Cach t im khi phuc h thng trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 948247 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

i khi, mt chng trinh mi co th lam may tinh cua ban hoat ng khng n inh, va vic d cai t chng trinh khng co tac dung. Windows XP co mt tinh nng hu dung, o la tinh nng Khi phuc H thng. Ban co th s dung Khi phuc H thng chon thi im cho may tinh hoat ng nh ban mun. im nay c coi la im khi phuc h thng. Sau o, nu may tinh cua ban gp s c, ban co th s dung im khi phuc h thng khi phuc may tinh cua minh tr lai thi im may tinh ang hoat ng. Khi khi phuc may tinh cua minh, ban se khng mt bt c cng vic nao gn y nh cac tai liu va th in t. Bai vit nay m ta phng phap tng bc ngn gon, d dang lam theo thit lp im khi phuc h thng trong Windows XP.

Cac bc t giup sau y danh cho nhng ngi dung may tinh trinh bt u.

t im khi phuc h thng bng cach s dung Khi phuc H thng

Vic t im khi phuc cho phep ban chon mt im thi gian may tinh cua ban hoat ng nh ban mun. Sau o, ban co th s dung im khi phuc hoan tac cac thay i khng mong mun i vi may tinh cua minh trong tng lai.

Phng phap nay c anh gia: D.

thit lp im khi phuc, hay lam theo cac bc sau:
 1. ong moi chng trinh ang m.
 2. Bm Bt u, tro chut ti Tt ca cac chng trinh, tro ti Cac tin ich, tro Cng cu H thng, ri bm Khi phuc H thng. Thut si Khi phuc H thng m.

  Chu y Nu Thut si Khi phuc H thng khng m, tinh nng Khi phuc H thng co th a tt. bt Khi phuc H thng, hay xem phn "Thng tin B sung" trong bai vit nay.
 3. Bm Tao im khi phuc, ri bm Tip theo.
 4. Trong M ta im khi phuc, go m ta cho im khi phuc. S dung m ta d hiu. Nu ban tao im khi phuc trc khi ban cai t phn mm hoc phn cng cu th, ban co th s dung thng tin o trong phn m ta.

  Chu y Ngay va gi t ng c thm vao im khi phuc cua ban. Do o, ban khng phai s dung ngay va gi trong phn m ta cua minh.
 5. Thc hin mt trong nhng vic sau:
  • kt thuc tao im khi phuc nay, bm nut Tao. Thut si Khi phuc H thng se thng bao cho ban khi im khi phuc c tao.
  • dng vic tao im khi phuc va tr v trang Chao mng ban n vi Khi phuc H thng, bm nut Quay lai.
  • dng vic tao im khi phuc va thoat khoi Thut si Khi phuc H thng, bm nut Huy bo.
 6. Khi hoan thanh, bm nut ong.
Chuc mng! Ban a tao thanh cng im khi phuc va ban a kt thuc.

Chu y
 • Windows XP t ng tao cac im khi phuc h thng hang ngay. Thng thng, Windows XP tao cac im khi phuc trc khi mt chng trinh hoc mt thit bi phn cng c cai t.
 • Nu ban cai t mt chng trinh, nhng sau o s dung im khi phuc a tao trc khi cai t chng trinh o, chng trinh se khng hoat ng na. Nu mun s dung lai chng trinh, ban phai cai t lai chng trinh.
 • Khi phuc H thng khac vi d cai t chng trinh. loai bo hoan toan mt chng trinh, ban phai loai bo chng trinh o bng cach s dung Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin hoc s dung chng trinh d cai t ring cua chng trinh o. bit thm thng tin, hay tim kim chu im tr giup "Thay i hoc loai bo chng trinh" trong Tr giup va H tr cua Windows XP.

Kim chng im khi phuc

xem im khi phuc, hay lp lai bc 2. Sau o, trong trang Chao mng ban n vi Khi phuc H thng cua Thut si Khi phuc H thng, chon Khi phuc may tinh cua ti v thi im trc o, sau o bm Tip theo. Sau o, t lich trn trn trang Chon im Khi phuc, hay chon ngay khi im khi phuc a c tao. Tt ca cac im khi phuc a c tao vao ngay c chon c lit k theo tn trong hp danh sach bn phai lich.

Nu phng phap nay hiu qua

Nu im khi phuc h thng c tao, ban a hoan thanh!

Nu phng phap nay khng hiu qua

Nu im khi phuc h thng khng c tao, ang tic la ni dung nay khng th giup ban c bt c iu gi. Vi vy, bc tip theo la ban hay th g ri nng cao. Nu ban phai s dung g ri nng cao va nu ban khng phai la ngi dung chuyn su, ban co th mun yu cu ngi tr giup, hoc ban co th mun lin h H tr.

G ri Nng cao

Nu ban khng giai quyt c s c bng g ri nng cao, ban co th mun lin h vi b phn h tr Windows XP. bit thm thng tin v cach lin h vi b phn h tr, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
bit thm thng tin v g ri im khi phuc h thng nng cao, bm vao cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
295299 Cach s dung Tin ich Khi phuc H thng vi Phng tin Quan ly cua Windows trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
307545 Cach phuc hi t s ng ky bi hong ngn can Windows XP khi ng (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

THNG TIN THM

tao im khi phuc, tinh nng Khi phuc H thng phai c bt. Theo mc inh, Khi phuc H thng c bt trong Windows XP. Khi phuc H thng chi co th c tt trong Windows XP Professional.

bt Khi phuc H thng, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, sau o bm up H thng.
 2. Bm tab Khi phuc H thng .
 3. Hay chc chn rng hp kim Tt Khi phuc H thng khng c chon. Hoc, hay chc chn rng hp kim Tt Khi phuc H thng trn tt ca ia khng c chon.
 4. Bm OK.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 948247 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Nm 2008 - Xem xt l?i: 1.3
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbresolve kbexpertisebeginner kbhowto KB948247

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com