Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων ήχου, τα οποία αντιμετωπίζετε μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack των Windows Vista

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 948481 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περιγραφή ζητήματος

Αυτό το άρθρο ασχολείται με την έκδοση Beta ενός προϊόντος της Microsoft. Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου παρέχονται ως έχουν και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Δεν διατίθεται επίσημη υποστήριξη προϊόντος από τη Microsoft για αυτό το προϊόν Beta. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υποστήριξης για μια έκδοση Beta, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στα αρχεία του προϊόντος Beta ή στην τοποθεσία Web από την οποία κάνατε λήψη της συγκεκριμένης έκδοσης.

Αφού εγκαταστήσετε ένα service pack των Windows Vista, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα με τον ήχο:
 • Δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή την εκτέλεση προγραμμάτων με στοιχείο ήχου.
 • Το σύμβολο ηχείου που βρίσκεται δίπλα στο ρολόι της περιοχής ειδοποιήσεων ενδέχεται να εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα:
  Δεν έχει εγκατασταθεί καμία συσκευή ήχου εξόδου (No Audio Output Device is installed)
 • Ο "Έλεγχος ήχου" (Sound Controller) στην ενότητα "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager) εμφανίζει ένα κίτρινο θαυμαστικό.
 • Η ποιότητα ήχου αλλάζει. Για παράδειγμα, εάν προηγουμένως είχατε περιφερειακό ήχο, τώρα ενδέχεται να έχετε στερεοφωνικό ήχο.


Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν θέλετε να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση (Fix it for me)

Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επιδιόρθωση του προβλήματος (Fix this problem). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση τώρα (Run now) στη σελίδα Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.


Επιδιόρθωση του προβλήματος
Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων της Microsoft: Δεν υπάρχει ήχος στα Windows


Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη (Let me fix it myself)

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται. Μετά από την εφαρμογή κάθε μεθόδου, προσπαθήστε να διαπιστώσετε αν ακούγεται ήχος. Για να το κάνετε αυτό, κάντε αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα όπως τον Windows Media Player.

Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα αν πρώτα εκτυπώσετε αυτό το άρθρο.

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα και ενεργοποιημένα. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία δεν είναι σε σίγαση και ότι ο ήχος στα ηχεία του υπολογιστή και στο πρόγραμμα ρύθμισης έντασης βρίσκεται σε επίπεδο αρκετά υψηλό ώστε να μπορείτε να ακούσετε ήχο.

Μέθοδος 1: Επανεκκίνηση του υπολογιστή

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή τουλάχιστον μία φορά μετά την εγκατάσταση ενός service pack των Windows Vista για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διεργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, προσδιορίστε εάν μπορείτε να ακούσετε ήχο. Εάν μπορείτε να ακούσετε ήχο, το ζήτημα έχει επιλυθεί. Εάν δεν ακούγεται ήχος, δοκιμάστε τη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Δοκιμάστε κάποια άλλη συσκευή ήχου

Εάν είναι δυνατό, δοκιμάστε να συνδέσετε μια διαφορετική συσκευή ήχου στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιούσατε ηχεία, δοκιμάστε διαφορετικό ζεύγος ηχείων ή ακουστικά, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη συσκευή ήχου.

Προσδιορίστε αν μπορείτε να ακούσετε ήχο. Εάν ακούγεται ήχος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αρχική συσκευή ήχου και το ζήτημα έχει επιλυθεί. Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο, συνδέστε ξανά την αρχική συσκευή ήχου στον υπολογιστή και κατόπιν μεταβείτε στη μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Αποσύνδεση των ηχείων του υπολογιστή

Αποσυνδέστε από τον υπολογιστή τα ηχεία, ή τις υπόλοιπες συσκευές ήχου που ενδεχομένως χρησιμοποιείτε, όπως ακουστικά, και κατόπιν συνδέστε τα εκ νέου στην ίδια θύρα. Οι περισσότερες κάρτες ήχου που είναι συμβατές με τα Windows Vista, περιλαμβάνουν μια δυνατότητα η οποία εντοπίζει τις συσκευές ήχου που συνδέονται στην υποδοχή του ήχου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ζητήσει από τη δυνατότητα εντοπισμού ήχου να εντοπίσει και να ρυθμίσει τη συσκευή ήχου ώστε να υπάρχει ήχος.

Προσδιορίστε αν τώρα μπορείτε να ακούσετε ήχο. Εάν μπορείτε να ακούσετε ήχο, το ζήτημα έχει επιλυθεί. Εάν δεν ακούγεται ήχος, δοκιμάστε τη μέθοδο 4.

Μέθοδος 4: Επαλήθευση της σωστής ρύθμισης της προεπιλεγμένης συσκευής ήχου

Μετά την εγκατάσταση ενός service pack των Windows Vista, ενδέχεται να εντοπίσετε ότι η προεπιλεγμένη συσκευή ήχου, αναφερόμενη και ως συσκευή αναπαραγωγής, έχει αλλάξει. Ενδέχεται, επίσης, να διαπιστώσετε ότι έχει αλλάξει η ποιότητα του ήχου. Βεβαιωθείτε ότι η προεπιλεγμένη συσκευή ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά στη συσκευή ήχου που χρησιμοποιείτε. Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη συσκευή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Κουμπί "Έναρξη"
  και πληκτρολογήστε Ήχος (Sound) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος (Sound) στα αποτελέσματα αναζήτησης στο επάνω μέρος του μενού Έναρξη.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναπαραγωγή (Playback). Παρατηρήστε το σημάδι επιλογής δίπλα από την προεπιλεγμένη συσκευή. Για τους περισσότερους χρήστες, η προεπιλεγμένη συσκευή είναι Ηχεία (Speakers). Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου έχουν ρυθμιστεί όπως αναμενόταν. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στην καρτέλα Αναπαραγωγή (Playback), επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties), κατόπιν στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Προεπιλεγμένη μορφή (Default Format) έχει οριστεί στην αναμενόμενη τιμή. Όταν τελειώσετε, κλείστε αυτό το παράθυρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο.
  2. Στην καρτέλα Αναπαραγωγή (Playback), επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων (Configure) και βεβαιωθείτε ότι όλες οι παράμετροι έχουν ρυθμιστεί σωστά.
  Εάν οι ρυθμίσεις ήχου είναι οι σωστές, χρησιμοποιείτε ηχεία ως συσκευή ήχου και τα ηχεία σας έχουν ήδη οριστεί ως η προεπιλεγμένη συσκευή, μεταβείτε τώρα στη μέθοδο 5.
 4. Επιλέξτε τη συσκευή ήχου που θέλετε να χρησιμοποιείται ως η προεπιλεγμένη συσκευή ήχου και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός προεπιλογής.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ήχος (Sound).
Προσδιορίστε αν τώρα μπορείτε να ακούσετε ήχο. Εάν μπορείτε να ακούσετε ήχο, το ζήτημα έχει επιλυθεί. Εάν δεν ακούγεται ήχος, δοκιμάστε τη μέθοδο 5.

Μέθοδος 5: Επιβεβαίωση ύπαρξης εγκατεστημένου προγράμματος οδήγησης ήχου

Εάν δεν υπάρχει πρόγραμμα οδήγησης ήχου, δεν θα ακούγεται ήχος. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί κάποιο πρόγραμμα οδήγησης ήχου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  κουμπί "Έναρξη" (Start)
  , πληκτρολογήστε Διαχείριση συσκευών (Device Manager) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συσκευών (Device Manager), αναπτύξτε το στοιχείο Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, video, and game controllers).

  Εάν υπάρχει ένα εικονίδιο ηχείου δίπλα από το πρόγραμμα οδήγησης ήχου, το πρόγραμμα οδήγησης είναι εγκατεστημένο. Εάν υπάρχει ένα κίτρινο ερωτηματικό δίπλα στο πρόγραμμα οδήγησης ήχου, το πρόγραμμα οδήγησης δεν υπάρχει ή δεν είναι δυνατή η φόρτωσή του.
Μεταβείτε στη μέθοδο 6 για να φορτώσετε εκ νέου το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης ήχου και να πραγματοποιήσετε έλεγχο για ήχο.

Μέθοδος 6: Εκ νέου φόρτωση του τρέχοντος προγράμματος οδήγησης ήχου

Εάν ακολουθώντας τη μέθοδο 5 εντοπίσατε ότι το πρόγραμμα οδήγησης ήχου δεν έχει εγκατασταθεί, ή εάν εντοπίσατε ότι το πρόγραμμα οδήγησης ήχου εγκαταστάθηκε αλλά δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να φορτώσετε εκ νέου το πρόγραμμα οδήγησης ήχου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  κουμπί "Έναρξη" (Start)
  , πληκτρολογήστε Διαχείριση συσκευών (Device Manager) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συσκευών (Device Manager), αναπτύξτε το στοιχείο Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, video, and game controllers).
 3. Εντοπίστε τη συσκευή ήχου που συνοδεύει τον υπολογιστή.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
 6. Βεβαιωθείτε ότι έχει καταργηθεί η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαγραφή του λογισμικού προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή (Delete the Driver Software for this device) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στο μενού Ενέργεια (Action) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση για αλλαγές υλικού (Scan for hardware changes).

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο δηλώνει ότι πραγματοποιείται εγκατάσταση μιας συσκευής υλικού και στη συνέχεια, η συσκευή ήχου που καταργήθηκε εμφανίζεται στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager).
 8. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συσκευών (Device Manager).
Προσδιορίστε αν τώρα μπορείτε να ακούσετε ήχο. Εάν μπορείτε να ακούσετε ήχο, το ζήτημα έχει επιλυθεί. Εάν το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης ήχου δεν φορτώθηκε εκ νέου ή εάν φορτώθηκε, αλλά δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο, δοκιμάστε τη μέθοδο 7.

Μέθοδος 7: Ενημέρωση του τρέχοντος προγράμματος οδήγησης ήχου

Εάν το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης ήχου δεν λειτουργεί, ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης ήχου το οποίο να μπορείτε να εγκαταστήσετε. Για να ζητήσετε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης ήχου, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος οδήγησης ήχου.

Για πληροφορίες επικοινωνίας με τους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Σημείωση Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κατασκευαστής ενδέχεται να σας ζητήσει να καταργήσετε την εγκατάσταση του τρέχοντος προγράμματος οδήγησης ήχου και να διαγράψετε τα αρχεία του προγράμματος οδήγησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα της μεθόδου 5, αλλά στο βήμα 6, κάντε κλικ και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή του λογισμικού οδήγησης για αυτήν τη συσκευή (Delete the Driver Software for this device).

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης κοινών προβλημάτων ήχου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://windows.microsoft.com/el-GR/windows-vista/Tips-for-fixing-common-sound-problems
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης συσκευών ήχου που είναι γνωστό ότι προκαλούν προβλήματα κατά την εγκατάσταση των service pack των Windows Vista, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
971220 Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης συσκευών ήχου που είναι γνωστό ότι προκαλούν προβλήματα κατά την εγκατάσταση των service pack των Windows Vista


Σχετικές πληροφορίες:

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Δεν υπάρχει ήχος στα Windows

Βοήθεια μουσικής και ήχου στα Windows 7

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 948481 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Service Pack 1 για Windows Vista
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Service Pack 2 για Windows Vista
Λέξεις-κλειδιά: 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB948481

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com