วิธีการตั้งค่าจุดคืนค่าระบบใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ในบางครั้ง โปรแกรมใหม่สามารถทำให้เกิดการเรียกใช้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานไม่สามารถคาดการณ์ และการถอนการติดตั้งโปรแกรมวิธีใช้ไม่ windows XP มีคุณลักษณะที่เรียกว่าการคืนค่าระบบที่สามารถช่วย คุณสามารถใช้ System Restore เพื่อเลือกเวลาเมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามที่คุณต้องการ ซึ่งเรียกว่าจุดคืนค่าระบบ จากนั้น ถ้าสิ่งที่ใส่ไม่ถูกต้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้จุดคืนค่าระบบเพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้เมื่อคุณกำลังทำงาน เมื่อคุณคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะไม่เสียงานใด ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่นเอกสารและอีเมล

บทความนี้ช่วยคุณในการตั้งค่าจุดคืนค่าระบบใน Windows XP เมื่อต้องการได้ เราตั้งค่าระบบที่มีจุดการคืนค่าเพื่อให้คุณไป "การตั้งค่าจุดคืนค่าระบบสำหรับฉัน"ส่วน ถ้าคุณจะต้องเซ็ตอัพการคืนค่าระบบ ชี้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันจุดคืนค่าระบบการตั้งค่าด้วยตนเอง"ส่วน

การตั้งค่าจุดคืนค่าระบบสำหรับฉัน

เมื่อต้องการตั้งค่าจุดคืนค่าระบบโดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้ได้ชั่วคราวในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ไปที่ตอนนี้ "วิธีใช้นี้สร้างจุดคืนค่าระบบ?" ส่วน

ให้ฉันตั้งค่าจุดคืนค่าระบบ โดยใช้การคืนค่าระบบ

การตั้งค่าจุดคืนค่าระบบช่วยให้คุณสามารถเลือกจุดในเวลาเมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามที่คุณต้องการ แล้ว คุณสามารถใช้จุดคืนค่าการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในอนาคต

การตั้งค่าจุดคืนค่า ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ปิดโปรแกรมใดๆ ที่เปิดอยู่
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการคืนค่าระบบ. ตัวช่วยสร้างคืนค่าระบบเปิดขึ้น

  หมายเหตุ:หาก System Restore Wizard ไม่ เปิดคุณลักษณะการคืนค่าระบบอาจถูกปิด เมื่อต้องการเปิดการคืนค่าระบบ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ในบทความนี้
 3. คลิกสร้างจุดคืนค่าแล้ว คลิกถัดไป.
 4. ในการคำอธิบายของจุดการคืนค่ากล่อง พิมพ์คำอธิบายสำหรับจุดคืนค่า คำอธิบายที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับใช้งาน ถ้าคุณกำลังสร้างจุดคืนค่าก่อนที่คุณติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นในคำอธิบาย

  หมายเหตุ:วันและเวลาถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติไปยังจุดคืนค่าของคุณ ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้ในคำอธิบายของคุณ
 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • เมื่อต้องการให้เสร็จสิ้นการสร้างจุดคืนค่านี้ คลิกการสร้างปุ่ม ตัวช่วยสร้างคืนค่าระบบแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสร้างจุดคืนค่า
  • เมื่อต้อง การหยุดการสร้างจุดคืนค่า และกลับไปยังการต้อนรับสู่การคืนค่าระบบหน้า คลิกการสำรองข้อมูลปุ่ม
  • เมื่อต้อง การหยุดการสร้างจุดคืนค่า และออกจาก System Restore Wizard คลิกการยกเลิกปุ่ม
 6. เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกการปิดปุ่ม

หมายเหตุ
 • windows XP จะสร้างระบบจุดคืนค่าแต่ละวัน โดยทั่วไป โปรแกรมสร้างจุดคืนค่าก่อนโปรแกรม หรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม แต่แล้ว ในภายหลังคุณใช้จุดคืนค่าที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมนั้น โปรแกรมจะไม่ทำงาน ถ้าคุณต้องการใช้โปรแกรมอีกครั้ง คุณต้องติดตั้งไว้
 • การคืนค่าระบบที่แตกต่างจากการถอนการติดตั้งโปรแกรม เมื่อต้องการจะเอาโปรแกรมทั้งหมด คุณต้องลบโปรแกรม โดยใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' หรือ โดยใช้โปรแกรมถอนการติดตั้งของโปรแกรมด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาหัวข้อวิธีใช้ "การเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรม" ในวิธีใช้ของ Windows XP และการบริการ
ไปที่ตอนนี้ "วิธีใช้นี้สร้างจุดคืนค่าระบบ?" ส่วน

วิธีนี้จึงสร้างจุดคืนค่าระบบหรือไม่

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูว่า มีสร้างจุดคืนค่าระบบ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการคืนค่าระบบ. ตัวช่วยสร้างคืนค่าระบบเปิดขึ้น

 2. ในการต้อนรับสู่การคืนค่าระบบหน้าของ System Restore Wizard เลือกการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของฉันไปยังเวลาก่อนหน้าแล้ว คลิกถัดไป.
 3. เลือกวันที่จุดคืนค่าถูกสร้างจากปฏิทินในนั้นเลือกจุดการคืนค่าหน้า จุดคืนค่าทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในวันที่เลือกจะแสดงรายการตามชื่อในรายการทางด้านขวาของปฏิทิน
 4. See whether the restore point that you defined is listed.
 5. เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกยกเลิก.

หากวิธีนี้ใช้ได้ผล

If the system restore point is created, you are finished with this article.

หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล

If the system restore point was not created, your next step is to try advanced troubleshooting. If you must use advanced troubleshooting and if you are not an advanced user, you might want to ask someone for help, or you might want tocontact Support.

เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ เมื่อต้อง การให้ผลตอบสนอง หรือ เพื่อรายงานปัญหาใด ๆ ด้วยการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาทิ้งข้อคิดเห็นนี้บล็อก "แก้ไขได้ให้ฉัน"หรือส่งเรามีอีเมลข้อความ

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

If you are not comfortable with advanced troubleshooting, you might want to contact support for Windows XP. สำหรับข้อมูลวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/
For more information about advanced system restore point troubleshooting, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
295299How to use the System Restore Utility with Windows Management Instrumentation in Windows XP
307545วิธีการกู้คืนจากรีจิสทรีที่เสียหายซึ่งขัดขวางไม่ให้ Windows XP เริ่มทำงานได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

To create a restore point, the System Restore feature must be turned on. By default, System Restore is turned on in Windows XP. System Restore can be turned off only in Windows XP Professional.

To turn on System Restore, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกการการคืนค่าระบบแท็บ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการTurn off System Restoreไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Or, make sure that theTurn off System Restore on all drivesไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB948247 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com