ไม่มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานไม่ปกติ หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948187 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากคุณได้ติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows Vista อยู่ คุณพบอาการหนึ่งหรือทั้งสองอาการต่อไปนี้:
 • ไม่มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ปรากฏอยู่ติดกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้ติดตั้งไว้อย่างถูกต้องแล้วในตัวจัดการอุปกรณ์ แต่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานไม่ปกติ

สาเหตุ

ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก Window Vista SP1 ได้ปรับปรุงแฟ้มระบบและโปรแกรมควบคุมบางตัว เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของอุปกรณ์ เมื่อคุณติดตั้ง Window Vista SP1 กระบวนการติดตั้ง Service Pack อาจติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บางตัวใหม่อีกครั้ง ในตอนท้ายของการติดตั้ง

หมายเหตุ เราแนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ ก่อนติดตั้ง Windows Vista SP1 ในการทำเช่นนี้ คุณจะสามารถป้องกันปัญหาที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของ “อาการ”

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ

วิธีที่ 1: ดูว่าพบโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์หรือไม่

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
 2. หากไม่พบโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของอุปกรณ์นั้น ๆ อยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์ จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ปรากฏอยู่ติดกับอุปกรณ์นั้น หากไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ปรากฏขึ้นมา และหากอุปกรณ์ทำงานไม่ปกติ ให้ไปที่วิธีที่ 2
 3. หากมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ปรากฏอยู่ติดกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ Windows Update เพื่อสแกนหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

   หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  2. คลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง
  3. หากต้องการดูว่ามีโปรแกรมควบคุมซึ่งถูกปรับปรุงใหม่อยู่หรือไม่ ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่มี

   หากมีการปรับปรุง ให้คลิกเพื่อเลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ติดตั้ง หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
หาก Windows Update ไม่สามารถระบุหาตำแหน่งของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

วิธีที่ 2: ถอนการติดตั้ง จากนั้นให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ใหม่

หากโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้ติดตั้งไว้อย่างถูกต้องแล้วในตัวจัดการอุปกรณ์ แต่อุปกรณ์ยังทำงานไม่ปกติ ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ใหม่ด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการอุปกรณ์ ให้ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ทำงาน
 3. คลิกขวาที่อุปกรณ์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 4. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม
 5. คลิก ถอนการติดตั้ง
 6. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายเลือกที่กล่องเครื่องหมาย ลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ จากนั้นคลิก ตกลง
 7. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการอุปกรณ์ ให้คลิกเมนู Action จากนั้นคลิก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์

  คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ากำลังติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อยู่ และอุปกรณ์ที่ถูกถอนการติดตั้งจะแสดงอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์
 8. หากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้ Windows Update เพื่อสแกนหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม เริ่ม
   คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

   หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  2. คลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง
  3. หากต้องการดูว่ามีโปรแกรมควบคุมซึ่งปรับปรุงใหม่ที่สามารถใช้ได้หรือไม่ ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่มี

   หากมีการปรับปรุง ให้คลิกเพื่อเลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ติดตั้ง หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
หาก Windows Update ไม่สามารถระบุหาตำแหน่งของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมในรายการต่อไปนี้เพื่ออ่านบทความในฐานข้อมูลความรู้ของไมโครซอฟท์:
65416 ข้อมูลผู้ติดต่อของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 ข้อมูลผู้ติดต่อของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 ข้อมูลผู้ติดต่อของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ไมโครซอฟท์จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไมโครซอฟท์ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 แล้ว ให้คลิกที่หมายเลขของบทความเพื่ออ่านบทความในฐานความรู้ของไมโครซอฟท์:
948481 คุณพบปัญหาเรื่องเสียงหลังจากติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948187 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2551 - Revision: 1.3
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948187

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.