всяко време.

Когато инструментът "Проверка за готовност на системата за актуализиране" засече неправилни манифести, кабинетни файлове или данни от системния регистър, той може да замени неправилните данни с тяхна поправена версия.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

Регистриране

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Инструментът "Проверка за готовност на системата за актуализиране" създава регистрационен файл, записващ проблемите, които инструментът е открил или поправил. Регистрационният файл се намира тук:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

За тази статия

ID на статията: 947821
Последен преглед: 02 април 2014 г.
Важи за:: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Service Pack 2 (Сервизен пакет 2) за Windows Vista, Windows Server 2008 Service Pack 2
Желаете ли да предоставите обратна информация за тази статия?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.