ข้อความอีเมล Outlook 2007 ยังคงอยู่ในกล่องขาออกหลังจากที่คุณย้ายไปยังโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948984 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows XP และ Windows Vista

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Office Outlook 2007 เมื่อต้องการเรียกใช้ในโหมด Cached Exchange ในกรณีนี้ Outlook 2007 ใช้แฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ในการเก็บข้อความอีเมลและรายการอื่น ๆ
 • Outlook 2007 มีการเข้าถึงแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) อย่าง น้อยหนึ่งรายการ
 • เมื่อคุณตอบกลับข้อความที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ออฟไลน์ ด้วยตนเองลอกข้อความไปยังโฟลเดอร์ส่วนบุคคล
 • คุณคัดลอกข้อความตอบกลับข้อความนี้จากโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งในโฟลเดอร์ออฟไลน์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์ที่ใช้โฟลเดอร์ส่วนบุคคลนี้ โฟลเดอร์กล่องขาออกที่ระบุว่า ข้อความที่กำลังรอที่จะส่งหรือไม่ ข้อความนี้จะแสดงเฉพาะใน Outlook Web Access (OWA) ไม่มีแสดงข้อความใน Outlook 2007

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2007 Outlook ที่เปิดตัวในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
948716 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007: 7 กุมภาพันธ์ 2008
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องเพิ่มข้อมูลรีจิสทรีให้ไคลเอนต์ Outlook ของคุณเพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข

หมายเหตุ ถ้าคุณกำหนดค่าข้อมูลรีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานการแก้ไขนี้ Outlook แปลงกลับมายังพฤติกรรมรุ่นก่อนหน้าในการส่งข้อความที่อัปโหลดครั้งที่สองไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange เมื่อคุณกำลังทำงานในโหมดแคช สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มแก้ไขปัญหาหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในดาวน์โหลดแฟ้ม โต้ตอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างนี้ปัญหา Fix ถ้าคุณเรียกใช้เฉพาะการแก้ไขปัญหาวิซาร์ และคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน จะไม่สามารถแก้ปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50323
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หมายเหตุ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และเพิ่มข้อมูลรีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน ข้อความที่แสดงอยู่ในกล่องขาออกก่อนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ยังปรากฏใน OWA โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะสำหรับข้อความอีเมลใหม่ ถ้าคุณจำเป็นต้องเอา ข้อความที่ต่อเนื่องปรากฏในโฟลเดอร์กล่องขาออก คุณต้องลบ โดยใช้ OWA

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. จบการทำงานของ Outlook 2007
 2. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  • ใน Windows Vista คลิเริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
   ชนิด regeditในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก
  • ใน Windows XP คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
 4. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง และจากนั้น คลิก ค่า DWORD
 5. ชนิด SendOneแล้ว กด ENTER
 6. คลิกขวาที่SendOneและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 7. ในกล่องValue dataพิมพ์ 0แล้ว คลิกตกลง
 8. บนเมนู แฟ้ม คลิก จบการทำงาน เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Outlook 2007 หรือ ใน Microsoft Office Outlook 2003 ร่วมกับกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server 2003, Outlook ทำการดำเนินการต่อไปนี้เมื่อคุณส่งข้อความในโหมดแคช:
 • Outlook ส่งข้อความ (นี่คือการอัปโหลดครั้งแรกในการแลกเปลี่ยน)
 • Outlook ทำให้สำเนาของข้อความนั้นลงในท้องถิ่นของคุณ (.ost) โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง
 • Outlook ทำโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (นี่คือการอัปโหลดที่สองเป็นการแลกเปลี่ยน)
อย่างไรก็ตาม ใน Outlook 2007 ร่วมกับร่วมกับกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server 2007 หรือกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server 2010, Outlook ใช้กระบวนการส่งอื่น และข้อความถูกอัปโหลดเพียงครั้งเดียวไปยัง Exchange server

ถ้าคุณกำหนดค่าข้อมูลรีจิสทรีที่มีอยู่ในบทความนี้ (SendOne = 0), ใหม่นี้ปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของ Outlook 2007 ในกรณีนี้ Outlook แปลงกลับไปยังรุ่นก่อนหน้าพฤติกรรมของการอัพโหลดข้อความส่งสองครั้งเพื่อแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948984 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kboffice2007presp2fix kbemail kbexpertisebeginner kbqfe kbbug kbfix kbmsifixme kbfixme kbmt KB948984 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948984

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com