คำอธิบายของ Office 2008 สำหรับการปรับปรุง Mac 12.0.1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948057 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 014 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยนี้มีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้สำหรับ Microsoft Office 2008 สำหรับ Mac. เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft

ความปลอดภัยบูเลทีนการ MS08-014

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-014.mspx

รายละเอียดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.0.1 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายที่ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เสถียรภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการแก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้ของ Mac OS X 10.5 Leopard และรวมการแก้ไขสำหรับช่องโหว่ที่ผู้โจมตีสามารถใช้เพื่อแทนที่เนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โดยใช้รหัสที่เป็นอันตราย

ปรับปรุงที่จะรวมในการปรับปรุง

2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.0.1 รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อไปนี้

ปรับปรุงสำหรับ 2008 Office Microsoft ทั้งหมดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac

 • มีการปรับปรุงความปลอดภัย
  การปรับปรุงนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Office 2008 ที่ผู้โจมตีสามารถใช้เพื่อแทนที่เนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยรหัสที่เป็นอันตราย
 • โปรแกรมติดตั้ง office ไม่ให้ผู้ใช้ที่มีการจำกัดการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ Office 2008 สำหรับ Mac โปรแกรมแฟ้ม
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่อาจทำให้เกิดการเรียกใช้ภายในเครื่องผู้ใช้ที่ไม่มีแฟ้มโปรแกรมที่เข้าใช้งาน Office 2008 สิทธิ์ระดับผู้ดูแล ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลกำหนด ID ผู้ใช้ (uid) 502 ปัญหานี้มีผลกับเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีบัญชีผู้ใช้ภายในหนึ่ง และหลักมีผลกับสภาพแวดล้อม เช่นแล็บคอมพิวเตอร์สาธารณะและเครือข่ายทำงาน ที่ซึ่งการเข้าถึงแฟ้มโปรแกรมที่ถูกจำกัด
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  948488ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดอาจมี unauthorized เข้าถึง Office 2008 สำหรับแฟ้มโปรแกรม Mac

ปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word 2008 สำหรับ Mac

 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพเมื่อคุณเริ่ม Word 2008
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ Word 2008 เพื่อปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานได้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ Word 2008 พยายามนำเข้าการตั้งค่าจากเวอร์ชันก่อนหน้าของ Word ที่อาจมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  948489word 2008 สำหรับ Mac ปัญหาเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของโปรแกรม
 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพเมื่อคุณตรวจสอบการสะกด และไวยากรณ์หรือคุณใช้แป้นพิมพ์เป็นภาษาอิตาลี
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ Word 2008 เพื่อปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ซึ่งรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลพยายามที่จะตรวจสอบไวยากรณ์ในอิตาลี หรือพยายามที่จะใช้แป้นพิมพ์เป็นภาษาอิตาลี
 • หน้าเปล่าไม่พิมพ์เมื่อคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ความละเอียดสูง
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาใน Mac OS X 10.5 Leopard ที่ทำให้หน้าว่างเพื่อพิมพ์เมื่อคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ความละเอียดสูง
 • เปิดเอกสารที่ประกอบด้วย Word 2007 สำหรับ Windows สมการอย่างถูกต้อง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ Word 2008 เปิดเอกสารบางอย่าง ปัญหานี้มีผลต่อเอกสารที่ประกอบด้วยสมการที่ถูกสร้างขึ้นใน Word 2007 สำหรับ Windows เท่านั้น
 • การลบ citation ถูกปรับปรุง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบ citations โดยการกดแป้น DELETE
 • แทนที่แบบอักษรที่ถูกปรับปรุง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ PowerPC Macintosh ที่ทำให้แบบอักษรในเอกสารที่ได้สร้างขึ้นใน Word สำหรับ Windows ให้แสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อมีเปิดเอกสารใน Word 2008

ปรับปรุงสำหรับ Microsoft Excel 2008 สำหรับ Mac

 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพ
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้เกิด 2008 Excel จะปิดโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ ปรับปรุงนี้เพิ่มเสถียรภาพโดยรวมในระหว่างการใช้งานทั่วไปเช่นการคัดลอก และวางข้อมูล
 • คำนวณฟังก์ชัน WORKDAY อย่างถูกต้อง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้เกิดการวันทำงานฟังก์ชันการส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีคำนวณบนแผ่นงานที่ใช้ระบบวัน 1904 ระบบวัน 1904 เป็นระบบวันเริ่มต้นสำหรับแผ่นงานใหม่ใน Excel สำหรับ Mac.
 • การสนับสนุนสำหรับรองแสดงเป็นการปรับปรุง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์ที่มีการแสดงผลมากกว่าหนึ่ง ปัญหานี้ป้องกันผู้ใช้จากการย้ายหน้าต่างสมุดงานไปยังตำแหน่งสูงกว่าความสูงมากที่สุดของจอแสดงผลหลักบนหน้าจอรอง ปัญหานี้มีผลต่อผู้ใช้กำหนดตำแหน่งจอแสดงผลรองด้านบนจอแสดงผลหลัก
 • มีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือสำหรับแผ่นงานในบัญชีแยกประเภท
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้การตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ในแผ่นงานบัญชีแยกประเภทที่จะสูญหายไปเมื่อมีบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มต่อไปนี้: .xlsx, .xlsb, .xltx หรือ.xltm การปรับปรุงนี้ยังแก้ปัญหาที่ทำให้คอลัมน์จากการคำนวณเช่นคอลัมน์ดุลจะแสดงข้อผิดพลาดของแผ่นงานอย่างไม่ถูกต้องเมื่อมีแทรกคอลัมน์
 • ข้อความที่หมุนไม่ปรากฏขึ้นเพื่อ หมุนตามแนวนอนเมื่อคุณลบคอลัมน์
  This update fixes a display issue that causes rotated text to appear to rotate horizontally. The issue appears when you delete a column on a sheet that contains rotated text.
 • Cell formatting in Excel 97-2004 Workbooks no longer changes unexpectedly.
  This update fixes an issue that sometimes causes the formatting of empty cells to change unexpectedly. The issue occurs when you save and then open a file that uses the Excel 97-2004 Workbook (.xls) file format.
 • Reliability is improved when you copy and paste linked data and charts.
  This update fixes an issue that causes a copied range of data in Excel 2008 to paste incorrectly into a Word 2008 document when you link the pasted data to the source data. This update also fixes an issue that occurs when a chart is copied from Excel into a Word document or into a PowerPoint presentation. The issue prevents the chart from updating when its source data changes.
 • Stability is improved when you use the Ergosoft egbridge IME to enter data.
  This update fixes an issue for users of Mac OS X 10.5 Leopard that causes Excel 2008 to stop responding when you use the Ergosoft egbridge Universal 2 v17.0.2 input method editor (IME) to enter data in a sheet.

Improvements for Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • Performance is improved when you open PowerPoint 2008.
  This update fixes an issue for users of Mac OS X 10.5.2 Leopard that causes PowerPoint 2008 to open slowly.
 • Character spacing and layout is improved.
  This update fixes an issue that causes some characters to appear too close to one another.
 • Reliability is improved when you save to an SMB network volume.
  This update fixes an issue for users of Mac OS X 10.5 Leopard that causes problems and potential data loss when you save a PowerPoint Presentation to a network volume that uses the SMB protocol. The following is an example of the protocol:
  smb://computer-name/volume-name
 • Reliability is improved when you save PowerPoint 97-2004 Presentation files.
  This update fixes an issue for users of PowerPC-based Macintosh computers that affects presentations that contain a link to a sound file such as an MP3 file. When a PowerPoint Presentation (.pptx) file that contains a link to a sound file is saved in the PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt) file format, this issue may cause the file to become corrupted and unreadable. When you try to open a file that is affected by this issue, you receive the following error message:
  มีข้อผิดพลาดการเข้าถึงpath_to_file. File cannot be opened.

Improvements for Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Notification sounds now play when you use Entourage in Mac OS X 10.5 Leopard.
  This update fixes an issue for users of Mac OS X 10.5 Leopard that prevents notification sounds such asNew mail soundและSend mail soundfrom playing when you use Entourage 2008.
 • Reliability is improved when you connect to a server that is running IBM Lotus Domino by using IMAP.
  This update fixes an issue that prevents Entourage 2008 from connecting to servers that are running IBM Lotus Domino 7.0.3 and IBM Lotus Domino 8 by using IMAP.
 • Reliability is improved when synchronizing with a server that is running Microsoft Exchange Server.
  This update improves synchronization support for users of Exchange accounts by reducing instances of duplicate or missing calendar events and by providing more consistency with changes to the calendar on the Exchange server. Additionally, this update fixes an issue that prevents some Entourage 2008 users from synchronizing their contact list together with the Exchange server.
 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพเมื่อมีการซิงโครไนส์ข้อมูลกับอุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์อื่น
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุของคอมโพเนนต์บริการการทำข้อมูลให้ตรงกับปิดโดยไม่คาดคิดในขณะที่กำลังทำข้อมูลปฏิทินและข้อมูลที่ติดต่อเพื่อ iCal สมุดรายชื่อ และ กับอุปกรณ์เคลื่อนซึ่งมีการเชื่อมต่อผ่าน iSync หรือ iTunes
 • นำเข้ากฎและผู้รับการปรับปรุง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้การนำเข้าผู้ที่ได้สร้างขึ้นในรุ่น Entourage 2004 สวีเดน Entourage 2008 การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ป้องกันบางกฎ Entourage 2004 นำเข้ากฎ POP และกฎตามลำดับความสำคัญจากการทำงาน
 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพเมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล identity ที่มีขนาดใหญ่
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ฐานข้อมูล Utility เพื่อหยุดการตอบสนอง หรือใช้ทรัพยากรหน่วยความจำจำนวนที่ไม่จำเป็นเมื่อคุณใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูล identity ที่มีขนาดใหญ่

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้ง Office 2008 สำหรับการปรับปรุง Mac 12.0.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังรันอยู่ Mac OS X 10.4.9 (Tiger) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตาม prerequisite นี้ คลิกเกี่ยวกับ Mac นี้ในการAppleเมนู

วิธีขอรับการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2008 Office Microsoft สำหรับแพคเกจการปรับปรุง Mac 12.0.1

วันวางจำหน่าย: 11 มีนาคม 2008

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

แฟ้มที่มีการปรับปรุง

สำหรับรายการทั้งหมดของแฟ้มที่ปรับปรุงนี้เพิ่ม หรือคลิกสองครั้งที่การเปลี่ยนแปลง 2008 Office สำหรับ Mac 12.0.1 โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง และจากนั้น คลิกแสดงแฟ้มในการแฟ้ม:เมนู

หมายเหตุ

 • นอกจากนี้ยังมี 2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.0.1 จาก Microsoft AutoUpdate AutoUpdate คือ โปรแกรมที่โดยอัตโนมัติจะซอฟต์แวร์ของ Microsoft ทันสมัยอยู่เสมอ

  เมื่อต้องการใช้ AutoUpdate เริ่มโปรแกรม Microsoft Office จากนั้น ในการวิธีใช้เมนู คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับ Office 2008 สำหรับ Mac แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/mac
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948057 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB948057 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948057

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com