En uppdatering som inaktiverar SNP-standardfunktioner är tillgänglig för datorer med Windows Server 2003 och Small Business Server 2003

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 948496 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

När du har installerat Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) eller Windows Server 2003 SNP (Scalable Networking Pack) på en dator som har ett TCP/IP-avlastningsaktiverat nätverkskort, kan det uppstå flera nätverksrelaterade problem.

Följande problem kan uppstå när Windows Server 2003 SNP är aktiverat:
 • När du försöker ansluta till servern via en VPN-anslutning får du följande felmeddelande:
  Fel 800: Det gick inte etablera en anslutning.
 • Det går inte att skapa RDP-anslutningar (Remote Desktop Protocol) till servern.
 • Det går inte att ansluta till resurser på servern från en dator i det lokala nätverket.
 • Det går inte att ansluta en klientdator till domänen.
 • Det går inte att ansluta till Exchange-servern från en dator som kör Microsoft Outlook.
 • Inaktiva Outlook-anslutningar till Exchange-servern kanske inte rensas.
 • Nätverksprestandan är låg.
 • Nätverksprestandan är låg när du kommunicerar med en Windows Vista-baserad dator.
 • Det går inte att skapa utgående FTP-anslutningar från servern.
 • DHCP-servertjänsten (Dynamic Host Configuration Protocol) kraschar.
 • Datorn är långsam när du loggar in på domänen.
 • NAT-klienter (Network Address Translation) bakom Windows Small Business Server 2003 eller ISA Server (Internet Security and Acceleration) upplever periodvisa anslutningsproblem.
 • RPC-kommunikationsproblem uppstår periodvis.
 • Servern slutar att svara.
 • Servern får brist på icke-växlingbart systemminne
Obs! SNP-funktioner stöds för närvarande inte i Itanium-baserade system.

Orsak

Felen beror på olika problem med Windows Server 2003 SNP-funktionerna som är aktiverade i Windows Server 2003 Service Pack 2. Funktionerna är bland annat Skalning på mottagarsidan och TCP/IP-avlastning. Problemen omfattar:
 • Skalning på mottagarsidan är inkompatibelt med NAT eller Utjämning av nätverksbelastning.
 • TCP/IP-avlastning har problem med fönsterskalningsfunktionen. Problemet uppstår vanligtvis när du kommunicerar med en Windows Vista-baserad dator. Windows Vista använder fönsterskalningsfunktionen.
 • Vissa TCP/IP-avlastningsaktiverade nätverkskort skickar inte TCP KEEPALIVE-meddelanden. Exchange-servrar använder dock TCP KEEPALIVE-meddelanden för att rensa inaktiva klientsessioner.
 • Det TCP/IP-avlastningsaktiverade nätverkskortet kan använda mycket icke-växlingbart systemminne. Detta kan orsaka andra problem i operativsystemet.
 • I vissa fall kan det TCP/IP-avlastningsaktiverade nätverkskortet kräva stora block av sammanhängande minne. Detta gör att datorn slutar att svara när den försöker frigöra minne.

Lösning

Information om uppdateringen

Uppdateringen inaktiverar SNP-standardfunktioner. När du har installerat den här snabbkorrigeringen kan du manuellt återaktivera funktionerna genom att ändra registervärden. Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003, x86-baserade versioner (KB948496) nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003, x64-baserade versioner (KB948496) nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003, Itanium-baserade versioner (KB948496) nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Windows Server 2003 Service Pack 2 måste vara installerat.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några andra tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Uppdateringen ersätter inga filer.

Workaround

Du kan undvika problemet på något av följande sätt: Du måste starta om datorn efter att ha provat någon av följande metoder.

Metod 1: Inaktivera Skalning på mottagarsidan och TCP-avlastning i nätverkskortets drivrutin manuellt

Gör så här för att manuellt inaktivera Skalning på mottagarsidan och TCP-avlastning i nätverkskortets drivrutin:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv ncpa.cpl och klicka på OK.
 2. Högerklicka på ett nätverkskortobjekt och klicka på Egenskaper.
 3. Klicka på Konfigurera och sedan på fliken Avancerat.
 4. I listan Egenskap klickar du på Skalning på mottagarsidan och på Inaktivera i listan Värde. Klicka sedan på OK.
 5. I listan Egenskap klickar du på TCP/IP-avlastning och på Inaktivera i listan Värde. Klicka sedan på OK.
 6. Upprepa steg 2 till 5 för varje nätverkskortobjekt.

Metod 2: Uppdatera drivrutinen för nätverkskortet

Kontakta nätverkskorttillverkaren eller datortillverkaren för att ta reda på om det finns någon uppdaterad nätverkskortdrivrutin. Drivrutinen måste uppfylla kraven för NDIS 5.2 (Network Driver Interface Specification) eller senare.

Information om hur du kontaktar datorprogramtillverkare finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

Metod 3: Inaktivera Skalning på mottagarsidan och TCP-avlastning manuellt i registret

Om du vill att vi ska göra det åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill inaktivera Skalning på mottagarsidan och TCP-avlastning i registret automatiskt, klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.

Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50051


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv


Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP


Gör så här om du vill inaktivera Skalning på mottagarsidan och TCP-avlastning manuellt:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Högerklicka på EnableTCPChimney och klicka på Ändra.
 4. Skriv 0 i rutan Data och klicka sedan på OK.
 5. Högerklicka på EnableRSS och klicka sedan på Ändra.
 6. Skriv 0 i rutan Data och klicka sedan på OK.
 7. Högerklicka på EnableTCPA och klicka sedan på Ändra.
 8. Skriv 0 i rutan Data och klicka sedan på OK.
 9. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.
Om du anger värdet 1 för registerposten EnableTCPChimney aktiveras TCP Chimney-funktionen. Om du anger värdet 1 för registerposterna EnableRSS och EnableTCPA, aktiveras funktionerna Skalning på mottagarsidan och TCPA.

Löste det här problemet?

Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Referenser

Om du vill veta mer om SNP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
912222 Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack-versionen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

I sällsynta fall kan det hända att snabbkorrigeringen inte fungerar. Om du exempelvis använder NIC Teaming-programvara på datorn tas inte ändringarna i inställningarna för TCP Chimney och Skalning på mottagarsidan upp av NIC Teaming-programvaran. Detta leder till att anslutningen till nätverket bryts. När du har installerat snabbkorrigeringen måste du se efter i NIC Team-egenskaperna att inställningarna för TCP Chimney eller TOE och Skalning på mottagarsidan också har inaktiverats. Om funktionen TCP Chimney eller TOE och Skalning på mottagarsidan inte inaktiveras med den här snabbkorrigeringen kan du inaktivera Skalning på mottagarsidan och TCP Chimney-avlastning med någon av metoderna i avsnittet Lösning.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Egenskaper

Artikel-id: 948496 - Senaste granskning: den 10 oktober 2011 - Revision: 10.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 på följande plattformar
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Nyckelord: 
kbmsifixme kbfixme atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe KB948496

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com