Kaip ?diegti ?Windows Vista Service Pack 1?, jei baig?si ?Windows Vista? aktyvinimo laikotarpis

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 947874 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

Kai paleid?iate ?Windows Vista?, galite pamatyti tok? prane?im?:
Dabar suaktyvinkite ?Windows?
Baig?si aktyvinimui skirtas laikas ir ?Windows? daugiau neveikia.
Nor?dami naudoti ?Windows?, turite suaktyvinti ?i? ?Windows? kopij?.
Tokioje situacijoje ?Windows Vista? veikia ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu. Kai ?Windows Vista? veikia ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu, nerodoma u?duo?i? juosta. Be to, ribojama j?s? prieiga prie ?Windows Vista? program? ir funkcij?.

?iame straipsnyje ra?oma, kaip ?diegti ?Windows Vista Service Pack 1? (SP1), jei ?Windows Vista? veikia ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu, nes baig?si aktyvinimo laikotarpis. ?dieg? ?Windows Vista SP1?, gausite prieig? prie duomen?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami ?diegti ?Windows Vista SP1?, kai ?Windows Vista? veikia ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu, atlikite ?iuos veiksmus.

Svarbu ?dieg? ?Windows Vista SP1?, kai ?Windows Vista? veikia ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu, negal?site pa?alinti ?Windows Vista SP1?.
 1. Prisiregistruokite kompiuteryje su ?Windows Vista?.
 2. Gav? prane?im?, nurodyt? skyriuje ?Po?ymiai?, spustel?kite Naudoti kompiuter? ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu.
 3. ?Internet Explorer? programos adreso juostoje ?veskite vien? i? ?i? URL:

  ?Windows Vista?, 32 bit? versijos
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B0C7136D-5EBB-413B-89C9-CB3D06D12674
  ?Windows Vista?, 64 bit? versijos
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=874A414B-32B2-41CC-BD8B-D71EDA5EC07C
 4. Atlikdami ?iuos veiksmus atsisi?skite ir ?diekite ?Windows Vista SP1?.
Pastaba Kai ?diegsite ?Windows Vista SP1?, j?s? papra?ys aktyvinti ?Windows Vista?. Bet prieiga prie fail?, duomen? ir program? netur?t? b?ti ribojama. Tokia situacija galima tik pasibaigus aktyvinimo laikotarpiui. Ji nesusidarys, jei ?vyko bet kokia kita neautenti?ka veikla.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ma?esni? funkcini? galimybi? re?im? ?Windows Vista? sistemoje, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
925582 Windows Vista ma?esni? funkcini? galimybi? re?imo veikimas
Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip i?eiti i? ma?esni? funkcini? galimybi? re?imo ?Windows Vista? sistemoje, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
925616 Klaidos prane?imas paleidus Windows Vista: ?Baig?si aktyvinimui skirtas laikas?

Savyb?s

Straipsnio ID: 947874 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. baland?io 16 d. - Per?i?ra: 1.2
TAIKOMA:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbprb KB947874

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com