รายการของการตัดสินค้าจากคลังถาวรในใน.NET Framework 2.0 สะสม Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948609 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในปรับ Microsoft .NET Framework 2.0 สะสมปรุง

การปรับปรุงนี้ยังให้การต่อไปนี้สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1):
  • โครงสร้างพื้นฐาน
  • การสนับสนุนคุณลักษณะของคอมโพเนนต์ย่อย
  • ปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน.NET Framework 2.0 สะสม Update ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

925492ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเพิ่มการอ้างอิงเว็บในโครงการใน Visual Studio 2005: "การกำหนดเองมือ 'MSDiscoCodeGenerator' ล้มเหลว"
928563การแก้ไข: คลา System.Net.HttpWebRequest อาจไม่รักษาถาวรการเชื่อมต่อกับพร็อกซีใน.NET Framework 2.0
943175การแก้ไข: คลา XmlSerializer จะสร้างผลลัพธ์ไม่คาดคิดเมื่อคุณใช้คลาส XmlSerializer serialize แอตทริบิวต์ numeration ใน.NET Framework 2.0
943412การแก้ไข: คุณอาจพบความล่าช้าเมื่อระบบปฏิบัติปิดถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการที่ได้รับการจัดการพร้อม ด้วย.NET Framework 2.0
943804การแก้ไข: อักขระ Unicode บางอย่างที่ถูกส่งกลับ โดยคุณสมบัติ Application.ExecutablePath ใน.NET Framework 2.0 จะปรากฏเป็น "? "
944099ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้ตัวให้บริการข้อมูลของไคลเอ็นต์ Native ของ SQL เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่มีการกำหนดค่าการใช้ฐานข้อมูลการมิเรอร์: "ภายใน.Net Framework ผู้ให้บริการของข้อมูลการเกิดข้อผิดพลาด 6 "
944100ไม่แก้ไข: คุณสามารถเข้าถึงตารางที่ใช้ในธุรกรรมของ sql server ถ้าคุณจบเธรดที่ดำเนินธุรกรรมก่อนที่ธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใน.NET Framework 2.0
946503ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้โปรแกรมติดตั้งเครื่องมือในการติดตั้งแอสเซมบลีที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล: "ข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง"
946660การแก้ไข: แอตทริบิวต์ส่วนหัวของเซลล์จะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อเซลล์เกี่ยวข้องกับส่วนหัวหลายในโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เว็บ
946927การแก้ไข: มีการติดตั้งอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 1935 เมื่อแฟ้ม.msi ที่พยายามติดตั้งแฟ้มนโยบายจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์ที่มี.NET Framework 2.0 ติดตั้ง
947148การแก้ไข: วิธีการที่ไม่ถูกต้องถูกเรียกเมื่อคุณเรียกใช้บาง APIs COM ที่รวมอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ 64 บิตที่ใช้.NET Framework 2.0
947317FIX: In a Windows Forms application that was built by using the .NET Framework 2.0, the CurrencyManager object triggers additional instances of some events when you delete the last row from a table
947461FIX: An update package is available for the .NET Framework 2.0 Service Pack 1
948176FIX: Error message when applications call multiple SqlConnection.Open methods or OracleConnection.Open methods through multiple threads at the same time in the ADO.NET 2.0 applications: "IndexOutOfRangeException"
948233You receive a System.InvalidOperationException exception error when you run a Microsoft .NET Framework 2.0-based application after you install security update MS 07-040 on a computer
948646FIX: Objects are not serialized correctly when you serialize and deserialize the DataSet objects by using the SerializationFormat.Binary format parameter in a .NET Framework 2.0-based application
948815Availability of the .NET Framework 2.0 post-Service Pack 1 hotfix rollup package for System.Data.dll and System.Data.OracleClient.dll
948867FIX: Null characters may appear in parts of the string that is returned when you use the System.Data.OracleClient.OracleDataReader class to return the results from a query in the .NET Framework 2.0
948868FIX: Error message when a System.Data thread tries to open a pooled connection in the .NET Framework 2.0: "Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool"
948887FIX: An exception occurs when a Web application that is based on the .NET Framework 2.0 uses the HttpWebRequest class and receives an HTTP 1.0 response that contains the HTTP status code 401
949272FIX: A Windows Forms application that uses ActiveX controls may crash, and a null reference exception occurs after you install the .NET Framework 2.0 Service Pack 1
949777FIX: Error message if you deploy an executable application to a path that contains escape characters in the .NET Framework 2.0: "Absolute path information is required"
950230FIX: You receive a System.ArgumentException exception error message when you use the Sgen.exe tool and the XmlSerializer JIT compiler to generate an XmlSerializer assembly for a Web service proxy in the .NET Framework 2.0
950986การแก้ไข: เข้าใน.NET Framework 2.0 Service Pack 1 วิธี ModuleBuilder.GetTypeToken กลับโทเค็นไม่ถูกต้อง
951113การแก้ไข: การตั้งค่าของค่าที่ส่งกลับจากวิธี row.GetColumnsInError ว่างเปล่าเมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่มี.NET Framework 2.0 ติดตั้งได้รับวัตถุเป็นชุดข้อมูลจากบริการ WCF
952324การแก้ไข: คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม.application เมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ โดยใช้การปรับใช้ ClickOnce ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Framework Microsoft .NET แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w (VS.71)
เมื่อต้องการดาวน์โหลด.NET Framework 3.5 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948609 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)
  • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB948609 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948609

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com