Cach d cai t Windows Vista SP1 nh bc khc phuc s c

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 948537 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Windows Vista Goi Dich vu 1 (SP1) la ban cp nht quan trong cho Windows Vista. Windows Vista SP1 cha nhiu cp nht tin li va tin cy cho Windows Vista.

Sau khi ban cai t Windows Vista SP1, ban co th nhn thy rng thit bi phn cng hoc chng trinh a c cai t hoat ng khac bit. Vi vy, ban co th mun d cai t Windows Vista SP1 nh bc khc phuc s c.

Bai vit nay m ta cac phng phap ma chung ti khuyn nghi d cai t Windows Vista SP1.

Sau khi ban thc hin cac bc trong bai vit nay, chung ti khuyn ban nn ghe thm Website sau cua Microsoft cai t cac ban cp nht bao mt mi nht:
http://www.update.microsoft.com

THNG TIN THM

d cai t Windows Vista SP1, s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng phap 1: S dung khoan muc Chng trinh va Tinh nng trong Pa-nen iu khin

d cai t Windows Vista SP1 bng cach s dung khoan muc Chng trinh va Tinh nng trong Pa-nen iu khin, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Khi ng
  , go Appwiz.cpl trong Bt u Tim kim, ri bm Appwiz.cpl trong danh sach Cac chng trinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn kim soat Truy nhp Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc mt xac nhn, hay go mt khu, hoc bm Tip tuc.
 2. Bm Xem cac ban cp nht a cai t.
 3. BmGoi Dich vu cho Microsoft Windows (KB936330), ri bm D cai t.
 4. Lam theo nhng chi dn xut hin trn man hinh hoan thanh quy trinh d cai t.

Phng phap 2: S dung Khi phuc H thng

Ban co th s dung Khi phuc H thng gian tuyn hoc Khi phuc H thng loai bo Windows Vista SP1.

Chu y Cach tt nht, s dung Khi phuc H thng gian tuyn khi ban mun d cai t Windows Vista SP1.

Chu y Quy trinh Khi phuc H thng khng xoa bt ky tp ca nhn hay d liu ca nhn.

Khi phuc H thng Gian tuyn

s dung Khi phuc H thng gian tuyn nhm loai bo Windows Vista SP1, lam theo cac bc sau.

Chu y s dung Khi phuc H thng gian tuyn, ban phai co mt DVD Windows Vista. Ngoai ra, may tinh cua ban phai c cu hinh khi ng t DVD. Trong mt s trng hp, ban co th phai sa i cac thit t BIOS trn may tinh cu hinh may tinh nhm khi ng t DVD. bit thm thng tin v cach cu hinh may tinh khi ng t DVD, xem tai liu nha san xut hoc lin h nha san xut may tinh.
 1. Cho DVD Windows Vista vao, ri khi ng lai may tinh.
 2. Khi ban nhn thng bao sau, nhn phim bt ky:
  Nhn phim bt ky khi ng t CD hoc DVD.
 3. t cac tuy chon sau, ri bm Tip theo:
  • Ngn ng cai t
  • inh dang tin t va thi gian
  • Ban phim hoc phng phap u vao
 4. Bm Sa may tinh cua ban, chon h iu hanh ma ban mun sa nu cn thit, ri bm Tip theo.
 5. Bm Khi phuc H thng, ri bm Tip theo.
 6. Bm chon Thi im Khi phuc khp vi ngay cai t cho Goi Dich vu 1. Thi im Khi phuc se c gn nhan hoc Cai t: Cp nht Windows hoc Cai t: Windows Vista Goi Dich vu 1.
 7. Xac nhn ia ban mun khi phuc, ri bm Tip theo.
 8. Bm Kt thuc, ri bm Co khi ban c nhc.
 9. Khi quy trinh Khi phuc H thng hoan thanh, bm Khi ng lai khi ng lai may tinh.
 10. Sau khi may tinh khi ng lai, bm ong xac nhn quy trinh Khi phuc H thng a kt thuc thanh cng.

Khi phuc H thng trong Windows Vista

s dung Khi phuc H thng trong Windows Vista nhm loai bo Windows Vista SP1, lam theo cac bc sau.

Quan trong Trc khi ban s dung Khi phuc H thng, am bao rng ban a khi ng lai may tinh it nht mt ln k t khi ban a cai t Windows Vista SP1. Bng cach khi ng lai may tinh, ban cho phep bt ky quy trinh bao dng con lai kt thuc.
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Khi ng
  , go rstrui trong Bt u Tim kim, ri bm rstrui trong danh sach Cac chng trinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Truy nhp Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc mt xac nhn, hay go mt khu, hoc bm Tip tuc.
 2. Trong Tp Khi phuc H thng va ca s Cai t, bm Tip theo.
 3. Trong ca s Chon Thi im Khi phuc, bm chon thi im Khi phuc khp vi ngay cai t cho Goi Dich vu 1, ri bm Tip theo.

  Chu y Thi im Khi phuc se c gn nhan hoc Cai t: Cp nht Windows hoc Cai t: Windows Vista Goi Dich vu 1.
 4. Kim chng thi im khi phuc ban mun dung, ri bm Kt thuc.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 948537 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang T 2008 - Xem xt l?i: 3.3
p d?ng
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
T? kha:
kbservicepack kbexpertisebeginner kbhowto KB948537

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com