Cach cai t Windows Vista Goi Dich 1 khi thi gian kich hoat Windows Vista ht hiu lc

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 947874 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GII THIU

Khi ban khi ng Windows Vista, ban co th nhn c thng bao sau:
Kich hoat Windows By gi
Thi gian kich hoat cua ban a ht hiu lc va Windows khng con lam vic.
s dung Windows ban phai kich hoat ban sao Windows nay.
Khi hanh vi nay xay ra, Windows Vista ang chay trong ch tinh nng giam. Khi Windows Vista ang chay trong ch chc nng giam, thanh tac vu khng xut hin. Ngoai ra, ban khng co quyn truy nhp y u vao cac tinh nng va chng trinh cua Windows Vista.

Bai vit nay m ta cach cai t Windows Vista Goi Dich vu 1 (SP1) khi Windows Vista ang chay trong ch chc nng giam vi thi gian kich hoat a ht hiu lc. Sau khi ban cai t Windows Vista Goi Dich vu 1, ban co th truy nhp d liu.

THNG TIN THM

cai t Windows Vista Goi Dich vu 1 trong khi Windows Vista ang ch chc nng giam, lam theo cac bc sau.

Quan trong Nu ban cai t Windows Vista Goi Dich vu 1 khi Windows Vista ang ch chc nng giam, ban khng th d cai t Windows Vista Goi Dich vu 1.
 1. ng nhp vao may tinh chay trn Windows Vista.
 2. Sau khi thng bao c cp trong phn "Hin tng" xut hin, bm Truy nhp may tinh cua ban theo chc nng giam.
 3. Trong Internet Explorer, go mt trong cac URL sau trong thanh ia chi:

  Windows Vista, phin ban 32 bit
  http://www.microsoft.com.vn/downloads/details.aspx?FamilyId=B0C7136D-5EBB-413B-89C9-CB3D06D12674
  Windows Vista, phin ban 64 bit
  http://www.microsoft.com.vn/downloads/details.aspx?FamilyId=874A414B-32B2-41CC-BD8B-D71EDA5EC07C
 4. Lam theo cac bc sau tai va cai t Windows Vista SP1.
Chu y Sau khi ban cai t Windows Vista SP1, ban se c yu cu kich hoat Windows Vista. Tuy nhin, truy nhp vao cac tp , d liu, va chng trinh phai khng bi han ch. Chi ap dung hanh vi nay nu thi gian kich hoat a ht hiu lc. Khng ap dung hanh vi nay nu xay ra bt ky hoat ng khng co ban quyn.

THAM KH?O

bit thm thng tin v hanh vi cua ch chc nng giam trong Windows Vista, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
925582 v hanh vi cua ch chc nng giam trong Windows Vista (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cach thoat ch chc nng giam trong Windows Vista, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
925616 Thng bao li khi ban khi ng Windows Vista: "Thi gian kich hoat cua ban a ht hiu lc" (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 947874 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Nm 2008 - Xem xt l?i: 1.2
p d?ng
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
T? kha:
kbhowto kbexpertisebeginner kbprb KB947874

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com