เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันจะไม่ตอบสนองหลังจากเวลาใน Windows Server 2003 หรือ 2008 หรือ 2008 R2 ตามคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียกใช้การป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนการ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือ 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948732 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณพยายามเข้าถึงเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันใน Windows Server 2003 หรือ 2008 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ R2 2008 จากนั้น คุณสังเกตเห็นว่า การแชร์เครือข่ายกลายเป็นไม่ตอบสนองหลังจากเวลา และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:

ไม่พบเส้นทางของเครือข่าย

เกิดข้อผิดพลาด 2

ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่มีอยู่
หมายเหตุ:ไม่คุณอาจพบปัญหานี้บางครั้งหลังจากที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณได้ติดตั้ง 11.0 ป้องกันปลายทางของ Symantec, 11.1, 11.2 ซอฟต์แวร์ หรือบน Windows Server 2003 หรือ 2008 หรือ 2008 R2 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ชื่อแฟ้มของโปรแกรมควบคุมที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้คือ SRTSP.sys หรือ SRTSP64.sys

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ โดยของ Symantec เมื่อต้องการปรับรุ่นซอฟต์แวร์ป้องกันปลายทางของ Symantec รุ่นล่าสุดหรือการป้องกันไวรัสของ Symantec สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่บทความต่อไปนี้ของ Symantec Knowledge Base:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007102613484948
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เยี่ยมชม:

http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007121216494948
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้: 961654 แฟ้มการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ที่ใช้ร่วมกันวางโดยไม่คาดคิดถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนที่จะ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือติดตั้ง 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec
http://support.microsoft.com/kb/961654


ไม่สามารถ 961293 เพื่อเข้าใช้ร่วมกัน "ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน" เมื่อป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนที่จะ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือ 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ R2 Windows 2003, 2008 หรือ 2008

http://support.microsoft.com/kb/961293

953615 ไคลเอ็นต์ไม่สามารถรับ ip แอดเดรสจาก Windows Server 2003, 2008 หรือ 2008 R2 ใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP มีการป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนการ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือการป้องกันไวรัสของ Symantec 10.2installed

http://support.microsoft.com/kb/953615

923360 คุณอาจพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มบนเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือใช้ Windows 2000 Server

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;923360

822219 ระบบของคุณหยุดการตอบสนอง คุณพบประสิทธิภาพการทำงานเซิร์ฟเวอร์ของไฟล์ที่ช้า หรือเกิดความล่าช้าเมื่อคุณทำงานกับแฟ้มที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;822219


Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948732 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB948732 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948732

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com