Naudojant ?Windows Vista? ir po sistemos atk?rimo bandant ?diegti ?Windows? naujinim?, kar?t?sias pataisas arba pakeitim? paket?, pateikiamas klaidos prane?imas: ?0x80071A91?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 948252 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Naudojant ?Windows Vista? po sistemos atk?rimo nepavyksta ?diegti ?Windows? naujinimo, kar?t?j? patais? arba pakeitim? paketo. Be to, gali b?ti rodomas ?is klaidos prane?imas:
80071A91 (ERROR_RM_NOT_ACTIVE)

PRIE?ASTIS

?i problema kyla tod?l, kad po sistemos atk?rimo ?prast? ?urnalo fail? sistemos (CLFS) operacij? ?urnalai gali likti nesuderinti. Jei CLFS operacij? ?urnalai yra nesuderinamos b?senos, gali kilti skyriuje ?Po?ymiai? apra?yt? problem?.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? aplanke %Windir%\System32\SMI\Store\Machine panaikinkite .blf ir .regtrans-ms.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50709


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikalingame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite administratoriaus teis?mis.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite cmd, s?ra?e Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe, spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis, o tada ? T?sti.
 3. Komandin?je eilut?je ?veskite ?ias komandas. ?ved? kiekvien? komand? paspauskite ENTER.
  cd /d %SystemRoot%\System32\SMI\Store\Machine
  attrib -s -h *
  del *.blf
  del *.regtrans-ms
 4. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
Paleidus kompiuter? i? naujo, registre bus i? naujo sugeneruoti panaikinti failai. ?ie i? naujo sugeneruoti failai bus suderinamos b?senos.


Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

NUORODOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
939399 Kai kompiuteriu, kuriame veikia ?Windows Vista?, m?ginate ?diegti naujinimus naudodami ?Windows Update? arba bandote sukurti atsargin? kopij?, pateikiamas klaidos prane?imas: ?Kodas 0x8007000b? (gali b?ti angl? k.)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 948252 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB948252

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com