เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันปลั๊กอินบนอินสแตนซ์ขององค์กรแบบ nondefault ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "การร้องขอที่ล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP 401 unauthorized"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948746 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ปลั๊กอินบนอินสแตนซ์ขององค์กรแบบ nondefault ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หากชื่อองค์กรประกอบด้วยช่องว่าง:
การร้องขอที่ล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP 401 unauthorized
นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์:
แหล่งที่มาของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด: MSCRMWebService
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 18176
วัน: 01/01/2008
เวลา: 0:00:00 น.
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_name
คำอธิบาย: ข้อมูลที่มีการต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์: 00000001-0001-0001-0001-000000000001, 00000002-0002-0002-0002-000000000002
บัญชี
50
สร้าง
AccountCreatePlugin.AccountCreatePlugin
AccountCreatePlugin เวอร์ชัน = 1.0.0.0 วัฒนธรรม = neutral, PublicKeyToken =guid,
AccountCreatePlugin.AccountCreatePlugin
unhandled ข้อยกเว้น: System.Net.WebException:
การร้องขอที่ล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP 401: ไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อ Microsoft.Crm.Extensibility.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.InternalInvoke (MethodInfo methodInfo พารามิเตอร์[]วัตถุ)
เมื่อ Microsoft.Crm.Extensibility.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Create(BusinessEntity entity)
เมื่อ AccountCreatePlugin.AccountCreatePlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
เมื่อ Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
หมายเหตุ:ในข้อความข้อผิดพลาดนี้guidเป็นตัวยึดสำหรับ GUID ที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น GUID ที่แท้จริงอาจถูก 17756f9020864bc8

การแก้ไข

ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ในการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949256การปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 4.0 และโปรแกรมแก้ไขด่วน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ตัวจัดการการปรับใช้การเปลี่ยนชื่อขององค์กรเพื่อให้แสดงชื่อขององค์กรที่ไม่ประกอบด้วยช่องว่างเปล่า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิดตัวจัดการการปรับใช้
  2. ปิดใช้งานในตัวจัดการปรับใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกองค์กรคลิกขวาที่องค์กร และจากนั้น คลิกปิดใช้งาน.
  3. แก้ไขชื่อที่แสดงในตัวช่วยสร้างการแก้ไของค์กร การเปิดตัวช่วยสร้างการแก้ไของค์กร คลิกขวาที่องค์กร แล้ว คลิกแก้ไของค์กร.

    หมายเหตุ:เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้ชื่อขององค์กรที่ถูกต้อง คัดลอกค่าในการชื่อ:ฟิลด์ของวิซาร์ด แล้ว วางชื่อในการชื่อที่ใช้แสดงเขตข้อมูล:
  4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไของค์กร คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
  5. การเปิดใช้งานในองค์กร
  6. การตั้งค่าบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
887283โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft CRM วิธีแก้ไขปัญหาของธุรกิจและการปรับปรุงแพ็คเกจมาตรฐานที่ตั้งชื่อ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948746 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbqfe kbmbsmigrate kbmt KB948746 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948746

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com