Jeśli zostanie zwrócony błąd usługi Windows Update, należy spróbować użyć rozwiązań typowych problemów z usługą Windows Update.

Czy problem został rozwiązany?

Jeśli problem nie został rozwiązany, należy zaktualizować program Windows Update Agent do najnowszej wersji. Nie jest dostępny do pobrania żaden instalator autonomiczny programu Windows Update Agent. Jeśli w systemie włączono aktualizowanie automatyczne, najnowsza wersja programu Windows Update Agent jest pobierana i instalowana na komputerze automatycznie.

Jeśli w systemie nie włączono aktualizowania automatycznego, aby uzyskać najnowszą wersję programu Windows Update Agent, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz aktualizowanie automatyczne. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności, zgodnie z uruchomioną wersją systemu Windows.

  Windows 8.1 lub Windows 8
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  1. Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), naciskając lub klikając pozycję Ustawienia, naciskając lub klikając pozycję Panel sterowania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Windows Update.
  2. Naciśnij lub kliknij przycisk Zmień ustawienia.
  3. W obszarze Aktualizacje ważne wybierz pozycję Zainstaluj aktualizacje automatycznie.
  4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Dodawaj aktualizacje zalecane tak samo jak aktualizacje ważne, a następnie kliknij przycisk OK.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Windows 7, Windows Vista lub Windows XP
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Aby automatycznie włączyć aktualizowanie automatyczne, należy kliknąć przycisk lub link Fix it, a następnie kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Wyświetl pobrane pliki. Następnie należy wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Rozwiąż ten problem
  Microsoft Fix it 50362
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 2. Ponownie uruchom usługę Windows Update. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Naciśnij klawisze logo Windows+R, aby otworzyć okno Uruchamianie.
  2. W oknie Uruchamianie wpisz tekst services.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. W konsoli zarządzania Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows Update, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj. Jeśli jest używany system Windows XP, prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.
  4. Po zatrzymaniu usługi Windows Update kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows Update, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Jeśli jest używany system Windows XP, prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Poczekaj na uruchomienie usługi Windows Update, a następnie upewnij się, że program Windows Update Agent został zaktualizowany. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak sprawdzić, która wersja programu Windows Update Agent jest zainstalowana, zobacz sekcję Jak sprawdzić wersję zainstalowanego programu Windows Update Agent w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Jak sprawdzić wersję zainstalowanego programu Windows Update Agent

 1. Otwórz folder %systemroot%\system32. %systemroot% to folder, w którym jest zainstalowany system Windows. Folderem %systemroot% może być na przykład C:\Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Wuaueng.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Szczegóły, a następnie odszukaj numer wersji pliku.
Uwaga Najnowsza wersja programu Windows Update Agent dla systemu Windows 8.1 to 7.9.9600.16422. Najnowsza wersja programu Windows Update Agent dla systemu Windows 8 to 7.8.9200.16693. Najnowsza wersja programu Windows Update Agent dla systemów Windows 7, Windows Vista i Windows XP to 7.6.7600.256.

Aby uzyskać więcej informacji

Informacje dotyczące starszej wersji

Ulepszenia w wersji 7.6.7600.256 programu Windows Update Agent
 • Wzmocniona infrastruktura: klient usługi Windows Update ufa tylko tym plikom, które podpisano za pomocą nowego certyfikatu. Ten certyfikat jest używany wyłącznie do ochrony aktualizacji dla klienta usługi Windows Update.
 • Bezpieczniejszy kanał komunikacji dla klienta usługi Windows Update.
Ulepszenia w wersji 7.4.7600.226 programu Windows Update Agent
 • Skrócenie czasu skanowania w poszukiwaniu aktualizacji dla systemu Windows
 • Ulepszenie interfejsu użytkownika usługi Windows Update na komputerach z systemami Windows Vista i Windows Server 2008
 • Lepiej wyeksponowane i bardziej szczegółowe opisy aktualizacji
 • Udoskonalenia sposobu powiadamiania użytkowników o dodatkach Service Pack
Problemy rozwiązane w wersji 7.2.6001.788 programu Windows Update Agent
Wersja 7.2.6001.788 programu Windows Update Agent rozwiązuje następujący problem. Ten problem nie został dotychczas udokumentowany w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Podczas próby jednoczesnego zainstalowania 80 lub większej liczby aktualizacji z usługi Windows Update lub Microsoft Update może zostać zwrócony kod błędu 0x80070057.
Ulepszenia w wersji 7.2.6001.784 programu Windows Update Agent
 • Skrócenie czasu skanowania w przypadku usługi Windows Update
 • Zwiększenie szybkości dostarczania aktualizacji podpisów
 • Obsługa ponownej instalacji w Instalatorze Windows
 • Ulepszenie komunikatów o błędach
Problemy rozwiązane w wersji 7.0.6000.381 programu Windows Update Agent
Wersja 7.0.6000.381 programu Windows Update Agent rozwiązuje następujące problemy. Tych problemów nie udokumentowano wcześniej w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Więcej informacji o usłudze Windows Update

Usługa Windows Update ułatwia aktualizowanie i zabezpieczanie komputera przez pobieranie i instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń i innych aktualizacji firmy Microsoft. Usługa Windows Update ustala, które aktualizacje są odpowiednie dla danego komputera.

Firma Microsoft okresowo udostępnia aktualizacje oprogramowania użytkownikom systemu Windows i innego oprogramowania firmy Microsoft. Obejmują one aktualizacje zwiększające niezawodność i wydajność, aktualizacje zapewniające nowe sposoby ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i innym potencjalnie niechcianym oprogramowaniem oraz uaktualnienia funkcji systemu Windows. Aby ulepszyć wydajność lub niezawodność składników sprzętowych komputera, firma Microsoft może także udostępnić aktualizacje sterowników urządzeń dostarczanych przez producenta komputera.

Jeśli usługa Windows Update zostanie włączona, konieczne będzie okazjonalne aktualizowanie składników oprogramowania na komputerze, które są bezpośrednio związane z tą usługą. Te aktualizacje muszą zostać wykonane, zanim usługa Windows Update rozpocznie sprawdzanie dostępności wymaganych aktualizacji lub instalowanie innych aktualizacji. Te wymagane aktualizacje naprawiają błędy, zapewniają najnowsze ulepszenia i pozwalają zachować zgodność z serwerami firmy Microsoft obsługującymi witrynę Windows Update. Po wyłączeniu usługi Windows Update użytkownik nie będzie otrzymywać tych aktualizacji.

Jeśli podczas instalacji systemu Windows z użyciem kreatora OOBE (Out Of Box Experience) została wybrana zalecana opcja, usługa Windows Update jest skonfigurowana do automatycznego instalowania aktualizacji. Usługę Windows Update można też włączyć, wybierając jedno z następujących ustawień w elemencie Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania:
 • Automatycznie (zalecane)
 • Pobierz dla mnie aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, kiedy mają być zainstalowane
 • Powiadom mnie, ale nie pobieraj ani nie instaluj aktualizacji automatycznie
Po włączeniu usługi Windows Update wymagane aktualizacje składników usługi Windows Update będą automatycznie pobierane i instalowane bez dodatkowego powiadamiania użytkownika. Takie działanie występuje niezależnie od tego, którego ustawienia użyto do włączenia usługi Windows Update. Aby nie otrzymywać wymaganych aktualizacji, należy wyłączyć aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania.

Aktualizacje samej usługi Windows Update zwykle mają związek z uwzględnianiem opinii klientów, ulepszaniem zgodności, wydajności usług i niezawodności oraz udostępnianiem nowych możliwości usług. Po zaktualizowaniu serwera Windows Update jest zazwyczaj wymagana aktualizacja odpowiedniego klienta. Podczas operacji samoaktualizacji agenta pliki programu Windows Update Agent mogą zostać dodane, zmodyfikowane lub zamienione. Na przykład mogą zostać dodane pliki programu Windows Update Agent ulepszające środowisko użytkownika lub określające, czy aktualizacje są odpowiednie dla danego systemu. Takie działanie występuje, gdy system jest skonfigurowany do automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji. Natomiast nie występuje, jeśli aktualizacje automatyczne są wyłączone. To działanie nie występuje na przykład wtedy, gdy jest wybrana opcja Nigdy nie sprawdzaj, czy są aktualizacje w systemie Windows Vista lub Windows 7 lub opcja Wyłącz Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP.

Informacje dla administratorów środowisk zarządzanych

Administratorzy otrzymają najnowszą wersję programu Windows Update Agent na potrzeby wdrażania przez program Windows Server Update Services (WSUS).

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 949104
Ostatnia recenzja: 15 lipca 2014
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Microsoft Update
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.