Ak sa zobrazí chyba služby Windows Update, skúste použiť riešenia bežných chýb služby Windows Update.

Vyriešil sa problém?

Ak sa problém vyriešil, aktualizujte aplikáciu Windows Update Agent na najnovšiu verziu. Na prevzatie nie je k dispozícii žiadna samostatná aplikácia Windows Update Agent. Ak máte zapnuté automatické aktualizácie, do počítača sa automaticky prevezme a nainštaluje najnovšia verzia aplikácie Windows Update Agent.

Ak automatické aktualizácie zapnuté nemáte, najnovšiu verziu aplikácie Windows Update Agent získate vykonaním nasledujúcich krokov:
 1. Zapnite automatické aktualizácie. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov v závislosti od toho, ktorú verziu systému Windows používate.

  Windows 8.1 alebo Windows 8
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  1. Otvorte službu Windows Update: potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte ukazovateľ myši nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update.
  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie.
  3. V časti Dôležité aktualizácie vyberte položku Inštalovať aktualizácie automaticky.
  4. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Ak chcete, aby sa automatické aktualizácie zapli automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it a potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru. Potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu riešením Fix it.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Opraviť tento problém
  Microsoft Fix it 50362
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 2. Reštartujte službu Windows Update. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:
  1. Stlačením kombinácie klávesov Windows a R otvorte pole Spustiť.
  2. Zadajte text services.msc do poľa Spustiť a stlačte kláves Enter.
  3. V konzole správy Služby kliknite pravým tlačidlom myši na položku Windows Update a potom kliknite na položku Zastaviť. Ak používate systém Windows XP, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Automatické aktualizácie a potom kliknite na položku Zastaviť.
  4. Po zastavení služby Windows Update znova kliknite pravým tlačidlom myši na položku Windows Update a kliknite na položku Spustiť. Ak používate systém Windows XP, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Automatické aktualizácie a potom kliknite na položku Spustiť.
 3. Počkajte, kým sa služba Windows Update spustí, a potom skontrolujte, či je aplikácia Windows Update Agent aktuálna. Postup pri určení nainštalovanej verzie aplikácie Windows Update Agent nájdete v časti Určenie nainštalovanej verzie aplikácie Windows Update Agent tohto článku databázy Microsoft Knowledge Base (KB).

Určenie nainštalovanej verzie aplikácie Windows Update Agent

 1. Otvorte priečinok %systemroot%\system32. %systemroot% je priečinok, v ktorom je nainštalovaný systém Windows. Priečinkom %systemroot% je napríklad priečinok C:\Windows.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Wuaueng.dll a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Podrobnosti a vyhľadajte číslo verzie súboru.
Poznámka: Najnovšia verzia aplikácie Windows Update Agent pre systém Windows 8.1 je 7.9.9600.16422. Najnovšia verzia aplikácie Windows Update Agent pre systém Windows 8 je 7.8.9200.16693. Najnovšia verzia aplikácie Windows Update Agent pre systémy Windows 7, Windows Vista a Windows XP je 7.6.7600.256.

Ďalšie informácie

Informácie o histórii

Vylepšenia vo verzii 7.6.7600.256 aplikácie Windows Update Agent
 • Zosilnená infraštruktúra, vďaka ktorej bude klient služby Windows Update považovať za dôveryhodné iba súbory podpísané novým certifikátom, ktorý sa používa výlučne na ochranu aktualizácií pre klienta služby Windows Update.
 • Lepšie zabezpečený komunikačný kanál pre klienta služby Windows Update.
Vylepšenia vo verzii 7.4.7600.226 aplikácie Windows Update Agent
 • Skrátená doba vyhľadávania aktualizácií systému Windows
 • Vylepšené používateľské rozhranie služby Windows Update v počítačoch so systémom Windows Vista alebo Windows Server 2008
 • Viditeľnejší a podrobnejší popis aktualizácií
 • Vylepšenia spôsobu upozorňovania používateľov na balíky Service Pack
Problémy opravené vo verzii 7.2.6001.788 aplikácie Windows Update Agent
Verzia 7.2.6001.788 aplikácie Windows Update Agent opravuje nasledujúci problém. Tento problém nebol v minulosti zdokumentovaný v článku databázy Microsoft Knowledge Base:
 • Pri pokuse o súčasné inštalovanie 80 alebo viacerých aktualizácií zo služby Windows Update alebo Microsoft Update sa zobrazuje kód chyby 0x80070057.
Vylepšenia vo verzii 7.2.6001.784 aplikácie Windows Update Agent
 • Skrátená doba vyhľadávania aktualizácií služby Windows Update
 • Rýchlejšie poskytovanie aktualizácií podpisov
 • Podpora preinštalovania Inštalátora systému Windows
 • Vylepšené zobrazovanie chybových hlásení
Problémy opravené vo verzii 7.0.6000.381 aplikácie Windows Update Agent
Verzia 7.0.6000.381 aplikácie Windows Update Agent opravuje nasledujúce problémy. Tieto problémy neboli v minulosti zdokumentované v článku databázy Microsoft Knowledge Base:

Ďalšie informácie o službe Windows Update

Služba Windows Update preberá a inštaluje najnovšie aktualizácie zabezpečenia a ďalšie aktualizácie zo serverov spoločnosti Microsoft a pomáha tak udržiavať počítač v aktualizovanom a zabezpečenom stave. Služba Windows Update určuje, ktoré aktualizácie sú vhodné pre váš počítač.

Spoločnosť Microsoft pravidelne poskytuje aktualizácie softvéru používateľom systému Windows a ďalšieho softvéru spoločnosti Microsoft. Patria sem aktualizácie zvyšujúce spoľahlivosť a výkonnosť, aktualizácie poskytujúce novú ochranu pred malvérom a ďalším potenciálne nežiaducim softvérom a inovácie súčastí systému Windows. S cieľom zlepšenia výkonnosti a spoľahlivosti hardvérových súčastí v počítači spoločnosť Microsoft poskytuje aj aktualizácie ovládačov zariadení dodávaných výrobcom počítača.

Ak zapnete službu Windows Update, softvérové súčasti v počítači, ktoré priamo súvisia so službou Windows Update, sa príležitostne budú musieť aktualizovať. Služba Windows Update bude môcť kontrolovať požadované aktualizácie alebo inštalovať ďalšie aktualizácie až po vykonaní týchto aktualizácií. Požadované aktualizácie opravujú chyby, zabezpečujú trvalé zlepšovanie a udržiavajú kompatibilitu so servermi Microsoft, ktoré podporujú službu Windows Update. Ak vypnete službu Windows Update, tieto aktualizácie nebudete prijímať.

Služba Windows Update sa nakonfiguruje na automatickú inštaláciu aktualizácií, keď počas nastavenia OOBE (Out Of Box Experience) systému Windows vyberiete odporúčanú možnosť. Službu Windows Update môžete zapnúť aj výberom jedného z nasledujúcich nastavení v položke Automatické aktualizácie v ovládacom paneli:
 • Automatické (odporúča sa)
 • Preberať aktualizácie automaticky, ale čas inštalácie vyberiem ručne
 • Upozorňovať, ale aktualizácie nepreberať ani neinštalovať
Keď zapnete službu Windows Update, požadované aktualizácie súčastí služby Windows Update sa prevezmú a nainštalujú automaticky bez ďalšieho upozornenia. Tento proces prebieha bez ohľadu na to, ktoré nastavenie použijete na zapnutie služby Windows Update. Ak nechcete prijímať požadované aktualizácie, môžete vypnúť funkciu Automatické aktualizácie v ovládacom paneli.

Aktualizácie samotnej služby Windows Update zvyčajne vykonávajú nasledujúce úlohy: implementujú pripomienky zákazníkov, zlepšujú kompatibilitu, výkonnosť a spoľahlivosť služby a prinášajú nové funkcie služby. Po aktualizovaní servera služby Windows Update sa zvyčajne vyžaduje nainštalovanie zodpovedajúcej aktualizácie klienta. Počas automatickej aktualizácie agenta sa môžu pridávať, upravovať alebo nahrádzať súbory aplikácie Windows Update Agent. Napríklad, súbory aplikácie Windows Update Agent, ktoré pomáhajú zobraziť skúsenosti používateľa alebo určiť, či sa môžu pridať aktualizácie platné pre určitý systém. Tento proces prebieha, ak je systém nastavený na automatické vyhľadávanie dostupných aktualizácií. Neprebieha, ak sú automatické aktualizácie vypnuté. Tento proces neprebieha napríklad v prípade, ak ste v systéme Windows Vista alebo Windows 7 vybrali možnosť Nikdy nevyhľadávať aktualizácie alebo ak ste v systéme Windows XP vybrali možnosť Vypnúť automatické aktualizácie.

Informácie pre správcov spravovaných prostredí

Správcovia získajú túto verziu aplikácie Windows Update Agent na nasadenie prostredníctvom služby WSUS (Windows Server Update Services).

Informácie o tomto článku

ID článku: 949104
Posledná revízia: 15. júla 2014
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:: Microsoft Update
Chcete odoslať pripomienky k tomuto článku?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.