เว็บเซอร์วิสที่เกี่ยวข้อง wsus อาจหยุดการทำงานเมื่อคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948139 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่มี Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows Server 2008 ในสถานการณ์สมมตินี้ เกี่ยวกับ WSUS เว็บเซอร์วิสอาจหยุดการทำงาน

เมื่อคุณพยายามเข้าถึงระดับผู้ดูแลคอนโซล WSUS คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นพยายามที่จะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ WSUS ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นสำหรับจำนวนของเหตุผล การตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณถ้าปัญหายังคงมีอยู่

คลิกรีเซ็ตโหนดของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง
นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกข้อผิดพลาดสำเนาไปยังคลิปบอร์ดคุณได้รับข้อมูลความผิดพลาดต่อไปนี้:
คอนโซลการจัดการ WSUS ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ WSUS ผ่าน API ที่ระยะไกล

ตรวจสอบว่า บริการบริการการปรับปรุง IIS และ SQL กำลังทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ลองเริ่มใหม่ IIS, SQL และ บริการของบริการการปรับปรุง

คอนโซลการจัดการ WSUS พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาด transient ลองใช้คอนโซลการจัดการการเริ่มระบบใหม่ ถ้าข้อผิดพลาดนี้ยังคงมีอยู่

ให้ลองเอาการกำหนดลักษณะสำหรับคอนโซล persisted โดยการลบแฟ้ม wsus ภายใต้ appdata%\Microsoft\MMC\ %

System.IO.IOException--handshake ความล้มเหลวเนื่องจากการจัดรูปแบบเป็นแพคเก็ตที่ไม่คาดคิด

แหล่ง:
ระบบ:

ติดตามการกองซ้อน:
เมื่อ System.Net.Security.SslState.StartReadFrame (ไบต์[]บัฟเฟอร์ readBytes Int32, asyncRequest AsyncProtocolRequest)
เมื่อ System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob (ไบต์[]บัฟเฟอร์ asyncRequest AsyncProtocolRequest)
เมื่อ System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive (ข้อความ ProtocolToken, asyncRequest AsyncProtocolRequest)
เมื่อ System.Net.Security.SslState.StartSendBlob (ไบต์[]ขาเข้า นับ Int32, asyncRequest AsyncProtocolRequest)
เมื่อ System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication (receiveFirst บูลีน ไบต์[]บัฟเฟอร์ asyncRequest AsyncProtocolRequest)
เมื่อ System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication (LazyAsyncResult lazyResult)
เมื่อ System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication (สถานะวัตถุ)
เมื่อ System.Threading.ExecutionContext.runTryCode (วัตถุ userData)
เมื่อ System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup (รหัส TryCode, backoutCode CleanupCode, userData วัตถุ)
เมื่อ System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (executionContext ExecutionContext การเรียกกลับ ContextCallback รัฐออบเจ็กต์)
เมื่อ System.Threading.ExecutionContext.Run (executionContext ExecutionContext การเรียกกลับ ContextCallback รัฐออบเจ็กต์)
เมื่อ System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication (LazyAsyncResult ผลลัพธ์) ที่ System.Net.TlsStream.Write (ไบต์[]บัฟเฟอร์ ออฟเซต Int32, Int32 ขนาด)
เมื่อ System.Net.PooledStream.Write (ไบต์[]บัฟเฟอร์ ออฟเซต Int32, Int32 ขนาด)
เมื่อ System.Net.ConnectStream.WriteHeaders (async บูลีน)
** ข้อยกเว้นนี้ถูกซ้อนอยู่ภายในของข้อยกเว้นต่อไปนี้ **

System.Net.WebException--การเชื่อมต่ออยู่ภายใต้ถูกปิด: มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในการส่ง

แหล่ง:
Microsoft.UpdateServices.Administration

ติดตามการกองซ้อน:
เมื่อ Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy.CreateUpdateServer ([]อาร์กิวเมนต์ Object)
เมื่อ Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy.GetUpdateServer (สตริงการ serverName, useSecureConnection บูลีน Int32 portNumber)
เมื่อ Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.AdminApiTools.GetUpdateServer (สตริงการ serverName, useSecureConnection บูลีน Int32 portNumber)
เมื่อ Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.GetUpdateServer (การตั้งค่า PersistedServerSettings)
เมื่อ Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.ConnectToServer()
เมื่อ Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.ConnectToServerAndPopulateNode (connectingServerToConsole บูลีน)
เมื่อ Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.OnExpandFromLoad (SyncStatus สถานะ)
เมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) จะบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ WSUS คุณเห็นว่า การร้องขอ HTTP ล้มเหลว และจะสร้างข้อผิดพลาด HTTP 405 บรรทัดการล็อกมีลักษณะดังต่อไปนี้:
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
2008-02-07 19:48:09 fe80::2ddc:2f84:4cfe:6bf3%10 POST /ApiRemoting30/WebService.asmx - 80 <username> fe80::2ddc:2f84:4cfe:6bf3%10 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+MS+Web+Services+Client+Protocol+2.0.50727.1433) 405 0 1 0
หมายเหตุ:เส้นทางต่อไปนี้คือ ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับไฟล์บันทึกของ IIS:
%SystemDrive%\Inetpub\Logs\Logfiles\w3svc1

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแมปจัดการสำหรับเว็บไซต์เริ่มต้นใน IIS 7.0 ไม่ประกอบด้วยการแมปสำหรับนามสกุลของชื่อไฟล์.asmx เมื่อคุณปรับรุ่น Windows Server 2003 เป็น Windows Server 2008 ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นแม้ว่ามีการติดตั้ง Microsoft ASP.NET ใน IIS 7.0

ใน Windows Server 2008 การเซ็ตอัพ SP1 3.0 WSUS ไม่เพิ่มการแมปการสคริปต์สำหรับไดเรกทอรีเสมือน WSUS แทน WSUS 3.0 SP1 ใช้ในการแม็ปสคริปต์บนเว็บไซต์เริ่มต้นเว็บ ในบางครั้ง เมื่อคุณปรับรุ่น Windows Server 2003 ไปเป็น Windows Server 2008 อาจไม่มีแมปของสคริปต์.asmx ที่เริ่มต้นเว็บไซต์ ดังนั้น เกี่ยวกับ WSUS เว็บเซอร์วิสอาจหยุดทำงาน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ถอนการติดตั้งบริการบทบาทของ ASP.NET ใน IIS และใช้ตัวจัดการบริการเพื่อให้บริการการติดตั้งใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 2. ขยายบทบาทแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ (IIS).
 3. ในการบทบาทบริการส่วน คลิกลบบทบาทของบริการ.
 4. ปิดใช้งานนั้นasp.netกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 5. คลิกเอาออก.
 6. รอให้กระบวนการเอาออกให้เสร็จสมบูรณ์ และจากนั้น คลิกปิด.
 7. ในแบบเดียวกันบทบาทบริการส่วน คลิกเพิ่มบริการบทบาท.
 8. เปิดใช้งานนั้นasp.netกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 9. คลิกติดตั้ง.
 10. รอให้กระบวนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ และจากนั้น คลิกปิด.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
948014คำอธิบายของแพคเกจ Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948139 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kberrmsg kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB948139 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948139

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com