วิธีใช้กลไกการควบคุมปริมาณเพื่อควบคุมประสิทธิภาพของเครือข่ายใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948066 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows XP และ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้การควบคุมปริมาณในเครือข่าย เพื่อควบคุมประสิทธิภาพของเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริมาณการใช้มัลติมีเดีย

การประมวลผลของแพคเก็ตเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์จะเป็นงานที่ใช้ทรัพยากรสูง สำหรับการเชื่อมโยงที่ใช้แบนด์วิดท์สูง ปริมาณการใช้เครือข่ายจะกินทรัพยากรของระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น โปรแกรมมัลติมีเดียยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเวลา และโปรแกรมดังกล่าวต้องการการเข้าถึงทรัพยากรของ CPU ในลำดับแรกๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญสำหรับโปรแกรมมัลติมีเดียก่อน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Developers Network ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms684247(VS.85)

กลไกการควบคุมปริมาณของ Windows

เนื่องจากโปรแกรมมัลติมีเดียจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากกว่า ดังนั้นสแตกเครือข่ายของ Windows จะใช้กลไกการควบคุมปริมาณเพื่อจำกัดการประมวลผลของปริมาณการใช้เครือข่ายที่ไม่ใช่แบบมัลติมีเดียให้อยู่ที่ 10 แพคเก็ตต่อมิลลิวินาที

การควบคุมปริมาณนี้จะมีผลเฉพาะเมื่อคุณใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดียที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลไกการควบคุมปริมาณนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการลดลงของประสิทธิภาพเครือข่ายได้ในระหว่างช่วงเวลาที่คุณใช้งานมัลติมีเดีย การลดลงของประสิทธิภาพนี้มักจะเกิดขึ้นเฉพาะเครือข่ายความเร็วสูงที่อิ่มตัวถึงความจุสูงสุดเท่านั้น

วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายใน Windows Vista

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีหรือโดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง

ในสถานการณ์ที่เกิดการลดลงของประสิทธิภาพของเครือข่าย คุณสามารถควบคุมอัตราการควบคุมปริมาณได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายใน Windows Vista อย่างไรก็ตาม คุณต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพในการใช้งานมัลติมีเดียได้

เมื่อต้องการกำหนดค่าของอัตราการควบคุมปริมาณ ให้คุณเปลี่ยนค่าของรายการรีจิสทรี NetworkThrottlingIndex ภายใต้รีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\

ชื่อ : NetworkThrottlingIndex
ชนิดค่า : DWORD
ข้อมูลค่า : จำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 70 (ฐานสิบ) (ฐานสิบ)

โดยค่าเริ่มต้น ค่าของรายการรีจิสทรี NetworkThrottlingIndex จะถูกตั้งไว้ที่ 10 ถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี NetworkThrottlingIndex อยู่เดิม ลักษณะการทำงานจะเหมือนกับลักษณะการทำงานเริ่มต้น การควบคุมปริมาณในเครือข่ายสามารถปิดการทำงานได้โดยการตั้งค่าเป็น FFFFFFFF (ฐานสิบหก) คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ หลังจากที่เปลี่ยนแปลงค่ารายการรีจิสทรี NetworkThrottlingIndex

สิ่งสำคัญค่าเริ่มต้นมักจะไม่เป็นสาเหตุให้เกิดการลดประสิทธิภาพของเครือข่ายในสถานการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ เราขอแนะนำให้คุณใช้กลไกการควบคุมปริมาณ หลังจากที่คุณทำความเข้าใจข้อดีข้อเสียของความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการเล่นมัลติมีเดียและประสิทธิภาพของเครือข่ายเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948066 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤษภาคม 2551 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Service Pack 1
Keywords: 
kbinfo kbperformance kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_latencyperformance kbexpertiseadvanced kbhowto KB948066

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com