วิธีการขยายระยะเวลาการประเมินผล Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948472 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการขยาย หรือลองบรรจุ ข้อมูล รอบระยะเวลาประเมิน Windows Server 2008 รอบระยะเวลาการประเมินจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "เปิดใช้งาน" ผ่อนผัน คำแนะนำเหล่านี้สามารถใช้ได้กับ Windows Server 2008 รุ่นใดก็ ซึ่งรวมถึงการคัดลอกการประเมิน

คำแนะนำ

ประเมินซอฟต์แวร์ Windows Server 2008 ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ อาจถูกติดตั้ง Windows Server 2008 รุ่นใดก็ได้โดยไม่ต้องเปิดใช้งาน และดังกล่าวอาจถูกประเมินสำหรับ 60 วัน นอกจากนี้ รอบระยะเวลาประเมิน 60 วันอาจถูกตั้งค่าใหม่ (re-armed) สามครั้ง การกระทำนี้ขยายระยะเวลาประเมิน 60 วันดั้งเดิมถึง 180 วันในช่วงเวลาการประเมินทั้งหมดที่เป็นไปได้ของ 240 วัน

หมายเหตุ ในแพคเกจ Windows Server 2008 ประเมินดีวีดี มีระยะเวลา 120 วันการประเมินผลเริ่มต้น คุณสามารถขยายรอบระยะเวลาประเมิน 240 วัน เมื่อต้องขยายการประเมินเริ่มต้นและรอบระยะเวลาที่ทดสอบ ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Windows Server 2008 โดยไม่มีการเปิดใช้งานดังกล่าว

 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows
 2. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน ใส่คีย์ คลิก ไม่ใช่ เมื่อตั้งค่าให้คุณยืนยันการเลือกของคุณ
 3. คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เลือกรุ่นของ Windows Server 2008 ที่คุณต้องการประเมิน เลือกรุ่นที่คุณต้องการติดตั้ง

  หมายเหตุ หลังจากที่มีการติดตั้ง Windows Server 2008 รุ่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องติดตั้งใหม่นั้น
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ อ่านเงื่อนไขการประเมินผลในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft และจากนั้น ยอมรับเงื่อนไข
 5. เมื่อโปรแกรมติดตั้ง 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows เสร็จสิ้น รอบระยะเวลาประเมิน 60 วันเริ่มต้นของคุณเริ่มทำงาน เมื่อต้องการตรวจสอบเวลาที่ด้านบนของรอบระยะเวลาการประเมินปัจจุบัน เรียกใช้สคริปต์ Slmgr.vbs ที่อยู่ในโฟลเดอร์ System32 ใช้แบบ -dli หากต้องการสลับไปยังการเรียกใช้สคริปต์นี้ ที่ slmgr.vbs - dli คำสั่งแสดงจำนวนวันที่เหลือในรอบระยะเวลาประเมิน 60 วันปัจจุบัน

วิธีขยายระยะเวลาการประเมินด้วยตนเอง

รอบระยะเวลาประเมิน 60 วันเริ่มต้นใกล้จุดสิ้นสุด คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ Slmgr.vbs เพื่อตั้งค่ารอบระยะเวลาประเมิน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก พรอมต์คำสั่ง.
 2. ชนิด slmgr.vbs - dliแล้ว กด ENTER เพื่อตรวจสอบสถานะปัจจุบันของรอบระยะเวลาการประเมินผลของคุณ
 3. เมื่อต้องการตั้งค่ารอบระยะเวลาการประเมินผล พิมพ์ slmgr.vbs –rearmแล้ว กด ENTER
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ซึ่งตั้งค่าใหม่รอบระยะเวลาประเมินเป็น 60 วัน

วิธีดำเนินการอัตโนมัติส่วนขยายของรอบระยะเวลาประเมิน

คุณอาจต้องตั้งค่ากระบวนการที่รอบระยะเวลาประเมินทุก 60 วันการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ วิธีหนึ่งที่ดำเนินการกระบวนการนี้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ตัวจัดกำหนดการงานได้ คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกตัวจัดกำหนดการงาน เพื่อเรียกใช้สคริปต์ Slmgr.vbs และเริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลาหนึ่ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก ตัวกำหนดเวลางาน.
 2. การคัดลอกงานตัวอย่างต่อไปนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ และบันทึกเป็นแฟ้ม.xml ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกแฟ้มเป็น Extend.xml.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
  <Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
   <RegistrationInfo>
    <Date>2007-09-17T14:26:04.433</Date>
    <Author>Microsoft Corporation</Author>
   </RegistrationInfo>
   <Triggers>
    <TimeTrigger id="18c4a453-d7aa-4647-916b-af0c3ea16a6b">
     <Repetition>
      <Interval>P31D</Interval>
      <StopAtDurationEnd>false</StopAtDurationEnd>
     </Repetition>
     <StartBoundary>2007-10-05T02:23:24</StartBoundary>
     <EndBoundary>2008-09-17T14:23:24.777</EndBoundary>
     <Enabled>true</Enabled>
    </TimeTrigger>
   </Triggers>
   <Principals>
    <Principal id="Author">
     <UserId>domain\alias</UserId>
     <LogonType>Password</LogonType>
     <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
    </Principal>
   </Principals>
   <Settings>
    <IdleSettings>
     <Duration>PT10M</Duration>
     <WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>
     <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
     <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
    </IdleSettings>
    <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
    <DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
    <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
    <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
    <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
    <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
    <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
    <Enabled>true</Enabled>
    <Hidden>false</Hidden>
    <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
    <WakeToRun>true</WakeToRun>
    <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>
    <DeleteExpiredTaskAfter>PT0S</DeleteExpiredTaskAfter>
    <Priority>7</Priority>
    <RestartOnFailure>
     <Interval>PT1M</Interval>
     <Count>3</Count>
    </RestartOnFailure>
   </Settings>
   <Actions Context="Author">
    <Exec>
     <Command>C:\Windows\System32\slmgr.vbs</Command>
     <Arguments>-rearm</Arguments>
    </Exec>
    <Exec>
     <Command>C:\Windows\System32\shutdown.exe</Command>
     <Arguments>/r</Arguments>
    </Exec>
   </Actions>
  </Task>
  
  
 3. ในตัวอย่างงาน เปลี่ยนค่าของแท็ก "UserID" ต่อไปนี้เพื่อให้ประกอบด้วยโดเมนของคุณและนามแฝงของคุณ:
  <UserId></UserId>โดเมน\นามแฝง
 4. ในตัวจัดกำหนดการงาน คลิก งานนำเข้า ในการ การดำเนินการ เมนู
 5. คลิกแฟ้ม.xml งานตัวอย่าง ตัวอย่าง คลิก Extend.xml.
 6. คลิก นำเข้า.
 7. คลิก ทริกเกอร์ แท็บ
 8. คลิก หนึ่งครั้ง ทริกเกอร์ และจากนั้น คลิก แก้ไข.
 9. เปลี่ยนวันเริ่มต้นของงานเป็นวันที่ก่อนการสิ้นสุดของรอบระยะเวลาการประเมินปัจจุบัน
 10. คลิก ตกลงแล้ว ออกจากตัวจัดกำหนดการงาน
ตัวจัดกำหนดการงานจะรันการดำเนินการประเมินใหม่ในวันที่คุณระบุ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948472 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced kbmt KB948472 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948472

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com