Dla komputerów z systemami Windows Server 2003 i Small Business Server 2003 dostępna jest aktualizacja wyłączająca domyślne funkcje SNP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 948496 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) lub dodatku Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (SNP) na komputerze z kartą sieciową obsługującą odciążanie TCP/IP może wystąpić wiele problemów związanych z siecią.

Przy włączonym dodatku Windows Server 2003 SNP mogą pojawić się następujące problemy:
 • Przy próbie połączenia się z serwerem za pośrednictwem połączenia VPN wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Błąd 800: Nie można ustanowić połączenia.
 • Nie można utworzyć połączenia protokołu pulpitu zdalnego (Remote Desktop Protocol, RDP) z serwerem.
 • Z komputera w sieci lokalnej nie można połączyć się z udziałami na serwerze.
 • Nie można przyłączyć komputera klienckiego do domeny.
 • Z komputera z programem Microsoft Outlook nie można połączyć się z serwerem programu Exchange.
 • Nieaktywne połączenia programu Outlook z serwerem programu Exchange mogą nie być czyszczone.
 • Wydajność sieci jest niska.
 • Wydajność sieci może się obniżać podczas komunikowania się z komputerem z systemem Windows Vista.
 • Nie można utworzyć wychodzących połączeń FTP z serwera.
 • Usługa serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) przestaje działać.
 • Po zalogowaniu się do domeny wydajność pracy jest niska.
 • Komputery klienckie korzystające z tłumaczenia adresów sieciowych (Network Address Translation, NAT), które znajdują się za serwerem Windows Small Business Server 2003 lub Internet Security and Acceleration (ISA), mogą napotykać sporadyczne błędy połączenia.
 • Pojawiają się sporadyczne błędy komunikacji za pomocą wywołań RPC.
 • Serwer przestaje odpowiadać.
 • Na serwerze wyczerpuje się pamięć puli niestronicowanej.
Uwaga Funkcje SNP nie są obecnie obsługiwane w systemach opartych na procesorach Itanium.

Przyczyna

Te problemy wynikają z wielu kłopotów z funkcjami dodatku Windows Server 2003 SNP włączonymi w dodatku Windows Server 2003 Service Pack 2. Funkcje te to skalowanie po stronie odbierającej (Receive Side Scaling, RSS) i odciążanie TCP/IP. Konkretniej, przyczyny tych problemów to:
 • Funkcja RSS nie jest zgodna z funkcją NAT lub z funkcją równoważenia obciążenia sieciowego (Network Load Balancing, NLB).
 • Odciążanie TCP/IP ma problemy z funkcją skalowania okien. Ten problem występuje zazwyczaj podczas komunikacji z komputerem pracującym pod kontrolą systemu Windows Vista. System Windows Vista korzysta z funkcji skalowania okien.
 • Niektóre karty sieciowe obsługujące funkcję odciążania TCP/IP nie wysyłają komunikatów TCP do utrzymywania aktywności. Serwery programu Exchange używają jednak komunikatów TCP do utrzymywania aktywności, aby czyścić sesje nieaktywnych komputerów klienckich.
 • Karty sieciowe obsługujące funkcję odciążania TCP/IP mogą wykorzystywać duże ilości pamięci puli niestronicowanej. To może powodować inne problemy w systemie operacyjnym.
 • W niektórych przypadkach karta sieciowa obsługująca funkcję odciążania TCP/IP może wymagać dużych bloków pamięci ciągłej. Powoduje to, że przy próbie zwolnienia pamięci komputer przestaje odpowiadać.

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Ta aktualizacja wyłącza domyślne funkcje SNP. Po zainstalowaniu tej poprawki można ponownie włączyć te funkcje ręcznie, modyfikując wartości rejestru. Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 w wersjach dla komputerów z procesorami x86 (KB948496).

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 w wersjach dla komputerów z procesorami x64 (KB948496).

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 w wersjach dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB948496).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Wymagany jest zainstalowany dodatek Windows Server 2003 Service Pack 2.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych plików.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zastosować dowolną z następujących metod. Po wypróbowaniu każdej z tych metod należy ponownie uruchomić komputer.

Metoda 1. Ręczne wyłączanie funkcji RSS i odciążania TCP w sterowniku karty sieciowej

Aby ręcznie wyłączyć funkcję RSS i odciążanie TCP w sterowniku karty sieciowej, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij przycisk Konfiguruj, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Na liście Właściwość kliknij pozycję Skalowanie po stronie odbierającej, kliknij opcję Wyłącz na liście Wartość, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Na liście Właściwość kliknij pozycję Odciążanie TCP/IP, kliknij opcję Wyłącz na liście Wartość, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Powtarzaj kroki od 2 do 5 dla każdej karty sieciowej.

Metoda 2. Aktualizacja sterowników kart sieciowych

Aby określić, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik karty sieciowej, skontaktuj się z producentem karty sieciowej lub producentem OEM komputera. Sterownik musi być zgodny ze specyfikacją Network Driver Interface Specification (NDIS) 5.2 lub jej nowszą wersją.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentami programów komputerowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

Metoda 3. Ręczne wyłączanie funkcji RSS i odciążania TCP w rejestrze

Aby automatycznie wykonać tę czynność, należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby zrobić to samodzielnie, należy przejść do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie wyłączyć funkcję RSS i odciążanie TCP w rejestrze, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Rozwiąż ten problem
Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50051


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?.

Samodzielne rozwiązywanie problemu


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Aby ręcznie wyłączyć funkcję RSS i odciążanie TCP, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość EnableTCPChimney, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość EnableRSS, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość EnableTCPA, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Jeśli wartość wpisu rejestru EnableTCPChimney została ustawiona na 1, funkcja TCP Chimney jest włączona. Analogicznie jeśli wartości wpisów rejestru EnableRSS i EnableTCPA zostały ustawione na 1, funkcja RSS i funkcja TCPA są włączone.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o dodatku SNP, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912222 Wersja dodatku Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (j. ang.)

W rzadkich przypadkach ta poprawka nie działa. Na przykład jeśli na komputerze jest używane oprogramowanie do pracy zespołowej kart interfejsu sieciowego, zmiany ustawień funkcji TCP Chimney i RSS nie są odczytywane przez to oprogramowanie. Takie zachowanie powoduje utratę łączności sieciowej. Po zainstalowaniu poprawki należy sprawdzić właściwości oprogramowania do pracy zespołowej kart interfejsu sieciowego, aby upewnić się, że ustawienia funkcji TCP Chimney, TOE i RSS także zostały wyłączone. Jeśli poprawka nie może wyłączyć funkcji TCP Chimney, TOE i RSS, można ręcznie wyłączyć funkcję RSS i odciążanie TCP Chimney, korzystając z jednej z metod przedstawionych w sekcji Obejście problemu.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Właściwości

Numer ID artykułu: 948496 - Ostatnia weryfikacja: 10 października 2011 - Weryfikacja: 10.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe KB948496

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com