คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 8 กรกฎาคม 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948110 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08-040 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • ถ้าฐานข้อมูล WMSDE มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ (GB), คุณต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัพเด WMSDE ด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว:
  • สำหรับการสนับสนุน 32 บิตรุ่นของอินสแตนซ์ WSS (SharePoint) ของ SQL Server 2000 Desktop Engine (WMSDE), ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. ดาวน์โหลดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยใช้การเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วน "รู้จัก"
   2. ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
   3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
   4. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
    86-ENU SQLWMSDE KB948110 x/quiet /upgradesp sqlrun DISABLENETWORKPROTOCOLS = DISABLEAGENTSTARTUP 1 = DISABLETHROTTLE 1 = 1 BLANKSAPWD = INSTANCENAME 1 =การติดตั้ง Sharepoint = REINSTALLMODE ทั้งหมด = VEMUS /l * %windir%WMSDE.log v
  • สำหรับการสนับสนุน 32 บิตรุ่นของอินสแตนซ์ WSUS ของ SQL Server 2000 Desktop Engine (WMSDE), ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. ดาวน์โหลดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยใช้การเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วน "รู้จัก"
   2. ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
   3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
   4. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
    86-ENU SQLWMSDE KB948110 x/quiet /upgradesp sqlrun DISABLENETWORKPROTOCOLS = DISABLEAGENTSTARTUP 1 = 1 DISABLETHROTTLE = BLANKSAPWD 1 = 1 INSTANCENAME = WSUS ติดตั้ง = REINSTALLMODE ทั้งหมด = VEMUS /l * %windir%WMSDE.log v
 • เมื่อคุณใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'เพื่อถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ใน SQL Server 2000 Desktop Engine (WMSDE) จะถูกลบด้วยไป
 • ผู้ใช้ของ sharepoint ที่การปรับรุ่นจาก SQL Server 2000 Desktop Engine (WMSDE) เป็นรุ่นอื่นใด ๆ ของ SQL Server 2000 (ตัวอย่างเช่น SQL Server 2000 มาตรฐาน Edition) อาจจะไม่ถูกต้องเสนอการปรับปรุง WMSDE สำหรับรุ่นการรักษาความปลอดภัยนี้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากรุ่นของ SQL Server 2000 จะไม่ patched อย่างถูกต้องกับ SQL Server 2000 Service Pack 4 หลังจากการปรับรุ่นจาก WMSDE การปรับปรุง WMSDE อาจทำให้เกิดการ SharePoint หยุดการทำงาน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ในกรณีนี้เกิดขึ้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคืนค่าฟังก์ชันการทำงานของ SharePoint:
  1. ทำการปรับรุ่นเป็น SQL Server 2000 อีกครั้ง

   หมายเหตุ:คุณต้องใช้สื่อเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกใช้เพื่อทำการปรับรุ่นเป็น SQL Server 2000
  2. เริ่มต้นอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ อินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ควรเริ่มการทำงานเป็นรุ่นเกรด
  3. ใช้ SQL Server 2000 Service Pack 4

   หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้ใน SQL Server 2000 Service Pack 4 และไม่ SP4 MSDE หรืออัพเด WMSDE SP4

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2000 Service Pack 4 แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8e2dfc8d-c20e-4446-99a9-b7f0213f8bc5&displaylang=en
  4. ใช้ sp4_serv_uni.sql จากโฟลเดอร์การติดตั้งด้วยตนเอง โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง:
   osql - n -b -วหลัก-Slpc:%computername%\SHAREPOINT -i " %programfiles%\Microsoft Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.sql "-o" SQL %programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.out " -E


   หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้อนุมานว่า โฟลเดอร์การติดตั้ง WMSDE อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ถ้าคุณกำลังใช้การติดตั้งแบบกำหนดเอง คุณต้องปรับเส้นทางตามด้วยการในคำสั่ง
 • Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2004 และ ISA Server 2006 อาจได้รับผลจากการปรับปรุงนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
  • บริการ MSFW $ MSSQL จะหยุดการทำงานแล้ว เริ่มระบบใหม่เมื่อมีการปรับปรุงอินสแตนซ์ของฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การกระทำนี้เกิดขึ้นถ้า Microsoft SQL Server 2000 หรือ Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server การกระทำนี้จะหยุดการบริการไฟร์วอลล์ของ Microsoft ดังนั้น โปรแกรมติดตั้ง SQL Server พยายามที่จะส่งคืนสินค้าบริการไฟร์วอลล์ Microsoft ไปเป็นสถานะเดิมที่ดังกล่าวอยู่ในก่อนเริ่มต้นการปรับปรุง เนื่องจากโปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงไม่สามารถควบคุมบริการบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล คุณต้องการตรวจสอบ และรีบริการไฟร์วอลล์ของ Microsoft และบริการที่อ้างถึงอาจถ้ามีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ISA สำหรับ SQL Server ระยะไกลเข้าสู่ระบบ

   โดยค่าเริ่มต้น ISA Server ปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลสำหรับอินสแตนซ์ MSDE ของเซิร์ฟเวอร์ ISA (MSSQL $ MSFW) เพื่อป้องกันช่องโหว่ให้โจมตี SQL ที่ขึ้นอยู่กับเครือข่าย การเซ็ตอัพ 2004 เซิร์ฟเวอร์ ISA แบบก่อน-SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) ที่ติดตั้งรุ่น 2000 MSDE ที่คุณต้องปรับรุ่นเป็น SQL Server 2000 SP4 ก่อนที่คุณใช้ปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2000 SP4 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8e2dfc8d-c20e-4446-99a9-b7f0213f8bc5
   คอมโพเนนต์ MSDE 2000 ของ SQL SP4 2000 ของเซิร์ฟเวอร์มีชื่อ SQL2000.MSDE-KB884525-SP4-x 86-Langแฟ้ม.exe พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งเพื่อปรับรุ่นอินสแตนซ์ MSDE 2004 เซิร์ฟเวอร์ ISA 2000 MSDE ร่วมกับ SQL Server 2000 SP4:
   การตั้งค่า /upgradesp sqlrun instancename = MSFW /l * c:\msde2Ksp4.log v
   สิ่งสำคัญโปรแกรมติดตั้ง SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL จะ หยุด และพยายามเริ่มบริการไฟร์วอลล์ของ Microsoft เริ่มต้นอย่างไรก็ตาม บริการอาจไม่ถูกต้องใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ในกรณีนี้ คุณอาจต้องเริ่มบริการด้วยตนเอง
  • isa Server 2006 2000 MSDE ร่วมกับ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ติดตั้ง

   โดยค่าเริ่มต้น ISA Server 2000 จะไม่ได้รับจาก ด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ SQL Server ISA Server 2000 may be configured to use a remote instance of SQL Server for logging. If that instance of SQL Server is updated, ISA Server 2000 may be affected in the same manner as ISA Server 2004 and ISA Server 2006. Because the update installer cannot control services on a remote server, you must monitor and possibly restart the ISA Server services.

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

For all supported 32-bit editions of SQL Server 2000 SP4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Updatelauncher.exe5.2.3790.12888,70425-May-200821:45x86
Spupdsvc.exe6.2.29.025,82426 2007 dec02:26x64
Osql.exe2000.80.2050.057,34425 2008 พฤษภาคม21:44x86
Replmerg.exe2000.80.2050.0163,84025 2008 พฤษภาคม21:44x86
Replrec.dll2000.80.2050.0315,39225 2008 พฤษภาคม21:44x86
Sqlservr.exe2000.80.2050.09,154,56025 2008 พฤษภาคม21:44x86
Osql.exe2000.80.2039.057,34425 2008 พฤษภาคม21:45x86
Sqlbootldr.exe1.4.1535.032,76825 2008 พฤษภาคม21:45x86
Sqlstpcustomdll.dll1.4.1535.03,336,19222 2008 พฤษภาคม21:57x64
Spupdsvc.exe6.2.29.022,75226 2007 dec02:26x86
Sqlstpcustomdll.dll1.4.1535.02,316,28825 2008 พฤษภาคม21:45x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
impprov.dll2000.80.2050.02442243/8/200814:23ia64
MSGPROX.dll2000.80.2050.01889283/8/200814:22ia64
ODSOLE70.dll2000.80.2050.01510403/8/200814:23ia64
osql.exe2000.80.2050.01495043/8/200812:40ia64
PFCLNT80.dll2000.80.2050.011873283/8/200814:31ia64
qrdrsvc.exe2000.80.2050.03568643/8/200814:35ia64
replmerg.exe2000.80.2050.03752963/8/200812:41ia64
REPLPROV.dll2000.80.2050.05376003/8/200814:22ia64
replrec.dll2000.80.2050.07751683/8/200812:40ia64
REPLSUB.dll2000.80.2050.06410243/8/200814:22ia64
rinitcom.dll2000.80.2050.06548483/8/200814:22ia64
semmap.DLL2000.80.2050.01612803/8/200814:21ia64
snapshot.exe2000.80.2050.0911363/8/200814:22ia64
sqlagent.EXE2000.80.2050.010613763/8/200814:33ia64
sqldiag.exe2000.80.2050.03348483/8/200814:24x86
SQLDMO.dll2000.80.2050.0138603523/8/200814:34ia64
sqlservr.exe2000.80.2050.0249251843/8/200812:40ia64
sqlvdi.dll2000.85.2101.03389443/8/200814:31ia64
SVRNETCN.dll2000.80.2050.04270083/8/200814:20ia64
xpstar.DLL2000.80.2050.08729603/8/200814:23ia64

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ SQL Server 2000 Desktop Engine (WMSDE)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่เวลาขนาดแฟ้ม
Atl71.dll7.10.3077.030 2004 พฤศจิกายน02:0589,088
dbmslpcn.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0220,480
Dbmsshrn.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0221,504
Msvcp71.dll7.10.3077.030 2004 พฤศจิกายน02:05499,712
Msvcr71.dll7.10.3052.430 2004 พฤศจิกายน02:05348,160
Distrib.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:3661,440
Impprov.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม02:03102,400
Mergetxt.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0639,656
Msgprox.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:5694,208
Rdistcom.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02425,984
Replagnt.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:028,192
Repldist.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0277,824
Repldp.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0294,208
Repldsui.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0222,016
Repldts.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0294,208
Replerrx.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:06101,096
Replmerg.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:28163,840
Replprov.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:29237,568
Replprox.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02196,608
Replrec.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม10:29315,392
Replsub.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:32270,336
Replsync.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02110,592
Rinitcom.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:33278,528
Snapshot.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:3461,440
Spresolv.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0676,544
Sqldistx.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:06170,744
Sqlinitx.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:06142,064
Sqlmergx.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:06178,920
Sqlresld.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0235,840
Ssradd.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0647,856
Ssravg.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0647,864
Ssrdown.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0624,312
Ssrmax.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0647,864
Ssrmin.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0647,864
Ssrpub.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0624,832
Ssrup.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0624,824
Replres.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02159,744
Msxmlsql.dll1.0.1045.007 2005 Apr08:27851,128
Msxmlsql.rll1.0.1045.007 2005 Apr08:2750,360
Axscphst.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0261,440
Bcp.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:26122,880
Cldtcstp.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:3577,824
Cldtcstp.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:0628,672
Cnfgsvr.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:2961,440
Cnvrem.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:2894,208
Cnvsvc.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:2361,440
Custtask.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02364,544
Dcomscm.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:2911,776
Dtcsetup.exe4.71.1015.016-ก.ค.-199903:27584,416
Dtsffile.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02126,976
Dtspkg.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:021,986,560
Dtspump.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02507,904
Dtsrun.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:4233,792
Osql.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม02:0557,344
Pfclnt80.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:59430,080
Scm.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:5286,016
Semmap.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:5352,224
Semnt.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0269,632
Sqdedev.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02126,976
Sqladhlp.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:5073,728
Sqldmo.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:274,362,240
Sqlmangr.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:0781,920
Sqlredis.exe5.0.2919.6304พฤษภาคม-04-200514:0610,223,144
Sqlsvc.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02110,592
Sqlvdi.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:4043,008
Svrnetcn.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:42110,592
Svrnetcn.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:1834,304
W95scm.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0241,984
Axscphst.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5028,672
Bcp.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:029,216
Custtask.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0248,640
Dtsffile.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5028,672
Dtspkg.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02208,896
Dtspump.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:50102,400
Dtsrun.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5024,576
Pfclnt80.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5028,672
Semmap.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5032,768
Semnt.rll2000.80.382.018 2001 Apr13:2112,288
Sqladevn.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:026,656
Sqldmo.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02585,728
Sqlmangr.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5098,304
Sqlsvc.rll2000.80.382.018 2001 Apr13:2112,288
Svrnetcn.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0216,896
Wn95scm.hพฤษภาคม-09-200115:081,341
W95scm.libพฤษภาคม-04-200511:247,070
Atxcore.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:3137,376
Cmdwrap.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:235,632
Comnevnt.dll2000.80.194.026 2004 Apr09:35319,488
Dbghelp.dll6.3.17.006 2004 Aug06:38940,032
Msdbi.dll6.10.8226.026 1999 Aprวันที่ 14:00102,672
Mssql.mib26 2004 Apr09:4626,740
Odsole70.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม02:0469,632
Opends60.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0210,240
Sqlagent.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0212,288
Sqlagent.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:59323,584
Sqlatxss.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0236,864
Sqlboot.dll2000.80.2050.013 2008 มีนาคม23:01140,312
Sqlcmdss.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0243,520
Sqlctr.hพฤษภาคม-09-200114:464,516
Sqlctr.ini26 2004 Apr09:3719,984
Sqlctr80.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0240,960
Sqldata.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02815,104
Sqlimage.dll5.0.2031.126 1999 Aprวันที่ 14:0036,112
Sqlmaint.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:07167,936
Sqlrepss.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0265,536
Sqlservr.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม05:539,154,560
Sqlsnmp.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0253,760
Sqlsort.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:53589,824
Sqlstbss.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:186,144
Ssmsad70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0221,504
Ssmslpcn.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0218,432
Ssmsrp70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0222,016
Ssmssh70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0220,480
Ssmsvi70.dll2000.80.194.0Aug-06-200015:5132,823
Ssnetlib.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0286,016
Ssnmpn70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0210,240
Ums.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม05:4935,328
W9xctrs.reg14 2001 Apr14:3612,438
Xplog70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0243,520
Xpqueue.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0245,056
Xprepl.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02155,648
Xpsqlbot.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:027,680
Xpstar.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม02:02311,296
Atxcore.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:294,608
Odsole70.rll2000.80.382.018 2001 Apr13:2120,480
Sqlagent.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0253,248
Sqlatxss.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5024,576
Sqlcmdss.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:025,632
Sqlevn70.rll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:5245,056
Sqlmaint.rll18 2001 Apr13:2132,768
Sqlrepss.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:025,120
Sqlstbss.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:183,584
Xplog70.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:026,656
Xpstar.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0236,864
Master.mdfพฤษภาคม-04-200513:3213,893,632
Mastlog.ldfพฤษภาคม-04-200513:32524,288
Model.mdfพฤษภาคม-04-200513:32655,360
Modellog.ldfพฤษภาคม-04-200513:32524,288
Msdbdata.mdfพฤษภาคม-04-200513:313,145,728
Msdblog.ldfพฤษภาคม-04-200513:31524,288
80sp1 tools.sql14 2001 Apr14:5472,550
80sp2 tools.sql04 2001 Oct08:381,639
80sp3 tools.sql21 2002 Oct05:29141,004
80sp4 tools.sql26 2007 dec05:46132,852
Ansiview.sql05-ก.ค.-200014:0433,853
Instcat.sqlพฤษภาคม-04-200512:35956,866
Instdist.sql26 2007 dec05:44749,709
Instlang.sql21 2002 Oct05:1836,298
Instls.sqlพฤษภาคม-09-200115:0552,628
Instmsdb.sql22 2005 Apr07:56747,032
Messages.sql19-เม.ย.-200502:21734,339
Odsole.sql26 2004 Apr09:371,873
Oledbsch.sql05-ก.ค.-200014:0510,190
Procsyst.sql26 2007 dec05:39552,068
Replcom.sql08 2008 มีนาคม01:541,214,694
Replmerg.sql08 2008 มีนาคม10:351,151,444
Replsys.sql26 2007 dec05:441,096,209
Repltran.sql26 2007 dec05:44999,165
Servmsgs.sqlพฤษภาคม-04-200512:4858,772
Sp1_repl.sql24 2001 Apr04:251,742,437
Sp1_serv_uni.sql14 2001 Apr14:36140,748
Sp2_repl.sql13 2001 Oct10:36674,264
Sp2_serv_uni.sql04 2001 Oct08:1815,622
Sp3_repl.sql05-ธ.ค.-200201:52557,890
Sp3_replcom.sql08 2008 มีนาคม01:541,214,694
Sp3_replmerg.sql08 2008 มีนาคม10:351,151,444
Sp3_replsys.sql26 2007 dec05:441,096,209
Sp3_repltran.sql26 2007 dec05:44999,165
Sp3_serv_uni.sql19-เม.ย.-200502:21104,898
Sp4_serv_uni.sql08 2008 มีนาคม01:40156,802
Sqldmo.sqlพฤษภาคม-04-200512:25186,441
Sysmessages.symพฤษภาคม-04-200513:32731,156
Upgrade.sqlก.ค.-08-200407:49387,712
U_tables.sql25 Sep 200403:0955,444
Web.sql05-ก.ค.-200014:1716,324
Xpstar.sql19-เม.ย.-200502:2173,114
Dbnetlib.dll2000.85.1117.029-Apr-200400:00106,496
Odbcbcp.dll2000.85.1117.029-Apr-200400:0124,576
Sqlsrv32.dll2000.85.1117.029-Apr-200400:00421,888
Sqlsrv32.rll2000.85.1117.029-Apr-200400:0090,112
Sqlunirl.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02192,512

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948110 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbPubTypeKC kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB948110 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948110

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com