คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการยกเว้น System.InvalidOperationException เมื่อคุณรัน Microsoft โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 หลังจากที่คุณติดตั้งการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง MS 07-040 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948233 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 คุณได้รับการ System.InvalidOperationException ข้อยกเว้น ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS 07-040 บนคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 ประกอบด้วยชนิด enum หลาย
  • ประกอบด้วยชนิด enumXmlTypeแอตทริบิวต์
  • คุณตั้งค่านี้AnonymousTypeฟิลด์เป็น True ในนั้นXmlTypeแอตทริบิวต์
ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS 07-040 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณไม่ได้รับข้อยกเว้น

ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงนั้นAnonymousTypeฟิลด์การ False คุณไม่ได้รับข้อยกเว้นแม้ว่าคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS 07-040

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอ Service Pack รุ่นถัดไปซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี.NET Framework 2.0 SP1 ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
System.xml.dll2.0.50727.18222,052,09627 2008 มีนาคม03:36x86

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น สแตกการเรียกที่สร้างขึ้นมีต่อไปนี้:
System.InvalidOperationException was unhandled
Message="Unable to generate a temporary class (result=1).\r\nerror CS0266: Cannot implicitly convert type 'ConsoleApplication2.Color1?' to 'ConsoleApplication2.Color2?'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)\r\n"
Source="System.Xml"
StackTrace:
at System.Xml.Serialization.Compiler.Compile(Assembly parent, String ns, XmlSerializerCompilerParameters xmlParameters, Evidence evidence)
at System.Xml.Serialization.TempAssembly.GenerateAssembly(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, Evidence evidence, XmlSerializerCompilerParameters parameters, Assembly assembly, Hashtable assemblies)
at System.Xml.Serialization.TempAssembly..ctor(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence)
at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.GenerateTempAssembly(XmlMapping xmlMapping, Type type, String defaultNamespace)
at System.Xml.Serialization.XmlSerializer..ctor(Type type, String defaultNamespace)
at ConsoleApplication2.Program.Main(String[] args) in C:\Users\daroth\Documents\Visual Studio 2008\Projects\DevDivBugs162210\ConsoleApplication2\Program.cs:line 48
at System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
InnerException: 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
931212ms07-040: ช่องโหว่ใน.NET Framework อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948233 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbHotfixServer kbqfe kbmt KB948233 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948233

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com