Το εργαλείο System Update Readiness επιδιορθώνει τα σφάλματα του Windows Update στα Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 και Windows Server 2008

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 947821 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αν είστε πελάτης μικρής επιχείρησης, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και πόρους εκμάθησης στην τοποθεσία Υποστήριξη για μικρές επιχειρήσεις.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα σφάλματα εγκατάστασης Windows Update τα οποία μπορεί να επιδιορθώσει το εργαλείο System Update Readiness. Ωστόσο, το εργαλείο ίσως να μην μπορεί να επιδιορθώσει κάθε εμφάνιση αυτών των σφαλμάτων.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Κωδικός Σφάλμα Περιγραφή
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του καθορισμένου αρχείου από το σύστημα. (The system cannot find the file specified.)
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα. (The data is invalid.)
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Η προέλευση του πακέτου ή του αρχείου δεν βρέθηκε. (The source for the package or file not found.)
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Ο χώρος αποθήκευσης στοιχείων βρίσκεται σε ασυνεπή κατάσταση. (The component store is in an inconsistent state.)
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Το αρχείο ενός στοιχείου δεν ταιριάζει με τις πληροφορίες επαλήθευσης που υπάρχουν στη διακήρυξη του στοιχείου. (A component's file does not match the verification information present in the component manifest.)
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Δεν είναι δυνατή η ανάλυση των ζητούμενων δεδομένων XML. (Unable to parse the requested XML data.)
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Παρουσιάστηκε μη έγκυρος χαρακτήρας. (An invalid character was encountered.)
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Μια συμβολοσειρά ταυτότητας είναι ακατάλληλη. (An identity string is malformed.)
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Το όνομα ενός χαρακτηριστικού μιας ταυτότητας δεν βρίσκεται μέσα στην έγκυρη περιοχή. (The name of an attribute in an identity is not within the valid range.)
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Η τιμή ενός χαρακτηριστικού μιας ταυτότητας δεν βρίσκεται μέσα στην έγκυρη περιοχή. (The value of an attribute in an identity is not within the valid range.)
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Η παράμετρος είναι εσφαλμένη. (The parameter is incorrect.)
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Δεν υπήρχε υπογραφή στο θέμα. (No signature was present in the subject.)
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή ενός αρχείου από το Windows Update. (An error occurred while Windows Update reads or writes to a file.)
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Ένα απαιτούμενο πιστοποιητικό δεν είναι εντός της περιόδου ισχύος του, κατά την επαλήθευση με βάση το τρέχον ρολόι συστήματος ή τη χρονική σήμανση στο υπογεγραμμένο αρχείο. (A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the time stamp in the signed file.)
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Ένα ή περισσότερα απαραίτητα μέλη της συναλλαγής δεν είναι παρόντα. (One or more required members of the transaction are not present.)
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Τα Windows δεν στάθηκε δυνατό να αναζητήσουν νέες ενημερώσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Για να διορθώσετε τα σφάλματα που παρουσιάζονται όταν χρησιμοποιείτε το Windows Update, εγκαταστήστε και εκτελέστε το εργαλείο System Update Readiness. Το εργαλείο ελέγχει για ασυνέπειες στον υπολογιστή σας και τις διορθώνει καθώς γίνεται η εγκατάσταση.

Σημαντικό
 • Παρόλο που συνήθως χρειάζονται λιγότερα από 15 λεπτά για την εκτέλεση της σάρωσης, το εργαλείο ενδέχεται να χρειαστεί αρκετά περισσότερο χρόνο σε ορισμένους υπολογιστές. Ακόμα και αν η γραμμή προόδου φαίνεται ότι έχει σταματήσει, η σάρωση εκτελείται ακόμη, γι' αυτό, μην ακυρώσετε τη διαδικασία.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "System Update Readiness" σε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 και Windows Vista. 
Σημείωση Το εργαλείο System Update Readiness Tool δεν διατίθεται για Windows 8. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Συντήρηση και διαχείριση ειδώλων ανάπτυξης για να διορθώσετε τα σφάλματα του Windows Update στα Windows 8.

Χρησιμοποιήστε το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft, για να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του εργαλείου System Update Readiness

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Λειτουργικό σύστημαΣύνδεσμος λήψης
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε x86
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε x64
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Τι είναι το εργαλείο System Update Readiness;

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Το εργαλείο System Update Readiness επαληθεύει την ακεραιότητα των ακόλουθων πόρων:
 • Αρχεία τα οποία βρίσκονται στους ακόλουθους καταλόγους:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Δεδομένα μητρώου τα οποία βρίσκονται στα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
Σημείωση Αυτή η λίστα μπορεί να ενημερωθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Όταν το εργαλείο System Update Readiness εντοπίσει εσφαλμένες διακηρύξεις, αρχειοθήκες ή δεδομένα μητρώου, ενδέχεται να αντικαταστήσει τα εσφαλμένα δεδομένα με μια διορθωμένη έκδοση.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Καταγραφή

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Το εργαλείο System Update Readiness δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει όλα τα θέματα που εντόπισε ή διόρθωσε το αρχείο. Το αρχείο καταγραφής βρίσκεται εδώ:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Συντήρηση και διαχείριση ειδώλων ανάπτυξης" για να διορθώσετε τα σφάλματα του Windows Update

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, επιλέξτε Βοηθήματα, κάντε δεξιό κλικ στη Γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Allow).
 2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πατήστε το πλήκτρο Enter μετά από κάθε εντολή. 
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. Κλείστε τη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά το Windows Update.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 947821 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013 - Αναθεώρηση: 9.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Λέξεις-κλειδιά: 
atdownload kbfix kbqfe kbcip kbseo KB947821

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com