Naujinimas yra ?traukti param? u? TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA AES128-SHA ir TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA AES256-SHA AES ?ifravimo suites Windows Server 2003

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 948963 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?is naujinimas priduria param? ?i? Advanced Encryption Standard (AES) ?ifravimo paket? Schannel.dll modulio Windows Server 2003:
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA AES128-SHA
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA AES256-SHA
Pastaba. Indi?k? ?ifro remiasi RC4 algoritmas.

Daugiau informacijos

OpenSSL palaiko kelet? 128 bit? ir 256 bit? AES ?ifravimo suites. OpenSSL naudojamas atviriausia programin?s ?rangos produkt? Unix sistem?. Pvz., OpenSSL naudojamas Sendmail, Postfix, Firefox ir Thunderbird. ?iuo metu tik 128 bit? ?ifravimo rinkinys, kuris yra tarpusavyje yra RC4.Yra ne 256-bit? ?ifravimo.

Jei klientai nustatyti pasirinkt? auk?to ?ifravimo stiprumo OpenSSH j? programin?s ?rangos produkto, OpenSSL blokuos visus 128 bit? ?ifrai. ?iuo atveju Windows grind?iamos sistemos, negali der?tis naudojant transportavimo lygmens sauga (TLS) Tod?l, kad yra ne vienas kit? palaikom? ?ifravimo suites. Tod?l ten da?niausiai s?veikos problema tarp Microsoft Exchange serverio ir Postfix serveryje, ar n?ra s?veikos problema tarp Exchange Server ir Sendmail serverio. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turite naudoti silpnesn? ?ifravimo ir silpnesni ?ifro patvarumas.

Naudodami ?? naujinim? galite paremti 128 bit? ir 256 bit? ?ifravimo suites be kriptografija kit? karta (CNG). ?is naujinimas leid?ia naudoti didesn? ?ifro patvarumas. Ten taip pat nurodomi s?veikos klausimas Exchange serverio ir Sendmail serverio bei Exchange serverio ir Postfix serveryje.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?i problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje, kreipkit?s ? Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite Windows Server 2003 paketo 2 pakeitim? (SP2) ?diegta.

Sistemos paleidimas i? naujo

Youmust i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?ias kar?t?sias pataisas.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Registro informacija

Nor?dami naudoti ?ias kar?t?sias pataisas, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Failo informacija

?ios kar?tosios pataisos angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .
Windows Server 2003 SP2, x 86 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimas
Rsaenh.dll5.2.3790.4313213,2002008 m. bir?elio 1315:43x86SP2
Schannel.dll5.2.3790.4313147,9682008 m. bir?elio 1315:21x86SP2
Windows Server 2003 SP2, x 64 versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Rsaenh.dll5.2.3790.4313305,8722008 m. bir?elio 1313:30x64SP2Negalioja
Schannel.dll5.2.3790.4313255,4882008 m. bir?elio 1313:30x64SP2Negalioja
Wrsaenh.dll5.2.3790.4313213,2002008 m. bir?elio 1313:30x86SP2OHO
Wschannel.dll5.2.3790.4313147,9682008 m. bir?elio 1313:30x86SP2OHO
Windows Server 2003 SP2, Itanium pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Rsaenh.dll5.2.3790.4313498,3842008 m. bir?elio 1313:22IA-64SP2Negalioja
Schannel.dll5.2.3790.4313467,4562008 m. bir?elio 1313:22IA-64SP2Negalioja
Wrsaenh.dll5.2.3790.4313213,2002008 m. bir?elio 1313:22x86SP2OHO
Wschannel.dll5.2.3790.4313147,9682008 m. bir?elio 1313:22x86SP2OHO

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 948963 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. liepos 19 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB948963 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 948963

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com