เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง การปรับรุ่น หรือการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับคอมพิวเตอร์ของ Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948312 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เนื้อหาของ Microsoft Dynamics จำกัดให้ไว้บนเว็บไซต์สาธารณะของฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับสมบูรณ์เนื้อหา และเพิ่มเติมทรัพยากรบน Microsoft Dynamics โปรดเยี่ยมชม:

ลูกค้า dynamics
Microsoft Dynamics CustomerSource *
คู่ค้า dynamics
Microsoft Dynamics PartnerSource

* ต้องลูกค้ามีแผนการบริการของ Microsoft Dynamics เหมือนกับแผนเพิ่มพร้อมสำหรับธุรกิจ หรือรับประกันซอฟต์แวร์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือปรับรุ่นไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับคอมพิวเตอร์ของ Microsoft Office Outlook คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การกระทำ Microsoft.Crm.Config.Client.InstallAbpAction ล้มเหลว
ปฏิเสธการเข้าใช้งาน (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
เมื่อคุณติดตั้งไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับคอมพิวเตอร์ Outlook คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าคอนฟิก:
exception.System.Exception การตั้งค่าคอนฟิก Error| 12:58:46|: Microsoft.Crm.Config.Client.InstallAbpAction การดำเนินการล้มเหลว --->
System.UnauthorizedAccessException: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
เมื่อ System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal (errorCode Int32, errorInfo IntPtr)
เมื่อ Microsoft.Crm.Config.Client.InstallAbpAction.Do (IDictionary พารามิเตอร์)
เมื่อ Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction (การกระทำการดำเนินการ พารามิเตอร์ IDictionary เลิกทำบูลีน)
---สิ้นสุดของการสืบค้นกลับสแต็คข้อยกเว้น inner---
เมื่อ Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction (การกระทำการดำเนินการ พารามิเตอร์ IDictionary เลิกทำบูลีน)
เมื่อ Microsoft.Crm.Setup.Common.Installer.Install (IDictionary stateSaver)
เมื่อ Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.InternalInstall (IDictionary stateSaver)
เมื่อ Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.Install (IDictionary stateSaver)
เมื่อ Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Install (IDictionary ข้อมูล)
เมื่อ 12:58:46|Verbose| Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Run() ไม่สามารถตั้งค่าคอนฟิก 12:58:46| Info| เราได้ไม่สามารถกำหนดค่า Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook เสร็จเรียบร้อยแล้ว:

การกระทำ Microsoft.Crm.Config.Client.InstallAbpAction ล้มเหลว
ปฏิเสธการเข้าใช้งาน (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
เกิดข้อผิดพลาด 2
เมื่อคุณปรับรุ่นไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM 3.0 Outlook คอมพิวเตอร์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกการติดตั้ง:
UpgradeDatabase.Action
UpgradeDatabase.Started
ค้นหาแฟ้มฐานข้อมูล
การย้ายแฟ้มฐานข้อมูล
การดำเนินการฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การกำหนดการอนุญาตสำหรับ S-1-5-21-682003330-616249376-1801674531-1112
CRM\sql\v3_msde_mscrm.mdf Files\Microsoft C:\Program
เมื่อ System.Security.AccessControl.NativeObjectSecurity.CreateInternal (resourceType ResourceType, isContainer บูลีน ชื่อสตริง หมายเลขอ้างอิง SafeHandle, includeSections AccessControlSections, createByName บูลีน exceptionFromErrorCode ExceptionFromErrorCode, exceptionContext วัตถุ)
เมื่อ System.Security.AccessControl.FileSystemSecurityctor (isContainer บูลีน ชื่อสตริง includeSections AccessControlSections, isDirectory บูลีน)
เมื่อ System.Security.AccessControl.FileSecurityctor (ชื่อแฟ้มของสตริงการ includeSections AccessControlSections)
เมื่อ System.IO.FileInfo.GetAccessControl() ที่ Microsoft.Crm.Setup.Client.DatabaseInstaller.Upgrade (เซสชันของเซสชัน)
เมื่อ Microsoft.Crm.Setup.Client.ClientSetup.UpgradeDatabase (เซสชันของเซสชัน)
การกระทำสิ้นสุด 10:33:09: InstallFinalize ส่งกลับค่า 3
เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าคอนฟิกของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่น Outlook แบบออฟไลน์ Client คุณอย่างสม่ำเสมอรับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการ modalยกเลิก/การลองส่งใหม่หน้าต่าง:
การกระทำ Microsoft.Crm.Config.Client.InstallPstAction ล้มเหลว LaunchOutlookInstallerProcess ล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น หากแฟ้มข้อมูลของ Microsoft Dynamics CRM ได้ไม่ถูกลบทั้งหมดออก และ ถ้ามีการติดต่อผู้ให้บริการ (ABP) ของสมุดที่อยู่ Microsoft Dynamics CRM ได้ไม่ถูกลบทั้งหมดออก

การแก้ไข

ความละเอียด 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และลองติดตั้ง หรือปรับรุ่นไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับคอมพิวเตอร์ของ Outlook

วิธีที่ 1: ติดตั้งถ้าคุณมี Microsoft Office Outlook 2007 ไว้

 1. เริ่ม Outlook 2007
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการตั้งค่าบัญชี.
 3. คลิกการแฟ้มข้อมูลแท็บ
 4. คลิกMicrosoft CRMแล้ว คลิกเอาออก.
 5. คลิกการสมุดรายชื่อแท็บ
 6. คลิกสมุดรายชื่อของ Microsoft CRMแล้ว คลิกเอาออก.
 7. ออกจาก Outlook 2007

วิธีที่ 2: ติดตั้งถ้าคุณมี Microsoft Office Outlook 2003 อยู่

 1. ออกจาก Outlook 2003
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกบัญชีผู้ใช้แล้ว คลิกจดหมาย.
 3. ในการการเซ็ตอัพเมลกล่องโต้ตอบ คลิกแฟ้มข้อมูล.
 4. คลิกMicrosoft CRMคลิกเอาออกแล้ว คลิกปิด.
 5. ในการการเซ็ตอัพเมลกล่องโต้ตอบ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล.
 6. คลิกดู หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีที่มีอยู่หรือสมุดรายชื่อแล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกสมุดรายชื่อของ Microsoft CRMแล้ว คลิกเอาออก.
 8. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการการเซ็ตอัพเมลกล่องโต้ตอบ

ความละเอียด 2

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. เริ่ม Outlook
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. ในการการเซ็ตอัพเมลแท็บ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล.
 4. ในการแฟ้มข้อมูลแท็บ การเลือกMicrosoft CRM - ไม่พร้อมใช้งานแล้ว คลิกเอาออก.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948312 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kberrmsg kbmbsupgrade kbexpertisebeginner kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbmt KB948312 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948312

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com