เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1: "Windows Vista Service Pack 1 ไม่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947876 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 (SP1), คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Windows Vista Service Pack 1 ไม่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้เนื่องจากภาษาของ Windows Vista ที่คุณได้ติดตั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุน หรือคุณได้ติดตั้ง service pack ภาษาที่ไม่สนับสนุนได้
windows Vista Service pack 1 สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้รุ่นของ Windows Vista หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เท่านั้นชุดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาสเปนเท่านั้น
นอกจากนี้ รายการต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในนั้น%WINDIR%แฟ้ม \Logs\CBS\CBS.log:
<Date> <Time>, Info         CBS  SPI: SPC version 6001.18000
<Date> <Time>, Info         CBS  SPI: Starting SPInstall
<Date> <Time>, Info         CBS  SPI: Cab at windows6.0-kb936330-x86.cab has a size of 558836931
<Date> <Time>, Info         CBS  SPI: Guessing wave 0
<Date> <Time>, Info         CBS  SPI: Wave 0 installation. Sub-set of LPs supported.
<Date> <Time>, Error         CBS  SPI: Unsupported LP with id 0x404 in wave 0
<Date> <Time>, Error         CBS  SPI: SP1 installation cannot proceed. Cannot install Vista SP1 with the set of language packs installed
<Date> <Time>, Error         CBS  SPI: SP1 installation cannot proceed. Wave 0 only supports English, French, Spanish, German, and Japanese
<Date> <Time>, Info         CBS  SPI: SPInstall terminating, return code 0x800f0a01
หมายเหตุ:กระบวนการ%WINDIR%ตัวยึดระบุเส้นทางที่มีการติดตั้ง Windows โดยทั่วไป C:\Windows เป็นเส้นทางที่มีการติดตั้ง Windows

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 ที่ไม่ถูกสนับสนุน โดย Windows Vista รุ่นที่ติดตั้งไว้ในขณะนี้ รุ่นภาษา

มีแพคเกจแบบสแตนด์อโลนที่สองของ Windows Vista Service Pack 1 แพคเกจแรกประกอบด้วยภาษาที่ห้าต่อไปนี้:
 • ภาษาอังกฤษ
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • สเปน
แพคเกจที่สองประกอบด้วยเวอร์ชันภาษา 36 ทั้งหมดของ Windows Vista ถ้าคุณพยายามติดตั้งแพคเกจแรกบนคอมพิวเตอร์ที่มีชุดภาษาหรือภาษาของระบบเริ่มต้นอื่นนอกเหนือจากภาษาเยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ หรือญี่ปุ่น คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ติดตั้งแพคเกจแบบสแตนด์อโลนของ Windows Vista SP1 ที่ประกอบด้วยภาษา 36

วิธีที่ 2

ถ้าภาษาที่ใช้เริ่มต้นระบบคือ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส หรือญี่ปุ่น คุณสามารถเอาชุดภาษาใด ๆ ที่ไม่สนับสนุน อื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น หรือสเปน เมื่อต้องการเอาชุดภาษาใช้งาน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:ภาษาในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกภูมิภาค และตัวเลือกภาษาในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. คลิกการแป้นพิมพ์และภาษาแท็บ แล้วคลิกถอนการติดติดตั้ง/ตั้งภาษาในการภาษาที่แสดงพื้นที่

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 3. คลิกเอาภาษาออกคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชุดภาษาที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. คลิกเอาออกแล้ว คลิกเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เดี๋ยวนี้หลังจากกระบวนการเอาออกเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:ชุดภาษาจะพร้อมใช้งานสำหรับรุ่น Windows Vista Ultimate เท่านั้น

การตรวจสอบภาษาที่มีการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:ภาษาในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกภูมิภาค และตัวเลือกภาษาในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. คลิกการแป้นพิมพ์และภาษาแท็บ และจากนั้น คลิกการเลือกภาษาแสดงรายการในการภาษาที่แสดงพื้นที่
กระบวนการเลือกภาษาแสดงรายการประกอบด้วยภาษาที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ OEM บางเครื่องอาจมีหลายภาษาติดตั้ง

มีสองแบบสแตนด์อโลนแพ็คเกจ สำหรับรุ่น Windows Vista SP1 32 บิต และ Windows Vista SP1 64 บิตรุ่น แพคเกจหนึ่งประกอบด้วยภาษาที่ห้าต่อไปนี้:
 • ภาษาอังกฤษ
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • สเปน
แพคเกจอื่นประกอบด้วยภาษา 36

แพคเกจแบบสแตนด์อโลนที่ประกอบด้วยภาษาห้ามีชื่อแพคเกจและขนาดต่อไปนี้:
 • ชื่อแพคเกจ 32 บิตและขนาดของแพคเกจ 32 บิต

  ชื่อแพคเกจ: Windows6.0 KB936330 X86.exe
  แพ็คเกจขนาด: 455,611,504
 • ชื่อแพคเกจ 64-บิตและขนาดของแพคเกจ 64 บิต

  ชื่อแพคเกจ: Windows6.0 KB936330 X64.exe
  แพ็คเกจขนาด: 761,789,904
แพคเกจแบบสแตนด์อโลนที่ประกอบด้วยภาษา 36 มีชื่อของชุดโปรแกรมต่อไปนี้และขนาด:
 • ชื่อแพคเกจ 32 บิตและขนาดของแพคเกจ 32 บิต

  ชื่อแพคเกจ: Windows6.0 KB936330 X86.exe
  แพ็คเกจขนาด: 570,743,456
 • ชื่อแพคเกจ 64-บิตและขนาดของแพคเกจ 64 บิต

  ชื่อแพคเกจ: Windows6.0 KB936330 X64.exe
  แพ็คเกจขนาด: 915,457,216

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947876 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbmt KB947876 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947876

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com