Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την κυκλοφορία ασφαλείας στις 12 Φεβρουαρίου 2008

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 948874 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Microsoft Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Windows Server Update Services (WSUS), το Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), το Microsoft Systems Management Server (SMS) και το Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 12.02.08.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Windows Update, Microsoft Update και Office Update

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12.02.08 είναι διαθέσιμες από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web. Οι εξαιρέσεις περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Article number Τίτλος άρθρου Περιγραφή
947890 MS08-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο OLE Automation θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το Windows Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Visual Basic 6.0.
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate
  • Internet Security and Acceleration Server 2004 και Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Microsoft Exchange 2000, Exchange 2003, και Exchange 2007
  • Microsoft Office XP, Office 2003, και το σύστημα Microsoft Office 2007
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, και Windows Vista
  • Microsoft SQL Server 2005 (Ο ακόλουθος πίνακας ισχύει για τον SQL Server 2005)
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Περιγραφή
947890 MS08-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο OLE Automation θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Microsoft Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Word θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
947081 MS08-011: Θέματα ευπάθειας στα φίλτρα του Microsoft Works File Converter θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Works 8.0
947085 MS08-012: Ένα θέμα ευπάθειας στον Microsoft Publisher θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
947108 MS08-013: Θέμα ευπάθειας στο Microsoft Office θα μπορούσε να προκαλέσει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
 • Office Update
  http://office.microsoft.com
  • Office 2000, Office XP, Office 2003, και το σύστημα Microsoft Office 2007
 • Mactopia (στα αγγλικά)
  http://www.microsoft.com/mac/
  • Office 2001 για Mac
  • Office 2004 για Mac
  • Office X για Mac
Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναγράφεται.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer), έκδοση 2.0.1

Εάν χρησιμοποιείτε το MBSA 2.0.1 για να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Φεβρουαρίου 2008. Οι εξαιρέσεις παρατίθενται στην ακόλουθη λίστα:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Περιγραφή
947890 MS08-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο OLE Automation θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το MBSA δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Word θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Οι υπηρεσίες MBSA δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
947081 MS08-011: Θέματα ευπάθειας στα φίλτρα του Microsoft Works File Converter θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Οι υπηρεσίες MBSA δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Works 8.0
947085 MS08-012: Ένα θέμα ευπάθειας στον Microsoft Publisher θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Οι υπηρεσίες MBSA δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
947108 MS08-013: Θέμα ευπάθειας στο Microsoft Office θα μπορούσε να προκαλέσει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Οι υπηρεσίες MBSA δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
Σημειώσεις (Notes)
 • Το MBSA, έκδοση 1.2.1, δεν υποστηρίζεται πλέον και δεν πρόκειται να εντοπίσει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν μετά τον Οκτώβριο του 2007.
 • Το MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζεται στα Windows Vista. Ωστόσο, το MBSA 2.0.1 υποστηρίζει απομακρυσμένες σαρώσεις σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Vista. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  931943 Το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) υποστηρίζει τα Windows Vista

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες WSUS 2.0 ή WSUS 3.0 για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε την πλειοψηφία των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 12 Φεβρουαρίου 2008. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Περιγραφή
947890 MS08-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο OLE Automation θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το WSUS δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Word θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
947081 MS08-011: Θέματα ευπάθειας στα φίλτρα του Microsoft Works File Converter θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Works 8.0
947085 MS08-012: Ένα θέμα ευπάθειας στον Microsoft Publisher θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
947108 MS08-013: Θέμα ευπάθειας στο Microsoft Office θα μπορούσε να προκαλέσει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
Σημείωση Το SUS 1.0 SP1 δεν υποστηρίζεται πλέον και δεν θα λαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0, SMS 2003 ή System Center Configuration Manager (SCCM) 2007

Μπορείτε να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Φεβρουαρίου 2008, εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα εξής προγράμματα:
 • SMS 2.0 μαζί με το SUIT
 • SMS 2003 μαζί με το SUIT ή το ITMU
 • SCCM 2007
Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Περιγραφή
947890 MS08-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο OLE Automation θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το SMS ITMU και το SCCM δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Word θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το SMS ITMU και το SCCM δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
947081 MS08-011: Θέματα ευπάθειας στα φίλτρα του Microsoft Works File Converter θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το SMS SUIT δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά Works 8.0 ή το Works Suite 2005. Το SMS ITMU και το SCCM δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Works 8.0.
947085 MS08-012: Ένα θέμα ευπάθειας στον Microsoft Publisher θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το SMS ITMU και το SCCM δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
947108 MS08-013: Θέμα ευπάθειας στο Microsoft Office θα μπορούσε να προκαλέσει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα Το SMS ITMU και το SCCM δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
Σημείωση Το SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει τα Windows Vista ή εκδόσεις Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.

Για να αποκτήσετε το εργαλείο ESUIT, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

Σύνοψη των οδηγιών εντοπισμού και ανάπτυξης

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης κάθε νέας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίο ΣτοιχείοOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.0.1WSUS 2.0 and WSUS 3.0Εργαλείο SMS Security Update Inventory ToolΕργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSCCM 2007
Ανίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξη
946538MS08-003Υπηρεσία καταλόγου Active DirectoryΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
946456MS08-004TCP/IPΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
942831MS08-005IISΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
942830MS08-006IISΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
946026MS08-007WebDAVΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
947890MS08-008OLEΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα Windows Update που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft Update που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS που αναφέρεται παραπάνωΝαιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SCCM που αναφέρεται παραπάνω
947077MS08-009WordΝαιΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft Update που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS που αναφέρεται παραπάνωΝαιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SCCM που αναφέρεται παραπάνω
944533MS08-010Internet ExplorerΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
947081MS08-011WorksΝαιΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft Update που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SCCM που αναφέρεται παραπάνω
947085MS08-012PublisherΝαιΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft Update που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS που αναφέρεται παραπάνωΝαιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SCCM που αναφέρεται παραπάνω
947108MS08-013OfficeΝαιΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft Update που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS που αναφέρεται παραπάνωΝαιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS που αναφέρεται παραπάνωΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SCCM που αναφέρεται παραπάνω
Σημείωση Το SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει τα Windows Internet Explorer 7, Windows Vista όλες τις εκδόσεις Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.

Δημοσιευμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Δεν κυκλοφόρησαν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας αυτόν το μήνα.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1:
Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 13.02.08 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032357215
Ε2: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο MBSA για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A2:
Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA 2.0.1 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη έκδοσης όλων των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Φεβρουαρίου 2008, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνεται.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
947890 MS08-008: Ένα θέμα ευπάθειας στo OLE Automation θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα. Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Visual Basic 6.0. OLE Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA παραπάνω
947077 MS08-009: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Word θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα. Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000. Word Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA παραπάνω
947081 MS08-011: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Works File Converter θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα. Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Works 8.0. Works Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA παραπάνω
947085 MS08-012: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Publisher θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα. Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000. Publisher Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA παραπάνω
947108 MS08-013: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Officeθα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα. Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000. Office Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA παραπάνω
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
895660 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 είναι διαθέσιμο
Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21134
Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SMS ή SCCM για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3:
Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το SMS 2.0 μαζί με το SUIT και το SMS 2003 με το SUIT χρησιμοποιούν για ανίχνευση την τεχνολογία MBSA έκδοσης 1.2.1 . Επομένως, οι SMS 2.0 μαζί με το SUIT και SMS 2003 μαζί με το SUIT έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA έκδοσης 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
Το εργαλείο SUIT με το εργαλείο ESUIT απαιτείται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του SUIT, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Τόσο το SMS 2.0 με SUIT όσο και το SMS 2003 με SUIT χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx
Το SCCM 2007 χρησιμοποιεί το WSUS 3.0 για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε υποστηρίζεται από το WSUS 3.0 υποστηρίζεται επίσης και από το SCCM 2007.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 948874 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X για Mac Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB948874

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com