Τρόπος ορισμού ενός σημείου επαναφοράς συστήματος στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 948247 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμένες φορές, ένα νέο πρόγραμμα μπορεί να κάνει τον υπολογιστή σας να παρουσιάζει απρόβλεπτη συμπεριφορά και η απεγκατάσταση του προγράμματος δεν βοηθά. Τα Windows XP διαθέτουν μια δυνατότητα που είναι γνωστή ως "Επαναφορά συστήματος" (System Restore), η οποία μπορεί να βοηθήσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) για να επιλέξετε μια ώρα κατά την οποία ο υπολογιστή σας έχει την επιθυμητή λειτουργία. Αυτό το χρονικό σημείο είναι γνωστό ως σημείο επαναφοράς του συστήματος. Στη συνέχεια, εάν παρουσιαστεί σφάλμα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σημείο επαναφοράς συστήματος για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας στο χρονικό σημείο όπου λειτουργούσε κανονικά. Όταν επαναφέρετε τον υπολογιστή σας, δεν θα χάσετε οποιαδήποτε πρόσφατη εργασία, όπως έγγραφα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό το άρθρο περιγράφει μια σύντομη μέθοδο βήμα προς βήμα, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε εύκολα για τον ορισμό ενός σημείου επαναφοράς συστήματος στα Windows XP.

Τα ακόλουθα βήματα αυτοβοήθειας απευθύνονται σε αρχάριους χρήστες.

Ορισμός ενός σημείου επαναφοράς συστήματος, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Επαναφορά συστήματος" (System Restore)

Ο ορισμός ενός σημείου επαναφοράς συστήματος σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο ο υπολογιστή σας έχει την επιθυμητή λειτουργία. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σημείο επαναφοράς για να αναιρέσετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες αλλαγές στον υπολογιστή σας στο μέλλον.

Αυτή η μέθοδος έχει αξιολογηθεί ως: Εύκολη.

Για να εγκαταστήσετε ένα σημείο επαναφοράς, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που είναι ανοιχτά.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore). Ανοίγει ο "Οδηγός Επαναφοράς Συστήματος" (System Restore Wizard).

  Σημείωση Εάν δεν ανοίξει ο "Οδηγός Επαναφοράς Συστήματος" (System Restore Wizard), η δυνατότητα "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore) μπορεί να είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore), ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ενός σημείου επαναφοράς (Create a restore point) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή σημείου επαναφοράς (Restore point description), πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σημείο επαναφοράς. Χρησιμοποιήστε μια εύκολα κατανοητή περιγραφή. Εάν δημιουργείτε ένα σημείο επαναφοράς προτού εγκαταστήσετε συγκεκριμένο λογισμικό ή υλικό, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες στην περιγραφή.

  Σημείωση Η ημερομηνία και η ώρα προστίθενται αυτόματα στο σημείο επαναφοράς. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να τις χρησιμοποιήσετε στην περιγραφή σας.
 5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία αυτού του σημείου επαναφοράς, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Create). Ο "Οδηγός Επαναφοράς Συστήματος" (System Restore Wizard) σας ειδοποιεί μόλις δημιουργηθεί το σημείο επαναφοράς.
  • Για να διακόψετε τη δημιουργία ενός σημείου επαναφοράς και να επιστρέψετε στη σελίδα "Καλώς ορίσατε στην Επαναφορά Συστήματος" (Welcome to System Restore), κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω (Back).
  • Για να διακόψετε τη δημιουργία ενός σημείου επαναφοράς; και να τερματίσετε τον "Οδηγό Επαναφοράς Συστήματος" (System Restore Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel).
 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία τη δημιουργία ενός σημείου επαναφοράς.

Σημειώσεις
 • Τα Windows XP δημιουργούν αυτόματα σημεία επαναφοράς συστήματος καθημερινά. Συνήθως, δημιουργούν σημεία επαναφοράς πριν από την εγκατάσταση ενός προγράμματος ή μιας συσκευής υλικού.
 • Εάν εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα, αλλά, στη συνέχεια, χρησιμοποιήσετε ένα σημείο επαναφοράς που δημιουργήθηκε πριν από την εγκατάσταση του προγράμματος, το πρόγραμμα δεν θα λειτουργεί πλέον. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά το πρόγραμμα, πρέπει να το εγκαταστήσετε εκ νέου.
 • Η "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) διαφέρει από την απεγκατάσταση ενός προγράμματος. Για να καταργήσετε πλήρως την εγκατάσταση ενός προγράμματος, πρέπει να καταργήσετε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) από την ενότητα "Πίνακας ελέγχου" (Control Panel) ή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε το θέμα της Βοήθειας "Αλλαγή ή κατάργηση ενός προγράμματος" (Change or remove a program) στη "Βοήθεια και Υποστήριξη" (Help and Support) των Windows XP.

Επαλήθευση σημείου επαναφοράς

Για να προβάλετε το σημείο επαναφοράς, επαναλάβετε το βήμα 2. Στη συνέχεια, στη σελίδα "Καλώς ορίσατε στην Επαναφορά Συστήματος" (Welcome to System Restore) της δυνατότητας "Οδηγός Επαναφοράς Συστήματος" (System Restore Wizard), επιλέξτε Επαναφορά του υπολογιστή μου σε προηγούμενο χρονικό σημείο (Restore my computer to an earlier time) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Στη συνέχεια, επιλέξτε την ημερομηνία δημιουργίας του σημείου επαναφοράς από τη ημερολόγιο ή τη σελίδα "Επιλογή ενός σημείου επαναφοράς" (Select a Restore Point). Όλα τα σημεία επαναφοράς που δημιουργήθηκαν στην επιλεγμένη ημερομηνία παρατίθενται στο πλαίσιο λίστας στη δεξιά πλευρά του ημερολογίου.

Εάν αυτή η μέθοδος απέδωσε

Εάν δημιουργήθηκε το σημείο επαναφοράς, τότε έχετε τελειώσει!

Εάν αυτή η μέθοδος δεν απέδωσε

Εάν δεν δημιουργήθηκε το σημείο επαναφοράς συστήματος, τότε δυστυχώς αυτό το περιεχόμενο δεν είναι σε θέση να σας βοηθήσει πλέον. Κατά συνέπεια, το επόμενο βήμα σας είναι να δοκιμάσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους. Εάν χρειαστεί να να δοκιμάσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους και είστε αρχάριοι, πρέπει να ζητήσετε βοήθεια ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για τα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Τεχνική Υποστήριξη, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/contactus/
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους για το σημείο επαναφοράς συστήματος, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
295299 Τρόπος χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore) με το Windows Management Instrumentation στα Windows XP
307545 Τρόπος ανάκτησης από ένα κατεστραμμένο μητρώο που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows XP

Περισσότερες πληροφορίες

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Επαναφορά συστήματος" (System Restore). Από προεπιλογή, η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) είναι ενεργοποιημένη στα Windows XP. Η "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο στα Windows XP Professional.

Για να ενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επαναφορά Συστήματος (System Restore).
 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση επαναφοράς συστήματος (Turn off System Restore). Ή, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση επαναφοράς συστήματος σε όλες τις μονάδες δίσκου (Turn off System Restore on all drives).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 948247 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008 - Αναθεώρηση: 1.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbhowto KB948247

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com