เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกสคริปต์ที่ถูกเข้ารหัส โดยใช้การเข้ารหัสสคริปต์ (Screnc.exe) ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948527 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสามารถใช้การเข้ารหัสสคริปต์ (Screnc.exe) เพื่อที่เข้ารหัสสคริปต์
  • คุณสามารถรันสคริปต์การเข้ารหัสในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของสคริปต์
เส้น:Line_Number
Char::Character_number
ข้อผิดพลาด: อักขระที่ไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ:ตัวเข้ารหัสสคริปต์ Screnc.exe ใช้แฟ้ม Jscript.dll หรือแฟ้ม Vbscript.dll การเข้ารหัสสคริปต์ แฟ้ม Jscript.dll หรือแฟ้ม Vbscript.dll จะรวมอยู่ใน Windows Internet Explorer 7

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสคริปต์ไม่ได้รับการเข้ารหัสข้อคิดเห็นที่ใช้เป็นเครื่องหมายการเข้ารหัส ข้อคิดเห็นเหล่านี้มีลักษณะอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ' ** เข้ารหัสเริ่มต้น ** สำหรับ Microsoft Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition (VBScript)
  • การเข้ารหัส //**Start ** สำหรับ JScript
ข้อคิดเห็นเหล่านี้และบรรทัดที่มาก่อนดังกล่าวควรจะมองเห็นได้ในสคริปต์การเข้ารหัส อย่างไรก็ตาม เหล่านี้ invisible

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลด และ 5.7 สคริปต์ของ Windows ที่ติดตั้งแล้ว เมื่อต้องการดาวน์โหลด Windows สคริปต์ 5.7 แวะของเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

สคริปต์ windows 5.7 สำหรับ Windows Server 2003
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f00cb8c0-32e9-411d-a896-f2cd5ef21eb4&DisplayLang=en
สคริปต์ windows 5.7 สำหรับ Windows XP
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=47809025-d896-482e-a0d6-524e7e844d81&DisplayLang=en

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัสสคริปต์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/cbfz3598.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows สคริปต์ 5.7 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/newswire/wsh57.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948527 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Keywords: 
kbexpertiseinter kbprb kbmt KB948527 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948527

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com