ID článku: 948481 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Popis problému

Tento článok popisuje verziu beta produktu spoločnosti Microsoft. Informácie v tomto článku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft neposkytuje oficiálnu technickú podporu pre tento produkt verzie beta. Informácie o získaní podpory pre verziu beta nájdete v dokumentácii k súborom produktu beta alebo na webovej lokalite, z ktorej ste túto verziu prevzali.

Po inštalácii balíka Windows Vista Service Pack sa môže vyskytnúť jeden alebo viacero z nasledujúcich problémov so zvukom:
 • Pri prehrávaní zvukových súborov alebo spustení programov so zvukovou súčasťou nevydáva počítač žiaden zvuk.
 • Symbol reproduktora, ktorý sa nachádza vedľa hodín v oblasti oznámení, môže zobraziť nasledujúce hlásenie:
  Nie je nainštalované zvukové výstupné zariadenie
 • Pri ovládacom prvku zvuku v Správcovi zariadení sa zobrazuje žltý výkričník.
 • Zmení sa kvalita zvuku. Mohli ste napríklad používať priestorový zvuk a teraz máte stereo zvuk.


Ak chcete, aby sme tieto problémy vyriešili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tieto problémy vyriešiť sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňa

Ak chcete tieto problémy vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Potom kliknite na tlačidlo Spustiť teraz na strane služieb automatizovaného riešenia problémov a postupujte podľa krokov tohto sprievodcu.


Opraviť tento problém
Služby automatizovaného riešenia problémov spoločnosti Microsoft: V systéme Windows nie je k dispozícii zvuk


Teraz prejdite na časť Vyriešil sa problém?.

Vyriešim problém sám

Na odstránenie tohto problému použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené. Vyskúšajte všetky postupy a zistite, či počítač prehráva zvuk. Urobte to tak, že prehráte ľubovoľný zvukový záznam v programe, akým je napríklad Windows Media Player.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Poznámka. Uistite sa, že sú reproduktory zapojené a zapnuté. Skontrolujte tiež, či nie sú reproduktory stlmené a že je úroveň hlasitosti na reproduktoroch aj v programe nastavená na počuteľnú úroveň.

Postup 1: Reštartovanie počítača

Po dokončení inštalácie balíka Windows Vista Service Pack aspoň raz reštartujte počítač, aby ste zabezpečili dokončenie všetkých súvisiacich procesov.

Po reštartovaní počítača overte, či počujete prehrávaný zvuk. Aj počujete prehrávaný zvuk, problém sa odstránil. Ak nepočujete žiadny zvuk, pokračujte postupom 2.

Postup 2: Vyskúšanie iného zvukového zariadenia

Ak je to možné, skúste zapojiť do počítača iné zvukové zariadenie. Ak ste napríklad používali reproduktory, skúste použiť iné reproduktory alebo slúchadlá, aby ste sa uistili, že problém nesúvisí so zvukovým zariadením.

Overte, či počujete zvuk. Ak počujete zvuk, vyskytol sa problém s pôvodným zvukovým zariadením a problém je vyriešený. Ak zvuk nepočujete, znovu zapojte do počítača pôvodné zvukové zariadenie a prejdite na postup 3.

Postup 3: Odpojenie reproduktorov počítača

Odpojte počítačové reproduktory alebo iné používané zvukové zariadenia, ako sú napríklad slúchadlá, od počítača a potom ich znovu zapojte do toho istého portu. Väčšina zvukových kariet, ktoré sú kompatibilné so systémom Windows Vista, obsahujú funkciu, ktorá zisťuje zvukové zariadenia zapojené do zvukovej zásuvky. Tento postup môže vyvolať funkciu zisťovania zvukového zariadenia, ktorá zistí a nakonfiguruje zvukové zariadenie.

Overte, či teraz počujete zvuk. Aj počujete prehrávaný zvuk, problém sa odstránil. Ak nepočujete žiadny zvuk, pokračujte postupom 4.

Postup 4: Kontrola správnosti nastavenia predvoleného zvukového zariadenia

Po nainštalovaní balíka Windows Vista Service Pack možno zistíte, že sa zmenilo predvolené zvukové zariadenie, ktoré sa nazýva tiež prehrávacie zariadenie. Môžete zistiť tiež zmenu v kvalite zvuku. Uistite sa, že je používané zvukové zariadenie správne nastavené. Ak chcete nastaviť predvolené zariadenie, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Štart
  , zadajte Zvuk do poľa hľadania.
 2. Kliknite na položku Zvuk vo výsledkoch vyhľadávania v hornej časti ponuky Štart.
 3. Kliknite na kartu Prehrávanie. Všimnite si značku začiarknutia vedľa predvoleného zariadenia. Pre väčšinu používateľov sú predvoleným zariadením Reproduktory. Uistite sa, že je nastavenie zvuku nakonfigurované podľa očakávaní. Postupujte nasledovne:
  1. Na karte Prehrávanie vyberte prehrávacie zariadenie, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu Spresnenie a uistite sa, že je predvolený formát nastavený na očakávanú hodnotu. Keď skončíte, zatvorením tohto okna sa vráťte do predchádzajúceho okna.
  2. Na karte Prehrávanie vyberte prehrávacie zariadenie, kliknite na položku Konfigurovať a uistite sa, že sú konfigurácie správne nastavené.
  Ak je zvuk nastavený správne, ako zvukové zariadenie používate reproduktory, ktoré už sú nastavené ako predvolené zariadenie. Prejdite na postup 5.
 4. Vyberte zvukové zariadenie, ktoré chcete nastaviť ako predvolené, a potom kliknite na položku Predvoliť.
 5. Kliknutím na tlačidlo OK uložte svoje nastavenia a zatvorte dialógové okno Zvuk.
Overte, či teraz počujete zvuk. Aj počujete prehrávaný zvuk, problém sa odstránil. Ak nepočujete žiadny zvuk, pokračujte postupom 5.

Postup 5: Overenie, či je nainštalovaný ovládač zvuku

Bez ovládača zvuku sa nedá prehrať žiadny zvuk. Uistite sa, že máte ovládač zvuku nainštalovaný. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Štart
  , zadajte reťazec Správca zariadení do poľa Vyhľadať a potom stlačte kláves ENTER.
 2. V dialógovom okne Správca zariadení rozbaľte položku Ovládacie prvky zvuku, videa a hier.

  Ak je vedľa ovládača zvuku zobrazená ikona reproduktora, ovládač je nainštalovaný. Ak sa vedľa ovládača zvuku zobrazuje žltý otáznik, daný ovládač chýba, alebo sa nedá načítať.
Prejdite na postup 6 na načítanie aktuálneho ovládača zvuku a na otestovanie zvuku.

Postup 6: Opätovné načítanie aktuálneho ovládača zvuku

Ak ste po vykonaní postupu 5 zistili, že nie je nainštalovaný ovládač zvuku, alebo že je nainštalovaný, ale nefunguje, skúste tento ovládač zvuku znovu načítať. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Štart
  , zadajte reťazec Správca zariadení do poľa Vyhľadať a potom stlačte kláves ENTER.
 2. V dialógovom okne Správca zariadení rozbaľte položku Ovládacie prvky zvuku, videa a hier.
 3. Nájdite zvukové zariadenie, ktoré obsahuje počítač.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 5. Kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na položku Odinštalovať.
 6. Uistite sa, že je zrušené začiarknutie políčka Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. V dialógovom okne Správca zariadení kliknite na ponuku Akcia a potom kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru.

  Zobrazí sa hlásenie, že prebieha inštalácia hardvérového zariadenia, a potom sa odinštalované zvukové zariadenie zobrazí v Správcovi zariadení.
 8. Zatvorte dialógové okno Správca zariadení.
Overte, či teraz počujete zvuk. Aj počujete prehrávaný zvuk, problém sa odstránil. Ak sa aktuálny ovládač zvuku nenačítal, alebo sa načítal, ale nepočujete žiadny zvuk, skúste postup 7.

Postup 7: Aktualizácia aktuálneho ovládača zvuku

Ak sa zdá byť aktuálny ovládač zvuku nefunkčný, overte, či nie je k dispozícii na inštaláciu aktualizovaný ovládač zvuku. O aktualizovaný ovládač zvuku požiadajte jeho výrobcu.

Informácie o kontaktovaní dodávateľa hardvéru a softvéru získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Poznámka: V niektorých prípadoch vám môže výrobca navrhnúť odinštalovanie aktuálneho ovládača zvuku a odstránenie súborov ovládača. Ak tak chcete urobiť, postupujte podľa krokov v postupe 5, ale v kroku 6 začiarknite políčko Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie.

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa nepodarilo problém odstrániť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.

DALSIE INFORMACIE

Ďalšie informácie o riešení bežných problémov so zvukom v systéme Windows Vista nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/sk-sk/Help/1e87a3e8-c0e8-49af-980f-9eb6686f42d21051.mspx#EVCAC
Ďalšie informácie o ovládačoch zvukových zariadení, o ktorých je známe, že spôsobujú problémy s inštaláciou balíkov Service Pack pre systém Windows Vista nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
971220 Informácie o ovládačoch zvukových zariadení, o ktorých je známe, že spôsobujú problémy pri inštalácii balíkov Service Pack pre systém Windows Vista


Súvisiace informácie:

Poradca pri riešení problémov: Žiadny zvuk v systéme Windows

Pomocník pre problémy so zvukom a s prehrávaním hudby v systéme Windows 7

Vlastnosti

ID článku: 948481 - Posledná kontrola: 26. septembra 2011 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Balík Service Pack 1 pre systém Windows Vista
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Balík Service Pack 2 pre systém Windows Vista
Kľúčové slová: 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB948481

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com